Książki można nabyć w Bibliotece Publicznej w Mońkach. Lista aktualna na dzień 24-01-2014r.
Czekaj cierpliwie - długa lista książek wczytuje się... ""
Lp. Tytuł i autor Cena
w zł
1St. Jeżyński: Z książką za pan brat1
2 Słońska I.: Dzieci i książki1
3Mały słownik cybernetyczny2
4Igrzyska olimpijskie 19763
5Kulik M., Mitkiewicz K.: Opieka pedagogiczno-lekarska nad wychowaniem fizycznym w szkole3
6Płużański T.: Obrona potocznego rozumu1
7 Morciniec N., Prędota St.: Podręcznik wymowy niemieckiej4
8Andrzejewski J.: Prometeusz1
9Polska ojczyzna nasza: materiały repertuarowe2
10Rubinowicz F.: Figle zmysłów 1
11Za każdy Twój uśmiech2
12Litmanowicz Wł.: Nowe dykteryjki i ciekawostki szachowe2
13Poradnia w szkole2
14Cena: Kuśnierek J2
15Pasternak L.: Pierwsze kroki1
16Maciejewska W i Zawadzka Z.: Kariery1
17 Przyboś J.: Nike i słowik1
18Praca w zakładach opiekuńczo-wychowawczych1
19Szyszkowska Kominek W.: Adopcja a co potem? 2
20Das deutsche Drama des 18. Jahrhunderts2
21Grabowski H.: O kształceniu i wychowaniu fizycznym1
22Kalinowski A. i in.: Lekka atletyka: biegi, skoki, rzuty1
23Z anteny telewizyjnej1
24Kukulski J.: Światowa piłka nożna2
25Pałka M.: Wydolność fizyczna młodzieży2
26Ważny Z: Skok o tyczce1
27Widowiskowe układy gimnastyczne1
28Wroczyński R.: Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej3
29Nauczyciele o etyce swojego zawodu1
30Gutek Wł., Kukla E.: Przykłady pomocy dydaktycznej w szkołach zawodowych2
31 Fudali J.: Wychowanie humanistyczne w szkolach zawodowych2
32Wieczorek T.: Geneza przysposobienia rolniczego w Polsce1
33Dobrowolski St.R.: Miłe złego początki2
34Na olimpijskim szczytom2
35Szkutnik L.L., Pankhurst J.: The Word Through English 42
36Merżan I.: Zabawy, zabawki, dzieci1
37Gawlikowski St.: Olimpiady szachowe 1924-19702
38Michalska M., Beven-Oyrzanowska C.: I learn English2
39Zapomniani piewcy sportu2
40Zdybiewska M.: 100 Language Games2
41Krzysztoszek Z., Lewin S.: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego2
42Przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE2
43 Cybulski K.: Ćwiczenia gimnastyczne ze współćwiczącym1
44Sulisz S.: Lekkoatletyka2
45Wyżnikiewicz Z.: Koszykówka dzieci i młodzieży1
46Sulisz S.: Lekkoatletyka2
47 Walońska T.: Rekreacja fizyczna2
48Witkowski M.: Ratowanie tonących2
49 Dąbrowski K. i in.: Zdrowie psychiczne4
50Barany I.: 60 lekcji pływania dla dzieci2
51Ważny Z.: Sprawność specjalna w lekkiej atletyce2
52Ważny Z.: Współczesny system szkolenia w sporcie wypoczynkowym2
53Dydaktyka historii w szkole podstawowej2
54Dydaktyka historii w szkole podstawowej2
55Highlights of American Literature2
56Miazkowa J.: Dzieci tańczą2
57Bartowiak E.: Nauczanie pływania1
58Bartowiak E.: Nauczanie pływania1
59Mój mikro-komputer ZX spektrum1
60Mały słownik techniczny polsko-angielski3
61Strzyżewski St.: Proces wychowania w kulturze fizycznej2
62Komorowska H.: Testy w nauczaniu języków obcych2
63Komorowska H.: Nauczanie gramatyki języka obcego a interpretacja2
64Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego2
65Osobowość nauczyciela2
66Metody pedagogiki specjalnej, pod red. G.Harinha i R.L. Schiefelbuscha3
67 Doroszewski J: Nauczyciel-wychowawca w zakładach leczniczych.2
68Wilgat J.: Literatura Polska w świecie2
69Bartnicka B. i in.: Uczymy się polskiego: podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców1
70Naszym nauczycielom2
71Bardijewski H.: Alibi1
72Maleczyńska K.: Dzieje starego papieru2
73Waloński N.: Rozwój biologiczny człowieka2
74Siczkówna J. i in.: Żywienie dzieci i młodzieży w szkole2
75Małe dziecko2
76Kierebiński cz., Godlewska Z.: Żywienie a zdrowie2
77Od noworodka do przedszkolaka2
78Oakley J.: Zawodowcy2
79Bugajski L.: Spotkania drugiego stopnia2
80Lankiewicz B., Semadeni Zb.: Matematyka 2: ksiażka dla nauczyciela 2
81Tymińska J.: Pierwyje szagi2
82Brzeziński J., Stachowski R.: Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych2
83Coombs C.H., Dawes R.M., Tversky A.: Wprowadzenie do psychologii matematycznej2
84 Matusewicz Cz.: Charakter i motywy aktywności młodzieży starszej:2
85 Kowalewska H., Maciszewski s.: Tekst literacki w ręku wychowawcy2
86Mały słownik techniczny angielsko-polski3
87Kowalczyk E.: Człowiek w świecie informacji3
88Bruner J.S.: Proces kształcenia2
89Kupisiewicz Cz.: Niepowodzenia dydaktyczne3
90Pettyn A., Wójcik A.: Mini rozmówki esperanckie3
91Chaskielewicz St., Tuszko A.: Polityka naukowa drugiej generacji1
92Kopczewski J.S.: 500 zagadek dla miłośników książek2
93Dutkiewicz H.: Rodzina i dom: w wolnym czasie dla rodziny1
94Kopijowska J.: Szkolne Koło Ochrony Przyrody1
95Miller G.A., Galanter E., Pribram K.H.:Plany i struktura zachowania2
96Kozielecki J.: Wielki świat2
97Pieter J.: Jak poznawano psychikę2
98Pieter J.: Oceny i wartości2
99Małkowska_Zegadło H.: Rozwój języka mówionego i pisanego uczniów w wieku 8-11 lat2
100Kącki E.: W kręgu cybernetyki2
101Zasady ekologii ogólnej2
102Mórawska Z., Wilkowa A.: Kształcenie języka dziecka w klasach I-IV2
103Lorek M., Rostańska E., Kula A.: Elementarz pierwszej klasy Ele-mele. Ozrewodnik metodyczny.2
104Lenartowska K., Świętak W.: Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach I-III2
105Lenartowska K., Świętak W.: Praca z tekstem w klasach I-III2
106
107Tywoński K.: Nauczanie w pracowni geograficznej2
108Mendykowa A.: Podstawy bibliografii2
109 Pięter J.: Nauka i wiedza1
110Nauka polska i jej osiągnięcia1
111Kossak J.: Spór o współczesną kulturę1
112Bańka J.: Filozofia techniki3
113Fidykowa M., Kowalenko L.: Ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne2
114Ostrowska K.: Telewizja w obwodzie zamkniętym i jej zastosowanie w szkole1
115Rudniański J.: Uczeń w domu2
116Putkiewicz Z.: Uczenie się i nauczanie2
117Telewizja i społeczeństwo1
118Nauczyciel techniki2
119Szczepkowski A., Szczepkowski W.: Nauczanie rysunku technicznego w 8-klasowej szkole podstawowej2
120Szczepkowski A.: Nauczanie rysunku technicznego w 8-klasowej szkole podstawowej2
121Szczepkowski A., Szczepkowski W.: Nauczanie rysunku technicznego w 8-klasowej szkole podstawowej2
122Więckowski R.: Praca dydaktyczno-wychowawcza w szkołach filialnych2
123Balicki M.: Efektywność organizacyjna szkolnictwa2
124Olszewska-Baka G. i in.: Zróżnicowanie intelektualno-wychowawcze a funkcjonowanie uczniów w szkole2
125Szafraniec J.: Aby chwast się nie rozplenił1
126Niemiec J.: , Uwarunkowania osiągnięć szkolnictwa2
127Szkoła otwarta- rzeczywistość i perspektywy2
128Siwek H., Wyczesany J.: Matematyka 2: poradnik dla nauczyciela szkoły specjalnej2
129Poradnik wychowawcy internatu, pod red. Wł. Grądzkiego2
130Izdebska I.: Czynniki różnicujące strukturę budżetu czasu uczniów klas IV-VIII2
131Brzozowski M., Papla S.: Zajęcia pozaszkolne1
132Mała encyklopedia ekonomiczna5
133Abstynencja trzeźwości profilaktyka wychowawcza1
134English 901 Book 31
135English 901 Book 22
136English 901 Book 62
137English 901 Book 52
138English 901 Book 42
139Smarzyński H.: Szkoła jako środowisko wychowawcze2
140de Courtenay J.B.: O języku polskim3
141Altszuler I.: Badania nad funkcją oceny szkolnej1
142Fleming E: Programowanie w procesie nauczania2
143Hapala D.: Pomoce naukowe1
144Żelazkiewicz M.: Zajęcia pozalekcyjne i opiekuńcza działalność szkoły1
145Wilk-Siwek H.: Matematyka: przewodnik metodyczny 1,22
14610 lekcji o Europie1
147Rybicki St. R.: Jan de la Salle 1
148Godzina wychowawcy1
149Dejnarowicz Wł.: Sytuacje I procesy wychowawcze w klasie szkolnej2
150Czekańska M.: Ilustracje graficzne w nauczaniu geografii1
151Geografia I wychowanie2
152 Jaworski M.: Metodyka nauki o języku polskim3
153Kosewski M.: Ludzie w sytuacjach pokusy I upokorzenia2
154 Lipin L., Biełow A.: Gliniane księgi2
155Bóg naszym ojcem: podręcznik metodyczny dla katechety1
156Higiena: ochrona zdrowia, pod red. C.W.Korczaka2
157Małe dziecko2
158Szata roślinna Polski T.12
159Wychowanie: przysposobienie do życia w rodzinie, pod red. M. Kozakiewicza, Z. Lew-Starowicz2
160Wychowanie: przysposobienie do życia w rodzinie, pod red. M. Kozakiewicza, Z. Lew-Starowicz2
161 Jaworski M.: Metodyka nauki o języku polskim3
162Wychowanie obywatelskie w szkole podstawowej2
163 Nowikowa L.I.: Pedagogika kolektywu dziecięcego: Nowikowa L.I1
164 Nowikowa L.I.: Pedagogika kolektywu dziecięcego: Nowikowa L.I1
165Iwaszkiewicz J.: J.S. Bach1
166Jachimecki Z.: Moniuszko3
167Barany I.: 60 lekcji pływania dla dzieci1
168Karolczak-Biernacka B.: Z badań nad świadomością prawną młodzieży2
169Ignacy Jan Padarewski: mała kronika życia pianisty i kompozytora3
170Fizyka: podręcznik dla nauczyciela2
171Fotyma Cz., Ścisłowski Cz.: Nauczanie fizyki kurs podstawowy2
172Karolczak-Biernacka B.: Współzawodnictwo i współpraca w szkole 2
173Janowski A.: Kierowanie wychowawcze w toku lekcji2
174Godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego2
175Godzina wychowawcy1
176Puchalski T.: Statystyka opisowa2
177Jedut A., Pleskot A.: Nauczanie ortografii w kalsach I-III2
178Nauczycieli portret własny2
179Kobyliński: ABC organizacji pracy nauczyciela2
180Jóźwicki T.: Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych2
181Osmelak J.: Jak uczyć się samodzielnie2
182Pietrasiński Z.: Sztuka uczenia się2
183Zdzienicka J.: Karmimy małe dziecko2
184Dzik A., Kamiński B.: Wypadek nad wodą2
185Szamańska Z.: Czy są dzieci nerwowe1
186Krawcewicz St.: Współpraca i współżycie w zespołach nauczycielskich2
187Kończyk R.: Adaptacja społeczno-zawodowa młodych nauczycieli2
188Przysposobienie obronne: poradnik metodyczny dla nauczyciela1
189Rutten M.G.: Powstanie życia na ziemi a świadectwa geologiczne2
190Miąso J.: Dzieje oświaty polonijnej w Stanach Zjednoczonych2
191Gruss N.: Szkoła Polska w Paryżu2
192Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu2
193Kawecki Z., Tyloch W.: Wybrane problemy religioznawstwa 12
194Zborowski J.: Proces nauki domowej ucznia1
195Panek W.: Zachowanie się szczególnie zdolnych uczniów w sytuacjach szkolnych2
196Trześniowski R.: Gry i zabawy ruchowe2
197Michalin M.: Dialektyka procesów moralnych2
198Michalin M.: Szkice o kryteriach moralnych2
199Witwicki Wł.: Pogadanki obyczajowe2
200Witwicki Wł.: Pogadanki obyczajowe2
201Witwicki Wł.: Pogadanki obyczajowe2
202Szkoła w konspiracji2
203Łobocki M.: Wychowanie: wychowanie w klasie szkolnej2
204Szamański M.: Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych 1
205 Frycie St., Koblewska J.: Tendencje rozwojowe oświaty na świecie:1
206Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-19751
207Waldemar Ch.: Miłość, pasja i sława2
208Schoenbrenner J.: Walka o demokratyczną szkołę polską w latach 1918-19222
209Spasowiacy1
210Prokopiuk Wł.: Wieloaspektowość samokształcenia nauczycieli w poszukiwaniu jego nowego sensu2
211McHale John: Człowiek i środowisko2
212Myczkowski St.: Człowiek. Przyroda. Cywilizacja2
213Kacprzyński B.: Rozwój regionalny a środowisko człowieka 2
214Chałasiński J.: Tradycje i perspektywy przyszłości kultury polskiej1
215Cichy D., Michajłow Wł., Sandner H.: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego2
216Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego T.1, pod red. Wł. Michajłowa i K. Zabierowskiego2
217 Mitera-Dobrowolska M.: Komisja Edukacji Narodowej2
218Mizia T.: O Komisji Edukacji Narodowej2
219Radwiłowcz R.: O rozwoju i kształtowaniu światopoglądu2
220Nowacki T.: Wychowanie a cywilizacja techniczna1
221Nowacki T.: Treść i proces kształcenia politechnicznego1
222Próba tworzenia systemu wychowawczego2
223Radziewicz J.: Działalność wychowawcza szkoły2
224Migoń K.: Z dziejów nauki o książce3
225Waldorff J.: Karol Szymanowski2
226Radziewicz j.: Wychowawca i jego klasa2
227Skorupka-Sobańska J.: Ach ta szkoła!1
228Organizacja życia i działalność uczniów w kalsach VI-VIII1
229Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów UE1
230Tajemnice ETOH1
231Maciaszek M.: Kształtowanie umiejętności dydaktycznych nauczyciela2
232Mysłakowski Zb.: Kształcenie i doświadczenie2
233Zapolska G.: Moralność Pani Dulskiej2
234Sofokles: Antygona3
235Sofokles: Antygona3
236Żeromski St.: Syzyfowe prace2
237Sienkiewicz H.: Pan Wołodyjowski2
238Kahn J.: Indiana Jones3
239Górnicki Ł.: Pisma T.22
240Orzeszkowa E.: Panna Antonina i inne nowele2
241Nabokov V.: Skośnie w lewo2
242Pilniak B.: Czarny książę2
243Buystrzycka Z.: Pełnia półistnienia1
244Wańkowicz M.: Tworzywo2
245Nabokov V.: Skośnie w lewo2
246Kolińska K.: Tajemnice i damy2
247Wolność, całość i niepodległość: 1794, Powstanie Kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym4
248Magnetyzm ziemski2
249Harris R.J.C.: Rak2
250Zabłocka J.: Historia Bliskiego Wschodu w starożytności5
251Grunwald 1410-19603
252Wituch T.: Garibaldi4
253Prus B.: Kroniki tygodniowe (o Nałęczowie)2
254Reymont Wł. St.: Ziemia obiecana t.22
255Waltari M.: Turms Nieśmiertelny2
256Sadaj R.: Galicjada2
257Owidiusz: Heroidy2
258Papier T.: Moje lipce2
259Rymkiewicz A.: Podróż do krainy szczęśliwości2
260Szmaglewska S.: Niewinni w Norymberdze2
261Nawroczyński B.: Dzieła wybrane T.22
262Krasicki I.: Pisma wybrane T.III2
263Krasicki I.: Pisma wybrane T.I2
264Krasicki I.: Pisma wybrane T.II2
265Opowiadania pisarzy węgierskich XXw.2
266Fornalska M.: Pamietnik matki 2
267Kto wymyślił choinki? : antologia wierszy dla dzieci1
268Proektor D.M.: Wojna w Europie 1939-19413
269Centkiewiczowie, opr. A. Olcha1
270Bieńkowska D.: Wesprzyj się na mnie1
271Piwowarski R., Kamiński Z.: Playboy1
272Stanew E.: Legenda o księciu presławskim Sybinie Tichik i Nazariusz Łazarz i Jezus3
273Gogol M.W.: Przygody czyczkowa albo martwe dusze3
274Wyka K.: Opowiadania2
275Papier T.: Opowieści Melanii2
276Wyka K.: opowiadania2
277Nowak T.: A jak królem, a jak katem będziesz2
278Słowacki J.: Dzieła wszytskie XVII5
279Żeromski St.: Syzyfowe prace2
280Wiatr J.J.: Społeczeństwo3
281Spasowski Wł.: Zasady samokształcenia1
282Matulka Z.: Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia1
283Matulka Z.: Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia1
284Z życia i twórczości Karola Szymanowskiego4
285Ptaszyński W.: Jak rozumieć książkę z której się uczymy2
286Małe dziecko w Polsce: raport3
287Tałyzina N.F.: Kierowanie procesem przyswajanie wiedzy2
288Korpała J.: Krótka historia bibliografii polskiej3
289Prywer Z.: Samorządna i organizacyjna działalność dzieci i młodzieży w szkole1
290 Kargul J.: Z teoretycznych problemów pracy kulturalno-oświatowej1
291Szczerba W.: O wychowaniu przez pracę1
292Starościak J.: Problem samodzielności ucznia1
293Sztafeta Fotoreporterów3
294Przewodnik po ZX SPECTRUM1
295Projekty konstytucyjne 1989-19913
296Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1865-19142
297Wagner F.: Projektowanie urządzeń cyfrowych1
298Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia5
299Śreniowska K.: Sprawa chłopska z XIX wieku na ziemiach polskich w okresie reform uwłaszczeniowych2
300Żarnowski J.: Sytuacja Polski w latach 1935-19392
301Starożytna Grecja2
302Koliński I.: Regularne jednostki Ludowego Wojska Polskiego2
303IDEA: studia nas strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych I2
304Programowanie w języku BASIC2
305Ziembiński Z.: Logika praktyczna3
306IDEA: studia nas strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych III2
307Łobodzińska B.: Małżeństwo w mieście1
308Gołaszewska M.: W poszukiwaniu porządku świata2
309Krzywicki L.: Człowiek i społeczeństwo2
310Kostowska E.: Idea równości społecznej2
311Witczak J.: Małżeńskie scenariusze2
312Ziembiński Z.: Logika praktyczna3
313Kowal St.: Przez rozrywkę do wiedzy: rozmaitości matematyczne2
314Gorki M.: Na dnie3
315Gorki M.: Jegor Bułyczow i inni3
316 Borkowski L.: Elementy logiki Formalnej:2
317 Borkowski L.: Elementy logiki Formalnej:2
318 Borkowski L.: Elementy logiki Formalnej:2
319Wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych bez sal gimnastycznych1
320Bender A.E.: Człowiek i żywność2
321 Żarek J.: Jaworski J., kamiński M.: Piłka ręczna 7-osobowa1
322Sulima R.: Literatura a dialog kultur1
323Czerwieński M.: Kultura i jej badanie2
324Siemieński M.: Kultura a środowisko akustyczne człowieka2
325 Żarek J.: Jaworski J., kamiński M.: Piłka ręczna 7-osobowa1
326Zakrzewski St.: Znów młody 11
327Zakrzewski St.: Znów młody 11
328Frey R., Moldenhawer M.: Gramy w szachy1
329Wychowanie zdrowotne w szkole1
330 Krawcewicz Z.: Zadania dla ucznia klas V-VIII uzdolnionych matematycznie2
331Ptaszyński W.: Kształtowanie języka ucznia przy zastosowaniu wskazań logiki2
332Pojawska K.: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach V-VIII1
333Pojawska K.: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach V-VIII1
334Pojawska K.: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach V-VIII2
335Szlaki wakacyjnych wędrówek1
336Vademecum turysty narciarza1
337Vademecum turysty kolarza1
338Czarnowski A.: Wędrówki górskie młodzieży szkolnej1
339Mincewicz K.: Edukacja komunikacyjna: 2
340Dąbrowski Z.: Poznanie i działanie1
341Schürer E., Richter W.: Rysunek na tablicy1
342Wiśniewski M., Grot M.: Bądź zawsze zgrabny2
343Puni A.C., Starosta W.: Psychologiczne przygotowanie w sportach niewymiernych2
344Szurmiak M.: Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu2
345Sporty zimowe1
346Moczydłowska K.: Magiczne formuły: egzamin z jezyka polskiego do szkół średnich3
347Moczydłowska K.: Magiczne formuły: egzamin z jezyka polskiego do szkół średnich3
348Sosnowski S.: Vademecum turysty pieszego1
349Wojciechowski J.: Nowoczesne zabawki: elektronika w domu i w szkole1
350Podnoszenie efektywności nauczania geografii1
351Piskorz Sł.: Nauczanie problemowe w grupach na lekcjach geografii2
352Turystyka a człowiek i społeczeństwo2
353Kulczyki Zb.: Zarys historii turystyki w Polsce2
354Frycie St.: Literatura dla dzieci młodzieży: w latach 1945- 19702
355Materiały do nauczania psychologii: metody badań psychologicznych1
356Prokopiuk Wł.: Konteksty i wymiary samokształcenia nauczycieli1
357Patriotyczne i obywatelskie wychowanie w szkole1
358 Homar von Ditfurth: Nie tylko z tego świata jesteśmy1
359Łopatkowska M.: Którędy do ludzi2
360 Mackiewicz W.: Brzozowski2
361Bańka J.: Być i myśleć2
362Siemek M.J.: W kręgu filozofów2
363Kołakowski L.: Filozofia pozytywistyczna2
364Bartosiewicz J.: Matematyka: poradnik - klasy IV do VIII egzaminy wstępne do szkół średnich1
365Turnau St.: Matematyka 4: poradnik dla nauczyciela 2
366Kowalska M., Kurczak M.: Repetytorium z matematyki dla kandydatów do szkół średnich: 2
367Matematyka rozkłady materiału nauczania dla klas IV - VIII1
368Bryński M.: Elementy teorii grup2
369Matematyka4: Książka dla nauczyciela1
370Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii: Góralski A.2
371Rylke H., Klimowicz G.: Szkoła dla ucznia: jak uczyć życia z ludzmi2
372Nikitorowicz J.: Uczeń w sytuacjach szkolno-domowych2
373Rybczyńska I., Vorbrodt M.: Jak sobie radzić z małym dzieckiem2
374Szewczykowska J.: Aby łatwiej wędrowało się po świecie2
375W kręgu rodziny2
376Psychologia w działaniu2
377Kon I.S.: Odkrycie "ja"2
378Muszak E.: Testy z chemii: podstawy chemii3
379 Michalski M. i in.: Jak zdać egzamin do szkoły średniej z matematyki2
380Tyszka A.: Uczestnictwo w kulturze: o różnorodnosciach stylów życia2
381Matematyka w szkole podstawowej: krótki kurs1
382Miller R.: Proces wychowania i jego wyniki2
383Paris C.: Gwałt na kulturze1
384Hohensee-Ciszewska H.: Powszechna edukacja plastyczna1
385Metodyka plastyki w klasach IV - VIII1
386Z anteny telewizyjnej: satyra, skecz, piosenka1
387Spasowski Wł.: Wyzwolenie człowieka:1
388Pietrasiński Z.: Sam sięgaj do psychologii1
389Przetacznikowa M.: Na przełomie dzieciństwa i młodości3
390Lis St.: Wczesne uwarunkowania rozwoju psychicznego dzieci2
391Psychologia i współczesny sport1
392Walkowiak J.: Testy z chemii: chemia organiczna3
393Tułodziecka I.: Nauczanie języka polskiego w klasie 2 szkoły podstawowej dla głuchych 2
394Kozielecki J.: Strategia psychologiczna2
395Pięter J.: Sporne problemy psychologii2
396Malczewski A.: Maria2
397Jackiewicz A.: Klaudia3
398Kamieńska A.: Do źródeł3
399Kieniewicz St.: Warszawa w powstaniu styczniowym3
400Gorki M.: Letnicy3
401Parker G.L: Filip II4
402Grzybowski St.: Elżbieta Wielka4
403Bidwell G.: Ostatni rycerz Króla Artura4
404Czerska D.: Borys Gudonow4
405Zielonka Z.: Henryk Prawy4
406Wronkowski Z. i in.: Onkologia praktyczna w zarysie4
407Gorki M.: Wrogowie3
408Fredro A.: Zrzędność i przekora3
409Królik St.: Hierarchia kościelna wobec wybuchu powstania styczniowego 18635
410Pachoński J.: Legiony Polskie: prawda i legenda 1794-1807,T.35
411Hass L.: Sekta farmazonii warszawskiej5
412Clare Byrne M.St.: Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej5
413Etienne R.: Życie codzienne w Pompejach5
414Mireaux E.: Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej5
415Dunin J.: Papierowy bandyta1
416Kuśmierek J.: Cena4
417Seidler G.L.: W nurcie Oświecenia4
418Kulczycki St.: Z dziejów matematyki greckiej4
419Popko M.: Magia i wróżbiarstwo u heretyków5
420Moniz S.: Photoshop 42
421Szymonowic S.: Sielanki2
422Dołęga-Mostowicz T.: Pamiętnik pani Hanki t.12
423Dołęga-Mostowicz T.: Pamiętnik pani Hanki t.22
424Dołęga-Mostowicz T.: Pamiętnik pani Hanki t.32
425Brzozowski St.: Pamietnik3
426Michalski St., Dziamski S.: Filozoficzne i pedagogiczne poglądy Stefana Rudniańskiego5
427Kraszewski J.I.: Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku3
428Dąbrowska M.: Pielgrzymka do Warszawy…3
429Przyboś J.: Pisma zebrane poetyckie T.14
430Heyduk B.: Janina znak Sobieskich4
431Ostrowski A.: Garibaldi4
432Tazbir J.: Piotr Skarga4
433Hugo W.: Katedra Marii Panny w Paryżu T.14
434Hugo W.: Katedra Marii Panny w Paryżu T.25
435Przełom w psychologii2
436Dróżdż W., Jelska W.: Nauczanie fizyki w szkole podstawowej dla głuchych2
437Sonczyk W.: Media w Polsce4
438 Radwiłowicz M., Morawska Z.: Metodyka nauczania początkowego2
439Radziewicz J.: Praca wychowawcy klasy2
440Radziewicz J.: Praca wychowawcy klasy2
441Razem pracujemy, razem się bawimy1
442Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas poczatkowych : zarys metodyki2
443Rusakowska D.: Nauczyciel i innowacje pedagogiczne 2
444Schulz R.: Szkoła jako organizacja2
445Schulz R.: Szkoła - instytucja - system - rozwój2
446Sikora A., Witecki K.: Środowisko rodzinne a poziom intelektualny młodzieży szkolnej2
447Stasiak H.: Labolatorium językowe w nauczaniu języka obcego2
448Szkoła: sztuka nauczania2
449Szkoła: sztuka nauczania2
450Uspołecznianie dziecka w procesie wychowania zespołowego1
451Wasyluk-Kuś H.: O nauce szkolnej uczniów zdolnych2
452Wichura H.: Optymalne warunki wielostronnego kształcenia w nauczaniu poczatkowym1
453Wiechowie A., Z.: Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych2
454Wilgocka-Okoń B.: O badaniu dojrzałości szkolnej1
455Włodarski Z.: Co i dlaczego pamiętamy2
456Praca nauczyciela w klasach I-IV2
457Młodość - Trzeźwość: Wybór uczniowskich prac literackich1
458Zadania do lektury: dla klasy I szkoły średniej1
459Zygner H.: Materialne uwarunkowania szkolnictwa2
460Barth J.: Bakunowy faktor II2
461Gogacz M.: Podstawy wychowania1
462Zaborowski Zb.: Podstawy wychowania zespołowego2
463Socjologowie o wychowaniu2
464Lewicka J., Czajkowski St.: Zajęcia plastyczne w klasach V-VIII2
465Lindner G.: Podstawy audiologii pedagogicznej2
466Czerniewska K. i in.: Człowiek i przedmioty2
467Hohensee-Ciszewska H.: ABC wiedzy o plastyce1
468Badania w szkołach specjalnych2
469Wald i.: Jak przygotować do życia dziecko umysłowo upośledzone2
470 Hoffa M., Talarczyk H.: Nauczanie geografii2
471Sachs V.: Idee przewodnie literatury amerykańskiej2
472Chłapowski Wł., Smarno E.: Nauczanie historii w szkole podstawowej specjalnej2
473 Borzyszkowska H.: Współpraca szkoły specjalnej z domem rodzinnym2
474Hohensee-Ciszewska H.: ABC wiedzy o plastyce2
475Nauczanie w klasach 1 2 3 szkoły specjalnej2
476Swoistość procesów poznawczych u uczniów umysłowo niedorozwiniętych2
477Spock B., Lerrigo M.O.: Wychowanie upośledzonego dziecka w warunkach domowych2
478Orczyk J.: Zarys metodyki pracy umysłowej1
479Orczyk J.: Zarys metodyki pracy umysłowej1
480Zacha Z.: Kierowanie wyborem dalszego kształcenia młodzieży szkół podstawowych1
481Lech K.: System nauczania2
482Film skuteczną pomocą dydaktyczną, pod red. Leona Leji2
483Bobrowiska-Nowak W.: Początki polskiej psychologii1
484Alieszka W.: Spatkanie z liesam: album4
485Mała encyklopedia przyrodnicza3
486Czeczot-Gawrak Z.: Filmowe spotkania ze sztuką2
487Nowacki k.: Dzieje teatru w Krakowie3
488Pieter J.: Przedmiot i metoda psychologii3
489Merleau-Ponty M.: Proza świata2
490Siniugina L.: Pasje poskromnione: Freuda teoria kultury2
491Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej1
492Frejlak S., Kosewska B.: Ćwiczenia z biologii 62
493Frycie St.: Literatura dla dzieci młodzieży: w latach 1945- 19702
494Kurdybacha Ł.: Z dziejów pedagogiki ariańskiej1
495Średniccy I. i St.: Między nami rodzicami1
496Dzyr-Gierej K.: W szkole o życiu1
497Dzyr-Gierej K.: W szkole o życiu1
498Kaferski T.: Polska w świecie współczesnym: materiały do propedeutyki nauki o społeczeństwie1
499Kozakiewicz M.: U podstaw wychowania seksualnego1
500Kozakiewicz M.: U podstaw wychowania seksualnego1
501Lanota A., Merżan I.: Skąd się biorą dzieci?1
502Przygotowanie do naturalnego porodu, pod red. Wł. Fijałkowskiego1
503Dojrzewanie1
504Kraszewska A.: Przyjazne testy Matematyka 7: dla klasy VII szkoły podstawowej2
505Kraszewska A.: Przyjazne testy Matematyka 8: dla klasy VIII szkoły podstawowej2
506Truchim S., Podgórska E.: Z początków zawodowego ruchu nauczycielskiego1
507Krawcewicz s.: Zawód nauczyciela1
508Barański Cz.: Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli 1
509Buczkowski J.: Karta praw i obowiązków nauczyciela1
510Ratajek Z.: Problemy oceny pracy nauczyciela2
511Rataj M.: Samokształcenie nauczycieli: stan i potrzeby1
512Dobrowolski St.: Struktury umysłów nauczycieli2
513Enovum Edukacyjne2
514Enovum Edukacyjne2
515Niemierko B.: O powodzeniu nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej1
516Świat w liczbach2
517Matematyka 1: książka dla nauczyciela3
518Kotański M.: Ty zaraziłeś ICH narkomanią1
519Beiersdorf O.: Rewolucja Francuska 1789-19942
520O intensyfikacji nauczania i wychowania1
521Kopeć K.: Wskazówki metodyczne do nauczania wychowania technicznego1
522Kopeć K.: Wskazówki metodyczne do nauczania wychowania technicznego1
523 Bar R., Soliński A.: Turystyka2
524Wall W.D.: Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa2
525Kozłowski W.: Bohater - patron szkoły w pracy wychowawczej1
526 Janowski A.: Poznawanie uczniów2
527Janowski A.: Uczeń w teatrze życia szkolnego2
528Lech K.: System nauczania2
546Metody i przykłady programowania dydaktycznego2
547Turski Wł. M.: Propedeutyka informatyki1
548Klucze do BASICU1
549Matulka Z.: Programowanie nauki o języku1
550Bromowiczowa T., Wolfowa W.: O nauczaniu i wychowaniu dzieci przewlekle chorych1
551Kamieński A.: Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza2
552Bielecki J.: Wprowadzenie do języka CCC2
555Krawcewicz St.: Kształcenie ustawiczne nauczycieli2
556Turski Wł. M.: Propedeutyka informatyki1
557Turski Wł. M.: Propedeutyka informatyki1
558Słownik informatyki polsko-niemiecki i niemiecko-polski1
562Goriszowski W.: Czytelnictwo1
563Goriszowski Wł.: Książka a wychowanie1
564Integralne wychowanie i naucanie w klasach I-III 2
565Izdebska H.: Przygotowanie do życia w rodzinie2
566Jakowicka M.: Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas poczatkowych w kontaktach ze środowiskiem2
567Jakowicka M.: Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas poczatkowych w kontaktach ze środowiskiem2
568Konopnicki J.: Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko1
570Loranc Wł.: Między tradycją a przyszłością1
573Mrugalska K.: Wychowanie muzyczne w szkole podstawowej specjalnej2
574Nauczycielska droga z obozów jenieckich do Polski Ludowej2
575Nowacki J.: Organizacja procesu nauczania w klasach łączonych2
576Papuzińska J.: Wychoiwawcza rola prasy dziecięcej1
577Papuzińska J.: Wychoiwawcza rola prasy dziecięcej1
578Papuzińska J.: Wychoiwawcza rola prasy dziecięcej1
579Parafiniuk-Soińska J.: Przygotowanie dzieci do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej1
580Piramowicz G.: Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów3
581Polak W.: organizacja pracy domowej ucznia2
582Przedszkolaki w domu dziecka2
583Laskowska R., M.A. Szymańska: Lektura szkolma w klasach 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela2
584Laskowska R., M.A. Szymańska: Wychowanie fizyczne klasy 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela2
585Raczkowska J.: Wychowanie w domu dziecka1
586Włodarski Z.: Spór o młodzież2
587Skórzyńska Z.: Psychologia dla rodziców 3
588Schimitzer St., Sypniewska B., Żurakowska M.: Mały słownik niemiecko-polski4
590Rodzice o dzieciach uzdolnionych2
592Pacewicz A.: Jak pomóc dziecku nie pić1
594Demal M., Skład A.: Teoria wychowania fizycznego3
595Rudniański J.: SOS dla ucznia1
596Zaborowski Zb.: Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości2
597Mysłakowski Z.: O kulturze współżycia2
598Problemy psychologii społecznej a propaganda1
599Łopatkowa M.: Ściganie z mocy prawa2
601Kephart N.C.: Dziecko opóźnione w nauce szkolnej2
602Maćkowiakowa J.: Trudności w nauce czytania i pisania1
604Studien zur europaischen Barok- und Rokokoskulptur2
605Czajkowski K.: Wychowanie na placówkach wczasów dziecięcych2
606Apoliński S.: Organizujemy kolonie letnie2
607Bliskie i dalekie cele wychowania2
609Vademecum nauczyciela sześciolatków2
610Kwieciński Zb.: Budżet czasu uczniów a ich środowisko1
611Kwieciński Zb.: Budżet czasu uczniów a ich środowisko1
612Mrożkiewicz J.: Kształcenie ogólnotechniczne w nauczaniu początkowym: 2
614Nauczanie w klasach 1 2 3 szkoły specjalnej2
615Historia: teksty źródłowe do ustnego egzaminu maturalnego3
616Dydaktyka historii w szkole podstawowej2
617Schulz R.: Szkoła jako organizacja2
618Wiechowie A., Z.: Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych2
619Kielanowski T: Odpowiedzialność uczonych: dylemat współczesnej nauki 2
620Kielanowski T.: Odpowiedzialność uczonych: dylemat współczesnej nauki -2
621Pięter J.: Psychologia nauki2
622 Rolbiecki W.: Towarzystwa naukowe w Polsce2
624Ładyka J.: Dembowski2
625 Zaremba Z.: Poradnik maratończyka1
626 Skawiński W.: Główne nurty rozwoju dydaktyki biologii2
627Kuczyńska A.: Wzory modne w życiu codziennym1
628Kaczor St., Tytus St.: Wychowanie w szkole zawodowej2
629Olimpijskie Laury2
630Masny J.: Kultura fizyczna wśród młodzieży wiejskiej1
631Filozofia i socjologia kultury fizycznej1
632Denisuk L., Kalinowski A.: Podstawy teorii i metodyki wychowania fizycznego2
633 Szczepański J.A.:Od Olimpii do Olimpiad1
634Denisuk L.: Elementy teorii i historii wychowania fizycznego2
635Demel M., Skład A.: Teoria wychowania fizycznego2
636Guilford J.P.: Statystyka w psychologii i pedagogice2
637Nowaczyk Cz.: Podstawy metod statystycznych dla pedagogów2
638Nalaskowski A.: Edukacja po drugiej stronie lustra1
639Edukacja morska w systemie oświaty szkolnej1
641Informacja naukowa w krajach Unii Europejskich: wybrane zagadnienia prawne2
642Łopatkowa M.: O sztuce wychowania2
643Konińska-Jasińska M.: Radości i smutki2
644Reformacja2
645Garczyński St.: Potrzeby psychiczne2
646Garczyński St.: Potrzeby psychiczne2
647Garczyński St.: Potrzeby psychiczne2
648 Wujek T.: Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia1
649Zborowski J.: Proces nauki domowej ucznia2
650 Łukowska A.: Dydaktyczne przyczyny trudności w nauce domowej2
651Collins H, Pinch T.: Golem: czyli co trzeba wiedzieć o nauce3
652Propozycje dla przyszłości: społeczeństwo konserwacyjne1
653Leńkowa A.: Oskalpowana Ziemia1
654Helsztyński St.: Uczeń Amosa2
655Fuks B.: Psychologia Pawłowska2
659Erazmus E.: Propedeutyka nauki o społeczeństwie: zarys metodyki2
661Oswald I.: Sen2
662Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego?2
663Popierlarska A., Mazurowa M.: Dlaczego nasze dzieci sprawiają trudności wychowawcze: 2
664Lewandowski Z., Świerczyński Z.: Zapobieganie urazom w sporcie 2
665FIBAk W., Garczarczyk St.: Grajmy w tenisa1
666Kobylińska J., Dyduchowa A.: Słowniki w nauczaniu języka polskiego2
667Górski St.: Psychoterapia w wychowaniu3
668 Janowska I., Smoleńska J.: Dobór zabawek dla dzieci do siódmego roku życia1
669Narski I.: Szkice z filozofii i jej historii2
670Ładosz J.: Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej.2
671Chatys Skirzyńska H.: Okres dojrzewania u dziewcząt1
672Kuzniecow B.: Historia filozofii dla fizyków i matematyków2
673Problemy mniejszości z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego1
674Zabielski St.: Opóźnienia rozwoju psychoruchowego (metodologia, metody badań)1
675Potocka W.: Rewalidacja uczniów niepełnosprawnych2
676Zięcina M.: Metody w kształceniu zawodowym osób z uszkodzonym narządem ruchu1
677Miasta i mieszczaństwo średniowiecza (do schyłku XV)2
679 Pietrzyk J.: Księga sprawnych rąk1
680Niebojewski J., Brzeziński J.:Obrabiamy tworzywa sztuczne1
681Ratyńska H.: Literatura dziecięca w pracy przedszkola2
682Niebojewski J.: Prace ręczne z drewna: w szkole ogólnokształcącej1
683Szczepkowski A.: Poradnik rysunkowy2
684Augustyniak K., Augustyniak W.: Gry i automaty1
685Brzeziński W.: Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka1
686Wójcik Wł.: Zofia Nałkowska3
687Pływanie, opr. St. Moliere1
688Rudniański St.: Z dziejów filozofii2
689Głuszek Z.: Polscy olimpijczycy 1
690Pieskowa J.A.: Rodzicielskie troski2
691 Trzesniowski R.: Miernik sprawności fizycznej1
692 Śliwińska T.: Odnaleźć drogę do dziecka2
693 Śliwińska T.: Odnaleźć drogę do dziecka2
694Gwiazdy sportu1
695Nartowska H.: Małe dziecko chce się bawić1
696Schaff A.: Marksizm a egzystencjalizm1
697 Radwiłowicz M., Morawska Z.: Metodyka nauczania początkowego2
698Rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich2
699Aktywność twórcza dzieci i młodzieży2
700Zaniewska J.: Jak samemu urządzić pracownie wychowania plastycznego1
701Aktywność twórcza dzieci i młodzieży2
702Frycie St.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-19702
703Staniszewska-Saratowicz D.: Oceny estetyczne i ich psychologiczne uwarunkowania2
704Homer: Iliada - wybór4
705Birkholc A.: Analiza matematyczna dla nauczycieli1
706Słownik informatyki polsko-niemiecki i niemiecko-polski1
707Magala Sł.: Modne kierunki filozoficzne2
708 Rybicki P.: Społeczeństwo miejskie1
709Struktura i dynamika społeczeństwa polskiego1
710Domaniewska T.: Dzieci z mojego ogniska1
712Czykwin E.: Samoświadomość nauczyciela3
713czajkowski K.: Wychowanie do rekreacji2
714Sprawdziany semestralne z matematyki w kl. 4-8: materiały pomocnicze dla nauczyciela1
715Praszkier R., Różycski A.: Bliskie spotkania: rzecz o treningu grupowym1
716Hyman R.: Badania naukowe w psychologii 1
717Rudzki J.: Świętochowski2
718Nowicki A.: Witwicki2
719Suchodolski B.: Kim jest człowiek?2
720Arusztowicz B.: W trosce o uśmiech chorego dziecka1
721Teksty źródłowe do nauczania historii Polski w szkole 1796-18641
722Maternicki J.: Literatura piękna w nauczaniu historii1
723 Szybka Cz.: Samodzielna praca uczniów na lekcjach historii1
724Augustynek K., Słowikowski T.: Kierowanie pracą domową ucznia w nauczaniu historii1
725Słowikowski T., Wróbel S.T.: O niektórych metodach wprowadzania nowego materiału na lekcjach historii1
726Powtarzanie, kontrola i ocena na lekcjach historii: Wolska W.1
727Bornholtzowa A.: O trudnościach w nauczaniu historii1
728Filipczuk H.: Rodzice i dzieci najmłodsze1
729Pelcowa M.: Uspołecznianie dzieci rozpoczynających naukę szkolną1
730Lagercrantz O.: August Strindberg3
731Żeromski : Opowiem wam o wolności3
732Florea V.: Sztuka rumuńska2
733Karpowicz M.: Sztuka polska XVII wieku2
734Karpowicz M.: Sztuka polska XVIII wieku2
735Kotula A., Krakowski P.: Kronika nowej sztuki3
736Kowalska B.: Sztuka w poszukiwaniu mediów2
737Kotula A. i in.: Rzeźba współczesna2
739Samotyhowa N.: Patrzymy na obrazy2
740Dzieła Marcella Bacciarellego2
741Stopczyk St.: Realizm2
742Meloch M.: Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym3
743Telakowska W. i in.: Problemy wzornictwa przemysłowego1
744Bonta J.: Ludwig Mies van der Rohe2
745Barucki T.: Architektura Szwecji1
746Kajdański E.: Architektura Chin1
747Goryński J.: Urbanizacja, urbanistyka i architektura2
748Barucki T.: Arne Jacobsen1
749Trevor-Roper H.R.: Ostatnie dni Hitlera3
750Guillaume P.: Podręcznik psychologii3
751Czajkowska Z., Czajkowski ST., Krawczyk M.: Wycieczka uczy i wychowuje1
752Dabrowski K.: Trud istnienia2
753Dudzikowa M.: Wychowanie w toku procesu lekcyjnego2
755Gajda J.: telewizja w kształceniu kultury literackiej uczniów1
756Galant J., Sowa J.: Proces uspołeczniania dzieci w klasach poczatkowych2
757Koszewska B.: Pracownia i klasa-pracownia biologiczna1
758Kujawiński J.: Doskonalenie pracy lekcyjno-domowej w klasach początkowych2
759Polikarpow: Ćwiczmy sami1
760Merrill P.W.: Chemia kosmosu2
761Szymańska M., Zelent S.: Gimnastyka podstawowa dziewcząt1
762Legowicz J.: O nauczycielu.Filozofia nauczania i wychowania1
763Talaga J.: Piłka nożna1
764Talaga J.: Piłka nożna2
765Barany I.: 60 lekcji pływania dla dzieci1
766Matematyka 6: ksiażka dla nauczyciela1
767Say it with us: nauka języka angielskiego1
768Conversational formulas1
769Lewin A.: Wychowanie: tryptyk pedagogiczny1
770Mildner A.: Dalsze losy Scarlet O`Harai retta Butlera(pastisz)2
771Przychodzińska-Kaciarz M.: Dziecko i muzyka1
772Strelau J., Jurkowski A., Putkiewicz Z.: Podstawy psychologii dla nauczycieli3
773O kulturze i jej badaniu2
774Kozielecki J.: Nauka i osobowość2
775Powstanie Styczniowe 1863r.2
776Reykowski J.: Z zagadnień psychologii motywacji2
777Mrożkiewicz J.: Nauczanie rysunku w klasach I-IV1
778Chałasiński J.: Kultura amerykańska1
780Frycie St.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-19702
781Kaniowska-Lewańska I.: Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 18642
782Villiers G.: Tajna broń Ben Ladena2
783Białek J.Z.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-19392
784Białek J.Z.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-19392
785Białek J.Z.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-19392
786Tyrakowski W.: Instynkt?..2
788Tajemnice ETOH1
789Kuratowska Z.: AIDS nowa choroba2
790Gloksin W.: Niemowlę1
791Pazyra St.: Z dziejów książki polskiej1
792Wielka zabawa: Cieślikowski J.2
793Wielka zabawa: Cieślikowski J.2
794Luppol I.K.: Diderot1
795Jasiński B.: Lukacs2
796Robert O'Neill: Kernel Two1
797Alan C McLean, Robert O'Neill: Kernel Two Workbook1
798Alan C McLean, Robert O'Neill: Kernel Two Workbook1
799Hugh Templeton, Robert O'Neill: Kernel Two Teacher's Book1
800Robert O'Neill: Kernel Two1
801 Muriel Higgins, Robert O'Neill: Kernel One Workbook1
802Alan C McLean, Robert O'Neill: Kornel Three1
803Grub dich Peter! Teil 31
804Grub dich Peter! Teil 21
805Grub dich peter! Teil 11
806Your english Book 31
807Your english Book 41
808Markowska D.: Rodzina w społeczeństwie wiejskiej - ciągłość i zmiana1
809Putkiewicz Z.: Uczenie się i nauczanie1
811 Jurgowski A.: Rozwój umysłowy i aktywność poznawcza uczniów2
812Kozielecki J.: Strategia psychologiczna3
813Jankowski H.: Wolność i moralność2
814Jugow A.: Iwan Pietrowicz Pawłow2
815Pelcowa M.: Uspołecznianie dzieci rozpoczynających naukę szkolną1
816Mam 6 lat: przewodnik dla nauczyciela2
817Galant J., Halicki J.: Proces dydaktyczno-wychowawczy I-III2
818 Dziubańska A.: Uwarunkowania przygotowania dziecka do szkoły1
819Przychodzińska M.: Wychowanie muzyczne - idee, treści, kierunki rozwoju2
820Walońska Z: Uwarunkowania efektywności kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.1
821Walońska Z: Uwarunkowania efektywności kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.1
822Cendrowski Zb.: Ruch to życie1
823Pieńkowska E.: Zofia Nałkowska3
824Sosnowski T.: Kształcenie ustawiczne1
825Erazmus E.: Metodologiczne problemy dydaktyki nauk politycznych1
826Piaget J.: Studia z psychologii dziecka1
828Pelc J.: Jan Kochanowski poeta renesansu2
829Kamiński T.: Przegląd Pedagogiczny (1882-1905)1
830Zygner H.: Materialne uwarunkowania szkolnictwa1
831Spasowski Wł.: Dziecko a społeczeństwo1
832Racinowski S.: Problemy oceny szkolnej2
833Chojnowski Wł.: Automatyka: dla nauczycieli wychowania technicznego1
834Estetyka i wychowanie1
836Racinowski S.: Ocenianie uczniów1
837Semenowicz H.: Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta1
838Semenowicz H.: Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta1
840Racinowski K.: Liternictwo1
841Racinowski S.: Problemy oceny szkolnej2
843Hansen A.: O sztuce wypoczynku1
846Zygner H.: Materialne uwarunkowania szkolnictwa1
847Zygner H.: Materialne uwarunkowania szkolnictwa1
848Karpińska A.: Drugoroczność w opinii nauczycieli1
849Karpińska A.: Drugoroczność w opinii nauczycieli1
850Sandauer A.: Poeci trzech pokoleń2
851Tokarski J.: Gramatyka w szkole2
852Saloni Z.: O kształceniu umiejętności pisania2
853Rzęsikowski St.: Kształcenie literackie i kulturalne w kalsie 81
854Faral E.: Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego5
855Pastoureau M.: Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII-XIII wiek)5
856Geremek B.: Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona5
857Sieciechowiczowa L.: Życie codzienne w renesanowym Poznaniu 1518-16195
858Jelicz A.: Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII-XV)5
860Historia rewolucji i kontrewolucji we Francji w latach 1848-18513
861Kromer M.: Polska czyli o położeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie4
862 Słowacki J.:Beniowski: przewodnik po lekturach2
863Stefanowska Z.: Próba zdrowego rozumu2
864Bocheński A.: Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego4
865Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku5
866Zabłocka J.: Historia Bliskiego Wschodu w starożytności5
867Rumińska A.: Rośliny lecznicze5
868Nowiński M.: Dzieje upraw i roslin leczniczych5
869Williams P.L., Wendell-Smith C.P.: Podstawy embriologii człowieka2
870Petersen A.: Mały przewodnik łąkarski3
871Grabski A.F.: Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV-XVw.4
872Wisner H.: Zygmunt III Waza3
873Jasienica P.: Polska Jagiellonów4
874Jasienica P.: Polska Jagiellonów4
875Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku5
876Krupa S.: X Pawilon: wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowickiej3
877Bukowska Z., Dąbrowski K.: Świat kultury europejskiej5
878Zgirski A., Gondko R.: Obliczenia biochemiczne5
879Brandys K.: Obywatele3
880Farington B.: Nauka grecka3
881Śladami dawnych kultur3
882Mickiewicz A.: Pan Tadeusz3
883Mickiewicz A.: Sonety krymskie3
884Białek J.Z.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-19392
885Z badań nad rosyjskim czasopiśmiennictwem satyrycznym okresu oświecenia1
886Chrzanowska P.: Szkła artystyczne z polskich manufaktur XVIII w.1
887Barany I.: 60 lekcji pływania dla dzieci2
888Adamski Wł.: Młodzież i społeczeństwo2
889Pszczołowski T.: Umiejętność przekonywania i dyskusji2
891Danielewska S.: Placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej1
893Edukacja i wyzwolenie1
894Kołodziejowie M. i J.: Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym3
895Kamocki J.: Od andrzejek do dożynek2
898Czerwiński M.: Upowszechnienie kultury a struktura społeczna1
899Goryński J.: Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro1
900Ziemski St.: Problemy dobrej diagnozy2
902 Trojan P.: Ekologia ogólna2
903Trojan P.: Ekologia ogólna1
904Biochemia w ochronie środowiska naturalnego1
905Bartkowski T.: Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowania środowiska geograficznego1
906Ziętara W.: Organizacja gospodarstw rolniczych1
907Szczęsny T.: Ochrona przyrody i krajobrazu1
908Szewera T.: Niech wiatr ją podniesie1
909Szewera T.: Niech wiatr ją podniesie1
910Putkiewicz Z.: Motywy szkolnego uczenia się młodzieży1
911Wroczyński R.: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu2
912Wiloch T.J.: System szkolny1
913Wieczorek Z.: Neopsychoanaliza i marksizm1
914Dottrens R. i in.: Wychowanie i kształcenie1
916Zborowski J.: Unowocześnienie metod nauczania1
917Kozakiewicz H.: Inna socjologia: studium zapoznanej metody1
918Studia pedagogiczne: nauczyciel tradycje, współczesność, przyszłość1
919Studia pedagogiczne: fragmenty prac z zakresu oświaty 1900-19441
920Moll K.: Wszystkie pary tańczą1
921 Mayenowa M.R.: O sztuce czytania wierszy1
922 Jaworski M.: Podręczna gramatyka języka polskiego3
923Janicki St.: Film polski od A do Z2
924Witkowska S.: Jak żywić dziecko1
925Krochmal St.: Zaufaj sobie1
926 Korczak C.: Problemy higieny i zdrowia1
927Korczak C.: Problemy higieny i zdrowia1
928Młodzikowski G.: Olimpiady Ery Nowożytnej1
929Fischer L., Kapeniak J., matzenauer M.: Kronika śnieżnych tras1
930Węglowski Z., Przezdziecka K.: Papyros dzieje pewnego wynalazku1
931Pisarze nurtu wiejskiego we współczesnej literaturze1
932Głombiowski K.: Ksiażka w procesie komunikacji społecznej1
933Lewandowska K.: Rozwój zdolności muzycznych1
934Heinrich Wł.: Zarys historii filozofii średniowiecznej2
935Szletyński H.: Szkice o teatrze2
936Grzegorczyk A.: Próba treściwego opisu świata wartości i jej etyczne konsekwencje1
937Krajewski Wł.: Główne zagadnienia i kierunki filozofii cz.I: teoria poznania3
938Dauksza L., Szafarska Ł.: Śpiewanie na lekcjach (...)1
939Teoria i metodyka sportu2
940Rybiński G., Warszewski R.: Vilcacora leczy raka2
941Baczyńska H.: Rozwój mowy pisanej w klasach I-IV1
943Dobraczyński M. i in.: Wyzwania współczesnego świata1
944Solla Price D.J.:Węzłowe problemy historii nauki1
945Zoon Wł., Finkelsztejn A.: O nauce1
946Solla Price D.J.: Mała nauka - wielka nauka1
947Solla Price D.J.:Węzłowe problemy historii nauki1
948Solla Price D.J.: Mała nauka - wielka nauka1
949Klaus G., Liecscher H.: Co to jest cybernetyka1
950Say it with us: nauka języka angielskiego1
951Portrety bibliotekarzy polskich2
952Kołodziejska J.: Biblioteka a świat współczesny1
953Secomski K.: Prognostyka2
954Poniatowski Z.: Nauka1
955Bielecki J.: Język C: interpretacja standardu1
956Dudowa H.: Godni Polski2
957 Komasara I.: Jan III Sobieski - miłośnik ksiag1
958Higiena i ochrona zdrowia: podręcznik dla studentów Akademii Medycznych, pod red. J. Brzezińskiego i W. Korczaka2
959Merrill P.W.: Chemia kosmosu2
960Dąbrowski K.: Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca3
961Olimpijczycy3
962Studia Pedagogiczne LI: Integracja społeczna ludzi niepełnosprawnych - zadania pedagoga1
963Rubinsztejn S.L.: Byt i świadomość1
964Tomaszewski T.: Główne idee współczesnej psychologii3
965Studia Pedagogiczne: Oświata i pedagogika w Polsce i na świecie rok 19701
966Studia Pedagogiczne: Kształcenie zawodowe1
967Studia pedagogiczne: nauczyciel, tradycje, współczesność, przyszłość1
968Lipkowski O.: Pedagogika specjalna3
969Lipkowski O.: Pedagogika specjalna3
970Trąbka J.: Mózg a świadomość2
971 Tyszka T.: Analiza decyzyjna i psychologia decyzji1
972Grafowski A.: Spacerkiem po Oikosie czyli co to jest ekologia1
973Koczwańska J.: Zagrożenie środowiska przyrodniczego1
974Horst A.: Ekologia człowieka2
975Szeszniew Wł., Zubkow B.: Wynalazki chronią przyrodę2
976Szeszniew Wł., Zubkow B.: Wynalazki chronią przyrodę1
977Janicki K.: Pestycydy, gleba, człowiek2
978Jacniacki K.: Środowisko przyrodnicze i jego ochrona2
979Nowatorstwo pedagogiczne 31
980Suchomliński W.A.: Sto rad dla nauczyciela1
981Zych E.: Twórczy charakter warsztatu pracy zawodowej nauczyciela1
982Commoner B.: Zamykający się krąg: przyroda, człowiek, technika 1
983Lapter K.: Pakt Piłsudski Hitler3
984Krasuski J.: Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-19454
985Couchoud J.P.: Sztuka francuska I2
986Wujek T.: Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia1
987Staszic S.: Wybór pism3
988Matulka Z.: Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia1
989Hessen S.: Struktura i treść szkoły współczesnej1
990Sprecht mit uns Lernt mit uns: kurs dla zaawansowanych1
991Szkutnik L.L., Pankhurst J.: The Word Through English 42
992 Szkutnik L.L., Pankhurst J.: The Word Through English 21
993Ekologiczne zagrożenia zdrowia człowieka.: Nr 4301
994Ankudowicz J.: Książka w kulturze uprzemysłowianego ośrodka lokalnego1
995Studia Pedagogiczne: Integracja wychowania estetycznego2
996Studia Pedagogiczne: Integracja wychowania estetycznego1
997Studia Pedagogiczne: Potrzeby wychowawcze - ich zaspokojanie2
998Studia Pedagogiczne: Potrzeby wychowawcze - ich zaspokojanie2
999Studia z dziejów edukacji2
1000Sandner H.: Ochrona zasobów naturalnych2
1001Horst A.: Ekologia człowieka2
1002Zimny H.: Czym naprawdę oddychamy2
1003Łuczak J., Prot E.: Zagadnienia ekologii zwierząt2
1004 Tertel R.K.: Wymowa niemiecka3
1005Paczkowski A.: Czwarta władza1
1006Tuszko A.: Świat bez wody?1
1007 Lipkowski O.: Pedagogika specjalna3
1008Ślenzak J.: Znaczenie postaw rodziców w procesie usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego1
1009Gąbiński St.: PAP w herbie1
1010Ligocki A.: Plastyka współczesna na tropach jej przemian3
1011Grzegorczyk A.: Mała propedeutyka filozofii naukowej1
1012Literatura a plastyka, muzyka, radio i film na lekcjach języka polskiego2
1013Baluch A.: Poezja współczesna w szkole podstawowej2
1014Maleszka A.: Ofelia2
1015Grzegorczyk A.: Próba treściwego opisu świata wartości i jej etyczne konsekwencje1
1016Wilczyński J.M.: Przewidywanie probabilistyczne zdarzeń binarnych1
1017Sokołowska J.: Geneza i konsekwencje rozbieżności między celami życzeniowymi a realistycznymi w sytuacji zadaniowej1
1018Sowa J.: Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii2
1019Zdrowie psychiczne, pod red. K. Dąbrowskiego1
1020Eliasz A.: Temperament a system regulacji stymulacji1
1021Sztoff W.: Modelowanie i filozofia1
1022Gumowska I.: Dookoła stołu1
1023Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkół dla uczniów niewidomych i niedowidzących1
1024Wojciszke B.: Teoria schematów społecznych1
1025Chaciński J., Jędrzejewski Z.: Gospodarstwo samochodowe: organizacja, eksploatacja, zaplecze techniczne1
1026Najder K.: Reprezentacje i ich reprezentacje1
1027Poradnik konstruktora sprzętu elektronicznego1
1028Brański W., Herman M., Widomski L.: Zbiór zadań z fizyki:elektryczność i magnetyzm1
1029Gorki M: Wassa Żeleznowa2
1030Corneille P.: Cyd3
1031Lenin: Polnoje sobranie socinenij t.32
1032Lenin: Polnoje sobranie socinenij t.102
1033Lenin: Polnoje sobranie socinenij t.122
1034Lenin: Polnoje sobranie socinenij t.132
1035Eurypides: Elektra2
1036Nexo M.A.: Ludzie z Dangardu1
1037Fritzhand M. :W kręgu etyki marksistowskiej2
1038Spirkin A. G.: Zarys filozofii marksistowskiej2
1039Bryll E.: Rzecz listopadowa, Kurdesz2
1040Bryll E.: Rzecz listopadowa, Kurdesz2
1041Eurypides: Elektra2
1042Musset A.: Lorenzaccio2
1043Niemcewicz J.U.: Powrót posła3
1044Bryll E.: Życie-Jawą2
1045Broszkiewicz J.: Utwory sceniczne2
1046Historia Polskiego Ruchu Robotniczego t.22
1047Australia, Oceania i Antarktyka1
1048
1049Słownik muzyków polskich A-Ł tom 14
1050Lam Wł.: Twórczość przejawem instynktu życia1
1051Brudzyński R.: Fanaberie2
1052Grochowiak St.: Dialogi2
1053Z dziejów ruchu ludowego w PRL1
1054Wasilewski A.: Cywilizacja i literatura2
1055
1056Kowalewski A.: Warszawa: problemy rozwoju1
1057Gomułka Wł.: Z kart naszej historii2
1058Marianowicz A.: Kocham…lubię…żartuję2
1059Łasiczka K.: Utwory wybrane2
1060Wasilewski A.: Cywilizacja i literatura2
1061Leksykon naukowo-techniczny5
1062Jaruzelski W.: Przemówienia 1981-19821
1063Hadyna St.: W pogoni za wiosną1
1064Sandauer A.: Teoria i historia3
1065Iredyński I.: Sytuacje teatralne2
1066Bochniak A.: Historia sztuki nowożytnej T.13
1067Jakimowicz A.: Sztuka Indonezji2
1068Jacinevicius L.: Herbata o piątej rano2
1069Pękosławski Z.: Dziecko przed obiektywem1
1070Pękosławski Z.: Pracownia fotograficzna1
1071Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza4
1072Urbańczyk St.: Prace z dziejów języka polskiego3
1073Piasecki B.: Myśli2
1074Pawłowski T.: Wartości estetyczne2
1075Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Dramaty t.12
1076Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Dramaty t.22
1077Herandas: Mimy1
1078Ziółkowska-Sobecka M.: Lektury Kolumbów2
1079Królikowski J. i in: Matematyka3
1080Bronsztejn I.N. i in.: Matematyka: poradnik encyklopedyczny3
1081Królikowski J. i in: Matematyka3
1082Wallis A.: Artyści - plastycy. Zawód i środowisko.2
1083Królikowski J.: Matematyka4
1084Sztuka współczesna: studia i szkice5
1085Turska I.: Balet rosyjski i radziecki1
1086Stopczyk B. i S.: O malarstwie abstrakcyjnym4
1087Putrament J.: Bołdyn2
1088Pawłowski T.: Happening2
1089Pawłowski T.: Happening2
1090Turska I.: Almanach baletu polskiego 1945-19742
1091Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi2
1092Co robić po kubiźmie?: studia o sztuce europejskiej pierwszej połowy XX wieku, pod red. J. Malinowskiego3
1093Conczewa M.: Sztuka ziemi trackiej5
1094Westerplatte2
1095Bronsztejn I.N. i in.: Matematyka: por. encykl.3
1096Bronsztejn I.N. i in.: Matematyka: por. encykl.3
1097Bronsztejn I.N. i in.: Matematyka: por. encykl.5
1098Litmanowicz M.: Szachy: podr. dla dzieci cz.23
1099Litmanowicz M.: Szachy: podr. dla dzieci cz.33
1100Syska H.: Wojciech Bogumił Jastrzębski3
1101Dobora R.: Łechtanie Hioba2
1102Gogol M.: Maksymy i inwokacje1
1103Lipoński W.:Humanistyczna encyklopedia sportu5
1104Jakubowski J.Z.: Trwałe przymierza5
1105Toeplitz J.: Dwadzieścia pięc lat filmu Polski Ludowej1
1106Lenin W.J.: Dzieła T.332
1107Erhardt L.: Muzyka w Polsce2
1108Biegański K.: Filharmonia Narodowa2
1109Słowacki J.: Utwory wybrane T.13
1110Pitera Z.: Leksykon reżyserów filmowych2
1111Olivier L.: Wyznania aktora3
1112Siemionow J.: Przy Ogariowa 62
1113Mała encyklopedia ekonomiczna4
1114Mała encyklopedia rachunkowości4
1115Słowacki J.: Dzieła wszytskie XVI5
1116Sachs H.: Toscanini4
1117Baculewski K.:Polska twórczość kompozytorska 1945-19843
1118Powroźniak J.: Paganini3
1119Wroczyński K.: Wspomnienia o Stefanie Jaraczu1
1120Piaścik F.: Krótki zarys historii architektury4
1121Ważyk A.: Mickiewicz i weryfikacja narodowa3
1122Leksykon naukowo-techniczny5
1123Szmaglewska S.: Odcienie miłości1
1124Szletyński H.: Szkice o teatrze3
1125Polska odrodzona 1918-1939: państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. J. Tomickiego4
1126Polska w epoce oświecenia: państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. B. Leśnodorskiego4
1127Richard M.: Życie codzienne hugonotów od edyktu nantejskiego do Rewolucji Francuskiej4
1128Engelking R.: Zarys topologii ogólnej3
1129Badania nad rozwojem języka dziecka, pod red. G. W. Shugar i M. Smoczyńskiej3
1130Farmakometria: doświadczalne metody badania leków, pod red. S. Rumpa i Z. Kleinroka5
1131Tymieniecki K.: Polska w średniowieczu4
1132Winniczuk L.: Słowo jest cieniem czynu czyli starozytni Grecy i Ryzmianie o sobie5
1133Szmydtowa Z.: W kręgu renesanu i romantyzmu4
1134Sokorski Wł.: Xawery Dunikowski1
1135Polska XVII wieku: państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. J. Tazbira4
1136Szczerba L.W.: O mierze Jordana3
1137Szczerba L.W.: O mierze Jordana3
1138Grużewski A.: O prawdopodobieństwie i statystyce3
1139Gleichgewitch B.: Elementy algebry abstrakcyjnej3
1140Gleichgewicht B.: Elementy algebry abstrakcyjnej3
1141Gleichgewicht B.: Elementy algebry abstrakcyjnej3
1142Bieńko W.: O równaniach różniczkowych3
1143Duda R.: O pojęciu wymiaru3
1144Duda R.: O pojęciu wymiaru3
1145Dąbrowski A.: O teorii informacji3
1146Dąbrowski A.: O teorii informacji3
1147Rutkowski A.: Elementy logiki matematycznej3
1148Skwarczyński M.: Wybrane zagadnienia analizy matematycznej3
1149Skwarczyński M.: Wybrane zagadnienia analizy matematycznej3
1150Skwarczyński M.: Wybrane zagadnienia analizy matematycznej3
1151Trawkowski S.: Jak powstała Polska3
1152Bieniak J.: Państwo Miecława 3
1153Wyczański A.: Polska - Rzeczą Pospolitą Szlachecką 1454-17643
1154Jasienica P.: Ostatnia z rodu3
1155Defourneaux M.: Życie codzienne w czasach Joanny D'arc5
1156Jasturn M.: Mickiewicz3
1157Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej4
1158
1159Hausbrandt A.: Teatr w społeczeństwie2
1160Galatopoulos S.: Callas Prima donna assoluta4
1161Breton W.: Dziesięć dni do Zero-Zero1
1162
1163Baszkiewicz J.: Powstanie zjednoczonego królestwa polskiego3
1164Towstonogow G.: Lustra sceny2
1166Heinz A.: Dzieje językoznawstwa w zarysie4
1167Zabłocki F.: Król w kraju rozkoszy2
1168Bochniak A.: Historia sztuki nowożytnej T.13
1169Bochniak A.: Historia sztuki nowożytnej T.13
1170Szelburg-Zarembina E.: Dzieła 62
1171Szelburg-Zarembina E.: Dzieła 22
1172Szelburg-Zarembina E.: Dzieła 32
1173Szelburg-Zarembina E.: Dzieła 42
1174Szelburg-Zarembina E.: Dzieła 52
1175Łopatnikow L.: Mały leksykon ekonomiczno-matematyczny3
1176Antologia poezji białoruskiej3
1177Bochniak A.: Historia sztuki nowożytnej T.13
1178Katyń: relacje, wspomnienia, publicystyka3
1179Dasiewicz-Tobiasz A.: Umuzykalnienie w przedszkolu1
1180Vasari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy..t.54
1181Świętochowski A.: Utwory dramatyczne cz.21
1182Vasari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy..t.64
1183Leksykon Pokoju2
1184Vasari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy..T.74
1185Vasari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy..T.8 zc.14
1186Vasari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy..T.8 cz.24
1187Bryll E.: Po górach, po chmurach2
1188Fredro A.: Pan Geldhab2
1189Żyjemy wśród Was2
1190Vasari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy..T.14
1191Vasari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy..T.24
1192Vasari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy..T.34
1193Kuratowski K.: Rachunek różniczkowy i całkowy: funkcje jednej zmiennej5
1194Krzyżański M.: Równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego cz.II5
1195Czartoryskiego Wł.: Pamiętniki 1860-18645
1196Borsuk K.: Geometria analitycznej wielowymiarowa5
1197Kieniewicz J.: Historia Indii5
1198Słownik dydaktyczny rosyjsko-polski5
1199Historia ZSRR Rosja w XIX wieku3
1200Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie4
1201Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie4
1202Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie4
1203Kotarbiński T.: Sprawność i błąd4
1204Klemensiewicz Z.: Podstawowe wiadomości z gramatyki j. polskiego3
1205Klemensiewicz Z.: Podstawowe wiadomości z gramatyki j. polskiego3
1206Klemensiewicz Z.: Podstawowe wiadomości z gramatyki j. polskiego3
1207Bazylow L.: Obalenie caratu4
1208Grzesiuk St., Kulka K.: Fizjologia i biochemia nasion5
1209Wspomnienia Sybiraków T.14
1210Wspomnienia Sybiraków T.24
1211Wspomnienia Sybiraków T.34
1212Petersen A.: Mały przewodnik łąkarski3
1213Starmach K.: Rośliny słodkowodne3
1214Harcerki 1939-1945: relacje - pamiętniki4
1215Harcerki 1939-19454
1216Prawidła poprawnej wymowy polskiej1
1217Bazylow L.: Historia nowożytnej kultury rosyjskiej5
1218Ulatowski K.: Architektura Starożytnej Grecji4
1219Valentin H.: Medycyna pracy4
1220Riche P.: Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego4
1221Fukier H.M.: Wspomnienia staromiejskie3
1222Jackiewicz A.: Film jako powieść XX wieku2
1223Stradomski W.: Film a upowszechnianie kultury1
1224Helman A.: Filmy kryminalne1
1225Błachowski A.: Skarby w skrzyni malowane czyli o sztuce ludowej inaczej3
1226Habela J.: Słowniczek muzyczny2
1227Stawiński J.S.: Notatki scenarzysty T.22
1228Poradnik filmowca amatora1
1229Pitera Z.: Filmowy sezam1
1230Fuksiewicz J.: Film i telewizja w Polsce2
1231Jarociński S.: Orfeusz na rozdrożu2
1232Solińska E.: W salonie muzycznym1
1233Kydryński L.: J.Strauss4
1234Parnicki-Pudełko S.: Architektura Starożytnej Grecji4
1235Kazimierz: Kraków - wędrówki w przeszłość4
1236Schaeffer B.: Mały informator muzyki XX w.2
1237Waldorff J.: Sekrety Polihymnii3
1238Bauman J. i in.: Mała encyklopedia kina radzieckiego1
1239Waśkowski A.: Kraków w twórczości Wyspiańskiego3
1240Ligocki A.: O nowy kształt polskiej sztuki2
1241Telakowska W. i in.: Problemy wzornictwa przemysłowego1
1242Netulani A.: Walka polska w wiekach średnich a dostęp do Bałtyku3
1243Schaffer B.: Leksykon kompozytorów XX wieku3
1244Makota J.: O klasyfikacji sztuk pieknych2
1245Read H.: Sens sztuki2
1246Encyklopedia muzyczna PWM ab5
1247Rośliny użytkowe4
1248Neverly I.: Chłopiec z Salskich Stepów2
1249Mały słownik matematyczny3
1250Historia powszechna XIV-XV w.3
1251Starnawski J.: Barok w literaturze1
1252Toeplitz J.: Nowy film amerykański2
1253Przedpełski A.: Forma i funkcja2
1254Sandauer A.: Teoria i historia2
1255Lorentowicz J.: Teatry w stolicy i inne artykuły2
1256Natanson W.: Godzina dramatu2
1257Zieliński T. A.: Style, kierunki i twórcy muzyki XX 2
1258Paukszta E.: Zatoka Żarłocznego Szczupaka1
1259Swolkień H.: Piotr Czajkowski4
1260Dziemidok B.: Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego3
1261Brezillon M.: Encyklopedia kultur pradziejowych4
1262Gondek L.: Wywiad Polski w Tzreciej Rzeszy 1933-19392
1263Gołaszewska M.: Kim jest artysta?2
1264Flisowski Zb.: Tu na Westerplatte2
1265Polska i Polacy5
1266Malicka M.: Twórczość czyli droga w nieznane2
1267Melbechowska A.: Stanisław Lentz2
1268Ligocki A.: Trzy spotkania ze światem widzialnym: Picasso - Matisse - Leger4
1269Kraszewski J.I.: Stara baśń3
1270Paukszta E.: Spowiedź Lucjana Skobiela2
1273Krasicki I.: Historia2
1274Bilikiewicz A., Smoczyński St.: Psychopatologia guzów śródczaszkowych4
1275Rudowska I.: Kosmetyka lekarska5
1276Klemensiewiczowa J.: Przebojem ku wiedzy 3
1277Drozdowski B., Urbankowski B.: Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1985, antologia t.14
1278Ingarden R.: Studia z estetyki5
1279Historia Wielkiej Wojny Narodowej Związku Radzieckiego 1941-1945 T.53
1280Klubówna A., Kaźmierczyk S.: Z lat dalekich i bliskich5
1281Klubówna A., Kaźmierczyk S.: Z lat dalekich i bliskich5
1282Zahorski A.: Spór o Stanisław Augusta4
1283Twain M.: Królewicz i żebrak3
1284Hugo W.: Gavroche3
1285Maziarz cz.: Proces samokształcenia2
1286Dickens C.: Świerszcz za kominem3
1287Nagel E., Newman J.R.: Twierdzienie Gödla2
1288Szyndler B.: Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-18094
1289Jodłowski St. I in.: Kultura języka3
1290Drozdowski B., Urbankowski B.: Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1985, antologia t.24
1291Krawczuk A.: Rzym i Jerozolima5
1292Górec-Rosiński J.: Mity i rzeczywistość literacka3
1293Rudowski I.: Kosmetyka lecznicza4
1294Sych M.: Atlas podstawowych zabiegów reanimacyjnych4
1295Sapiński Wł., Sapińska I.: O leczeniu akupunkturą3
1296Potocki J.L.: Pielęgniarswto w oparzeniach3
1297Borzęcki M.: Akupunktura4
1298Romantyzm: studia nas sztuką drugiej połowy XVIII iwieku XIX4
1299Moscati S.: Świat Fenicjan4
1300Swetoniusz Trankwillus G.: Żywoty Cezarów5
1301Żuk T., Gusta A.: Urazowe uszkodzenia stawów i kości długich4
1302
1303Haftek J.: Urazy kręgosłupa i rdzenia kregowego5
1304Grzegorczyk A.: Zarys logiki matematycznej5
1305Read H.: Sens sztuki2
1306Zajączkowski A.: Orient jako źródło inspiracji w literaturze romantycznej…4
1307Gumińska B. i in.: Grzyby owocnikowe i ich oznaczenia3
1308Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe4
1309Duvignaud J.: Socjologia sztuki2
1310Spojrzenia i refleksje2
1311Kostyrkowie T. i K.: Problemy sztuki współczesnej4
1312Jasienica P.: Dwie drogi2
1313Morawski s. i in.: Kultura filmowa2
1314Pijanowski L.: Małe abecadło filmu i telewizji1
1315Sadurska A.: Sztuka ziemi wydarta3
1316Fleszerowa- Muskat St.: Dwie ścieżki czasu2
1317Fleszerowa- Muskat St.: Zatoka Śpiewajacych traw1
1318Hausbrandt A.: Elementy wiedzy o teatrze3
1319Leblanc M.: Przygoda z Arsenem Lupinem2
1320Kotarbiński T.: Sprawy sumienia1
1321Baranowski J.: Wędrówki4
1322Brandwajn R.: Świętoszek Moliera2
1323Konopnicka M.: Pan Balcer w Brazylii2
1325Gieysztor A.: Mitologia Słowian1
1326Słowenia: poznaj świat4
1328Reiss J.W.: Wieniawski3
1329Mała encyklopedia przyrodnicza4
1330Kamiński M.: Wacław Lachman: zarys życia i twórczosci1
1331Helsztyński S.: Hamlet Wiliama Szekspira2
1332Thackeray W.: Targowisko próżności T.22
1333Żeromski S.: Ludzie bezdomni 2
1334Drewnowski T.: Noce i dnie M. Dąbrowskiej2
1335Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski3
1336Kędzierski S.: Wiersze Wł. Broniewskiego2
1337Barucki T.: Architektura Meksyku2
1338Maksimovic D.: Prośba o łaskę2
1339Szurkowska B.: O niej ta pieśń2
1340Komar W.: Wychowanie przez pracę w szkole ogólnokształcącej1
1341Gieysztor A.: Mitologia Słowian2
1342Pasternak St.: Modlitwy o Annę2
1344Jerofiejew W.: Noc Walpurgi2
1345Domański P.: Szkolny słownik zoologiczny ang-pol, pol-ang5
1346Śliwiński P.: Tadeusz Dołega-Mostowicz3
1347Duraj-Nowakowska K.: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej5
1348Długosz L.: Po głosach, po śladach …3
1349Słonimski A.: Dwa końce świata3
1350Żeromski St.: Przedwiośnie1
1351Gosk H.: W kręgu "Kuźnicy"2
1352Prus B.: Anielka2
1353Dobrowolski A.B.: Nowa Dydaktyka II2
1354Dobrowolski A.B.: Moralność umysłowa III2
1355Włodarski Z.: Co i dlaczego pamiętamy2
1356Wybrane zagadnienia z agrotechniki2
1357Galsworthy J.: Saga rodu Forsyteów T.12
1358Galsworthy J.: Saga rodu Forsyteów T.22
1359Galsworthy J.: Saga rodu Forsyteów T.32
1360Galsworthy J.: Nowoczesna komedia T.11
1361Galsworthy J.: Nowoczesna komedia T.22
1363Czajkowski K.: Wychowanie na placówkach wczasów dziecięcych1
1365Dowgird Z. i in.: Rekreacja fizyczna na wczasach1
1366Pawłowski J.: Nieliniowe układy analogowe2
1367Gorczycka E.: Przystosowanie młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu do życia społecznego2
1368Raczek J.: Rozwój wytrzymałości dzieci i młodzieży szkolnej2
1369Dziecko: warunki, możliwość i efekty stymulowania rozwoju1
1370Pałka M.: Wydolność fizyczna młodzieży1
1371Kram J.: Nauczanie ortografii i interpunkcji w szkole średniej1
1372Gajek K. i in.: Das deutsche Drama des 20. Jahrhunderts2
1373Problemy okresu młodzieńczego w szkolnej edukacji, pod red. J. Maciaszkowej1
1374Problemy okresu młodzieńczego w szkolnej edukacji, pod red. J. Maciaszkowej1
1376Szlęzakowa I.: Organizacja pracy w domu1
1377Wasilewski A.: 500 zagadek literackich2
1378Kucharski E.: Między teorią a historią literatury4
1379Cazin P.: Książę Biskup Warmiński Ignacy Krasicki 1735-18013
1380Machalow D. i I.: Hemingway reporter4
1381Dworak T.: Ignacy Krasicki2
1382Uniłowski Z.: Wspólny pokój2
1383Gieysztor A.: Mitologia Słowian1
1384Babinger F.: Z dziejów Imperium Osmanów5
1385Rurawski J.: Władysław Reymont2
1386Łapiński Z.: Między polityką a metafizyką: o poezji Czesława Miłosza3
1387Bodnicki Wł.: Upadły anioł2
1388Doroszewski W.: Język, myślenie, działanie3
1389Bieńkowski Z.: Poezje zebrane4
1390Burkot i in.: Współczesna literatura polska1
1391Tatiana Suchotina- Tołstoj: Wspomnienia3
1392Prus B.: Anielka, Placówka2
1393Leontiew A.N.: o rozwoju psychiki2
1394Ściągi dla licealistów: Historia inaczej1
1395Szołochow M.: Los człowieka2
1396Tołstoj L.: Anna Karenina T.22
1397Tołstoj L.: Anna Karenina T.32
1398Jakuboski j.Z.: Nowe spotkanie z Żeromskim2
1399Helsztyński St.: Przybyszewski3
1400Prus B.: Placówka3
1401Krzyżanowski J.: Henryk Sienkiewicz3
1402Wstrzymał słońce ruszył ziemię2
1403Żbikowski P.: Kajetan Koźmian i poeta i obywatel2
1404Nałkowska Z.: Romans Teresy Hennert2
1405Żak St.: Maria Kuncewiczowa2
1406Harasymowicz J.: Madonny Polskie3
1407Drawicz A.: Konstanty Ildefons Gałczyński2
1408Okońska A.: Stanisław Wyspiański2
1409Piszczkowski M.: Ignacy Krasicki monografian literacka2
1410Słowacki J.: Dramaty T.23
1411Uniłowski Z.: Wspólny pokój i inne utwory3
1412Trznadel J.: Czytanie Norwida3
1413Grzeszczuk St.: "Treny" Jana Kochanowskiego1
1414Kawyn St.: Józef Korzeniowski3
1415Makowski St.: Juliusz Słowacki3
1416Drozdowski M.M.: Stefan Starzyński prezydent Warszawy3
1417Makowski St.: Juliusz Słowacki2
1418Rurawski J.: Gabriela Zapolska4
1419Lekcje poezji w szkole średniej cz.II2
1420Starnawski J.: Andrzej Frycz Modrzewski3
1421Jarzębski J.: Gra w Gombrowicza3
1422Kochowski W.: Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego3
1423Hera J.: Henryk Tomaszewski i jego teatr4
1424Pietielin W.: Aleksy Tołstoj2
1425Lubaszewska a.: Mit - Ethos - Konstrukcja3
1426Lichański St.: Wł.St. Reymont2
1427Litwinow W.: Michał Szołochow3
1428Jotterand F.: Nowy teatr amerykański2
1429Dudzińska I.: O współżyciu dzieci w grupie przedszkolnej2
1430Kasprowicz J.: Pisma zebrane 23
1431Kasprowicz J.: Pisma zebrane 23
1432Chemia dla szkół średnich: książka nauczyciela2
1433Dobrowolski St.R.: Pieśń o wojnie i pokoju2
1434Gałczyński K.I.: Kronika Olsztyńska3
1435Dawna nowela hiszpańska2
1436Gąssowski Sz.: Współcześni dramatopisarze polscy2
1437Moskalowa A.H.: Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej3
1438Reymont Wł. St.: Rok 1794, Ostatni Sejm Rzeczypospolitej2
1439Razem, w imieniu życia: opowiadania czeskie i słowackie2
1440Frątczak J.: Pedagogika porównawcza3
1441Majchrowski St.: Wincenty Pol2
1442Dobrzycki J.: Hejnał Krakowski1
1443O literaturze polskiej: materiały cz.3 - programy i polemiki literackie2
1444Thackeray W.M.: Dzieje Pendennisa T.12
1445Thackeray W.M.: Dzieje Pendennisa T.22
1446Żeromski St.: Popioły 12
1447Żeromski St.: Popioły 32
1448Kochanowski J.: Dzieła wszystkie: wprowadzenie wydawnicze3
1449Kochanowski J.: Treny 3
1450Skinder N.W.: Chemia a ochrona środowiska2
1451Ożóg J.B.: Z manowców na prostą drogę2
1452Wyka K.: Odeszli2
1453Toeplitz K.T.: 16 miesięcy2
1454Czykwin J.: Na progu świata2
1455Kochanowski J.: Dzieła wszytskie: Psałterz Dawidów Cz.14
1456Wieś tworząca VII2
1457Bachtin M.: Problemy literatury i estetyki3
1458Dobrowolski St.R.: Wiersze dla Sabiny2
1459Wyka J.: Wiersze wybrane2
1460Krakowski P.: O sztuce nowej i najnowszej2
1461Żeromski St.: O żołnierzu tułaczu2
1462Hanuszewska M.: 1000 kompozytorów2
1463Skalska K. i in.: Jezyk polski: podręcznik dla klasy I zasadniczej szkoły zawodowej2
1464Taranienko Z.: Rozmowy z pisarzami2
1465Thackeray W.M.: Pierścień i róża2
1466Kryda B.: Krajobraz poezji polskiej2
1467Słownik elektroniczny polsko-angielsko-rosyj.3
1468Porębski M.: Kubizm3
1469Wyspiańskie St.: Wybór poezji2
1470Wyspiański St.: Wybór poezji3
1471Pawłowski T.: Wartości estetyczne1
1472Rok 1984: antologia współczesnej SF2
1473Czechowicz J.: Poezje2
1474Każdego lata: nowe opowiadania argentyńskie2
1475Pilniak B.: Czarny książę2
1476Palczewski J.K.: John Galsworthy 2
1477Mickiewicz a.: Ballady i romanse2
1478Mickiewicz a.: Ballady i romanse2
1479Mickiewicz A.: Poezje. Poezija2
1480Dunin-Wąsowicz M.: O zabawce w ręku dziecka2
1481Benka U.: Nic2
1482Watt I.: Conrad w wieku dziewiętnastym2
1483Benn G.: Poezje wybrane2
1484Dąbrowski W.: Poezje wybrane2
1485Bertrand A.: Nocny Kasper2
1486Adamowicz B.: Wybór poezji2
1488Kurek-Dudowa H.: Młodość tragiczna i męska: o Stefanie Skoczylasie2
1489Melkowski St.: Wojciech Żukrowski2
1490Żuławski W.: Sygnały ze skalnych ścian, Tragedie tatrzańskie, Wedrówki alpejskie, Skalne lato2
1491Andrycz N.: Rzeka rozłąka2
1492Czechowicz J.: Wiersze wybrane2
1493Czechowicz J.: Wiersze wybrane2
1494Leskow M.: Napiętnowany anioł i inne opowiadania2
1495Dobraczyński J.: Listy Nikodema2
1496Mickiewicz A.: Konrad Wallenrod2
1497Mickiewicz A.: Konrad Wallenrod1
1498Dobraczyński J.: Jak drzewa z tajgi…2
1499Dobraczyński J.: Dzieci Anny2
1500Nałkowska Z.: Dom nad łąkami2
1501Dąbrowska Cz.: Biczowanie stokrotek2
1502Kurzawa E.: Nie jesteś tu2
1503Baranowska A.: Perły i potwory2
1504Anakreont i Anakreontyki2
1505Mickiewicz A.: Wybór poezyj3
1506Walczyna J.: Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci w wieku przedszkolnym2
1507Szydłowski H.: Pomiary fizyczne: podręcznik dla nauczycieli1
1508Szydłowski H.: Pomiary fizyczne: podręcznik dla nauczyciela1
1509Chrzanowski M.: Andrzej Bursa2
1510Mickiewicz A.: Grażyna1
1511Woolley L.: W poszukiwaniu przeszłości2
1512Żeromski S.: Opowiadania2
1513Lovell B. i J.: Odkrywanie dalekiego wszechświata2
1514Baczyński K.K.: Wybór poezji2
1515Reymont St.Wł.: Nowele T.11
1516Reymont St.Wł.: Nowele T.22
1517Reymont Wł.St.: Komendiantka2
1518Reymont Wł.St.: Nil Desperandum2
1519Reymont Wł. St.: Rok 1794, Insurekcja2
1520Reymont St.Wł.: Nowele T.32
1521Reymont St.Wł.: Rok 1794, Ostatni Sejm Rzeczypospolitej T. 92
1522Ziemny A.: Przystanek dla ciebie2
1523Karst R.: Lew Tołstoj2
1524Antologia pamięci 1939-1945: U schyłku wojny2
1525Reymont Wł.St.: Chłopi III1
1526Reymont Wł.St.: Chłopi III2
1527Mickiewicz A.: Dziady cz.II, IV i I2
1528Mickiewicz A.: Dziady cz.II, IV i I2
1529Szydłowski H.: Pomiary fizyczne: podręcznik dla nauczycieli1
1530Sadkowski W.: Parnicki2
1531Sadkowski W.: Parnicki2
1532Zasady i metody nauczania fizyki1
1533Drawicz A.: Konstanty Paustowski2
1534Rosnowska J.: Dzieje Poety2
1535Szaniawski J.: Dramaty wybrane2
1536Szaniawski J.: Dramaty wybrane2
1537Wierzchowski D.: Pierwsza wojna światowa …2
1538Kasprowicz J.: Pisma zebrane 13
1539Csato E.: Polski Teatr Współczesny3
1540Kamieńska A.: Od Leśmiana2
1541Kamieńska A.: Od Leśmiana2
1542Stępień M.: Polska literatura współczesna1
1543Osmańczyk E.J.: Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ3
1544Parnicki T.: Rodowód literacki2
1545Czechowicz J.: Wybór wierszy2
1546Bartelski L.M.: Sylwetki polskich pisarzy współczesnych2
1547Dużyk J.: Władysław Orkan, życie i twórczość1
1548Kazanecki W.: Pejzaże sumienne2
1549Iwaszkiewicz J.: Chopin2
1550Tuwim J.: Kwiaty polskie2
1551Jakubowski J.Z.: Zapomniane ogniwo2
1552Maleńka Encyklopedia Wielkiej Cybernetyki3
1553Tradycja i współczesność: powinowactwa literackie polsko-rosyjskie2
1554Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku2
1555Kozłowski Cz.: Zarys dziejów Polskiego Ruchu Robotniczego do 1948 roku2
1557Sławińska H.: Maria Konopnicka w Bronowie i Gusinie2
1558Sławińska H.: Maria Konopnicka w Bronowie i Gusinie2
1559Świeżawski L.: Rapsod powstańczy2
1560Wittlin: Poezje2
1561Mickiewicz A.: Wybór poezyj3
1562Clauss G.: Psychologia różnic indywidualnych w uczeniu się2
1563Kompaniejec A.: Co to jest mechanika kwantowa?2
1564Wysocki S.: Wokół dziesięciu Konkursów Konkursów Chopinowskich2
1565Swolkień H.: Verdi3
1566Sztaudynger J. i in.: Chwalipięta, czyli Rozmowy z Tatą3
1567Stenogram z obrad plenarnych2
1568Quevedo F.: Sny, Godzina dla każdego czyli Fortuna mózgiem obdarzona3
1569Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski A-L3
1570Słownik naukow0-techniczny niemiecko-polski M-Z3
1571Wittlin J.: Vademecum pacjenta praktyka2
1572Zagórski J.: Poezje2
1573Ciechowicz J.: Sam na scenie2
1574Melkowski St.: Domena prozy2
1575Encyklopedia muzyczna cd 4
1576Poradnik matematyczny cz.12
1577Poradnik matematyczny Cz.22
1578Strug A.: Ostatnie listy2
1579Wolker J.: Gorączka zielone ślepia ma2
1580Różewicz T.: Świadkowie albo nasza mała stabilizacja1
1581Różewicz T.: Świadkowie albo nasza mała stabilizacja1
1582Sołtysik M.: Małe wiersze wieczorne2
1583Marianowicz A., Nowicki A.: Księga nonsensu2
1584Myślę, więc jestem…: aforyzmy, maksymy…2
1585Różewicz T.: Kartoteka2
1586Strug A.: Nowele i opowiadania T.11
1587Wysocki S.: Wokół konkursów Chopinowskich2
1588Saint-Exupery A.: Ziemia, Planeta ludzi2
1589Saint-Exupery A.: Ziemia, Planeta ludzi2
1590Saint-Exupery A.: Ziemia, Planeta ludzi2
1591Szołochow M.: Los człowieka2
1592Szołochow M.: Los człowieka2
1593Witalewska H.: Teatr i my2
1594Semczuk A.: Iwan Turgieniew2
1595Stryjkowski J.: Echo2
1596Newerly I.: Zostało z uczty Bogów2
1597Orłoś K.: Cudowna melina2
1598Szekspir W.: Makbet2
1599Oryszyn Z.: Historia choroby, historia żałoby2
1600Kosta A.: O postępowych tradycjach i antynarodowych mitach3
1601Prorok L.: Smutne pół rycerzy żywych2
1602Prorok L.: Smutne pół rycerzy żywych2
1604Szołochow M.: Los człowieka2
1605Szołochow M.: Los człowieka2
1606Szołochow M.: Los człowieka2
1607Nowak T.: Prorok2
1608Anegdoty losu: antologia nowel i opowiadań duńskich2
1609Prus B.: Anielka3
1610Terlecki Wł.: Maski2
1611Poulsen K.: Słowo Króla Ryszarda1
1612Strumski Wł.: Narodziny Polski2
1613Malczewski A.: Maria1
1614Putrament J.: Rzeczywistość2
1615Parandowski J.: Petrarka2
1616Żeromski St.: Utwory wybrane III2
1617Magnuszewski D.: Zemsta panny Urszuli2
1618Döblin A.: Berlin Alexanderplatz2
1619Brzozowska D.: Adolf Dygasiński2
1620Dobrowolska J.: czy naparwdę trudne dziecko?2
1621Skoneczny S.: Wizje2
1622Bagriana E.: Poezje2
1623Safona: Pieśni1
1624Winwar F.: Nawiedzony gród2
1625Kubicki M.: Smak jesieni2
1626Skoneczny St.: Uroki2
1627Apollinaire G.: Zwierzyniec albo świta Orfeusza1
1628Wiatr J.J.: Człowiek i historia2
1629Jakubowski J.Z.: Zapomniane ogniwo2
1630Baczyński K.K.: Poezje wybrane2
1631Kozikowski E.: Od Prusa do Gajowiczyńskiej2
1632Kubiak T.: Wybór wierszy2
1633Zyga S.: Chińska Republika Ludowa 1965-19702
1634Żeromski S.: Przedwiośnie2
1635Dużyk J.: Włodzimierz Tetmajer1
1636Illyes G.: Sandor Petofi2
1637Filipowicz, opr. Wł. Maciąg1
1638Czernik St.: Zadymka2
1639Prozaicy Dwudziestolecia2
1640Piechal M.: Poezje2
1641Słonimski, opr. A. Kowalczykowa1
1642Hensel W.: Archeologia żywa2
1643Konspiracyjna publicystyka literacka 1940-1944: antologia2
1644Flukowski, opr. A. Chojnowski1
1645Żeromski St.: Opowiadania 2
1646Żeromski St.: Wiatr od morza2
1647Żukrowski W.: W głębi zwierciadła2
1649Brodziński K.: Elegie Jana Kochanowskiego2
1650Knysz-Rudzka D.: Pola Gojawiczyńska1
1651Ulewicz T.: Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego1
1652Ulewicz T.: Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego2
1653Brodziński K.: Elegie Jana Kochanowskiego2
1654Współczesna teoria badań literackich za granicą T.II3
1655Rączka J.W.: Krakowski Kazimierz3
1656Madajczyk Cz.: Faszyzm i okupacje 1938-1945 T.23
1657Kompaniejec A.: Co to jest mechanika kwantowa?2
1658Puzdrowski E.: Przyszedłem wypełnić2
1659Żuławski J.: Z domu2
1660Norwid C.: Cywilizacja2
1661Michaux H.: Poezje2
1662Cienkowski W.: Język dla wszystkich3
1663Witkowska A.: "Ja, głupi Słowianin"1
1664Świetlica szkolna szansą do wykorzystania: pod red. Marii Pietkiewicz3
1665Badzińska J.: Testy z chemii: chemia ogólna i nieorganiczna2
1666Scenariusze lekcji języka polskiego: klasa I szkoły średniej2
1667Starzec H.: Kultura literacka - wychowanie literackie2
1668Starzec H.: Wychowanie literackie3
1669Lektury licealisty3
1670Fullan M.: odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą2
1671Reforma Systemu Edukacji4
1673Podgórska A. i in: Okazy naturalne w nauczaniu botaniki2
1674Książka nauczyciela: deutsch2
1675Kijas J.: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w szkołach średnich2
1678Malczyk C. i in.: Gimnastyka wyrównawcza w szkole2
1679Achremowiczowa W.: Śluby panieńskie Aleksandra Fredry2
1680Kijas J.: Stara baśń J.I. Kraszewskiego2
1681Dąbrowski K.: Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca3
1682Tomaszewski T.: Wstęp do psychologii2
1683Kessel N. i in.: Alkoholizm1
1684Śnieżyński M.: Nauczyciele w oczach uczniów2
1685Przychodzińska_Kaciczek M.: Muzyka i wychowanie3
1687Helsztyński S.: Hamlet Wiliama Szekspira2
1688Czerwosz Z.: O zajęciach plastycznych młodzieży2
1689Demel M. i in.: Wprowadzenie do rekreacji fizycznej2
1690Słodkowski W.: Syzyfowe prace S. Żeromskiego1
1691Dutkowa R.: Komisja Edukacji Narodowej2
1692Szydłowski H.: Pracownia fizyczna1
1693Nowoczesność w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży2
1695Nowakowski J.: Warszawianka i Noc Listopadowa Stanisława Wyspiańskiego2
1696Nowakowski J.: Warszawianka i Noc Listopadowa Stanisława Wyspiańskiego2
1697Więckowski R.: Nauczanie zróżnicowane2
1698Sztaudynger J.: Raptularz zakochanych1
1699Klimasiński K.: Rola wyobrażeń przestrzennych w rozwoju myślenia dzieci niewidomych1
1700Mieczkowski T.: Wychowanie fizyczne - podręcznik dla klas IV-VI2
1702Malendowicz J.: O trudnej sztuce czytania i pisania2
1703Dmochowska M.: Zanim dziecko zacznie pisać2
1704Gerstman S.: Rozmowa i wywiad w psychologii2
1705Dąbrowski A.: Vademecum nauczyciela techniki2
1706Burno-Nowakowska H. i in.: Zajęcia pozalekcyjne dziećmi upośledzonymi umysłowo2
1707Paściak M: Nauczanie problemowe chemii fizycznej2
1708Eustachiewicz L.: "Quo vadis" H. Sienkiewicza2
1709Marzec A.: Proza Juliana Kawalca3
1710Szczepański J.: Sprawy ludzkie2
1711Borzyszkowska H.: Oligofrenopedagogika2
1713Gerstman S.: Rozmowa i wywiad w psychologii2
1714Inglot M.: "Śluby panieńskie" A. Fredry2
1715Moroz H.: Współczesne środki dydaktyczne w nauczaniu początkowym matematyki2
1716Zgrychowska I. i in.:Chore dziecko chce się bawić1
1717Kozak H.: Organizacja pracy domowej uczniów klas początkowych2
1718Kozak H.: Organizacja pracy domowej uczniówklas początkowych1
1719Skrobiszewska H.: O Hannie Januszewskiej2
1721Lenartowska K. i in.: Lektura w klasach I-III1
1722Moje dziecko dobry uczeń, pod red. H. Balińskiej2
1723Taborski R.: "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej2
1724Karpiński W.: Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii2
1725Wikarjak j.: Poetate Latini3
1726Przewodnik Maturzysty2
1727Lenartowska K. i in.: Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w kl. I-III2
1728Zaborowski Z.: Psychospołeczne problemy pracy nauczyciela2
1729Tomaszewski F.: Magia lektury2
1730Jagodzińska M.: Obraz w procesach poznania i uczenia się2
1731Dmochowska M.: Zanim dziecko zacznie pisać2
1732Galant J.: Praca wychowawcza w kl. I-III2
1733Kujawiński J.: Doskonalenie pracy lekcyjno-domowej w klasach początkowych2
1734Dziecko i jego prawa2
1735Ehrenfeucht A. i in.: O nauczaniu algebry w klasie I liceum ogólnokształcącego2
1736Mstowska-Psiuk M.: Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego2
1737Saloni Z.: Jak pisać wypracowania2
1738Papis W. E.: Wzrastam w mądrości2
1739Lorek M. i in.: Elementarz pierwszej klasy, Ele-mele: przewodnik ..3
1740 Pazdro K.M.: Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich3
1741Pierwszy Ogólnopolski Sejmik Polonistyczny1
1742Organizacja szkolnych warsztatów metalowych i drzewnych2
1743Pasteriank W.: Organizacja procesu poznawania lektury szkolnej2
1744Say it wuth us2
1745VI sejmik szkolnej kultury fizycznej1
1746Zywert F.: Nauczyciel techniki w szkole ogólnokształcącej2
1747Antipin I.: Zadania doświadczalne z fizyki: kurs podstawowy2
1748Gałecki J.: Układ SI w nauczaniu chemii i fizyki3
1749Regionalizm w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej3
1750Piramowicz G.: Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów2
1751Biernat z Lublina: Wybór pism3
1752Korzeniowski J.: Karpaccy górale5
1754Gabryszewski T., Wieczysty A.: Ujęcia wód podziemnych3
1755Antologia literatury malajskiej2
1756Gleichgewicht B.: Arytmetyczne zadania tekstowe dla nauczycieli klas 1-4 3
1757France A.: Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką, poglądy Księdza Hieronima Coignarda3
1758Hemingway E.: Komu bije dzwon2
1759Kaden-Bandrowski J.: Miasto mojej matki, W cieniu zapomnianej olszyny, Nad brzegiem wielkiej rzeki3
1760Słowacki J.: Fantazy3
1761Halas F.: Wybór poezji2
1762Miciński J.: Archiwum Neptuna3
1763Dziennik Samuela Pepysa T.I3
1764Dziennik Samuela Pepysa T.II4
1765Malczewski J.: Szkolny słownik terminów nauki o języku2
1766Wójcik J.: Zbiór pytań i zadań egzaminacyjnych z matematyki3
1767Twardowski S.: Nadobna Paskwalina2
1768Zawody i specjalności szkolnictwa zawodowego: przewodnik encyklopedyczny 3
1769Fredro A.: Dożywocie4
1770Jóźwicki J.: Słownik minimum polsko- niemiecki2
1771Kowalewski F. :Wychowawcza i społeczna działalność szkoły w środowisku2
1772Czerwosz Z.: O zajęciach plastycznych młodzieży2
1773Ibsen H.: Wybór dramatów3
1774Słowacki J.: Balladyna3
1775Nowele antyczne: Wybór2
1776Słowacki J.: Kordian2
1777Słowacki J.: Kordian2
1778Słowacki J.: Balladyna3
1779Dante A.: Boska Komedia1
1780Jarocki R.: Uczulenie3
1782Osobowość nauczyciela3
1783Fielding H.: Dzieje przygód Józefa Andrewsa i jego przyjaciela pana Abrahama Adamsa2
1784Kochanowski J.: Treny3
1785Czechowicz J.: Wybór poezji3
1786Zarys religioznawstwa4
1787Grzegorz z Nareku: Księga śpiewów żałobliwych3
1788Szekspir W.: Hamlet3
1789Kraszewski J.I.: Dziecię starego miasta3
1790Menander: Odludek albo Mizantrop3
1791Augier i Sandeau: Zięć Pana Poirier3
1792Czeska i słowacka pieśń ludowa3
1793Gribojedow A.: Mądremu biada3
1794Longfellow H.W.: Pieśń o Hajawacie3
1795Szekspir W.: Hamlet4
1796Radewa S.: Słownik polsko-bułgarski3
1797Gałczyński K.I.: Wybór poezji3
1798Cegiełka A., Markowska A.: Z polszczyzną za pan brat3
1799Słowacki J.: Fantazy1
1800Urban J.: Romanse1
1801Molier: Skąpiec2
1802Zapolska G.: Moralność Pani Dulskiej3
1803Gide A.: Lochy Watykanu3
1804Gide A.: Lochy Watykanu3
1805Krasicki I.: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki3
1806Horacy: Wybór poezji3
1807Słowacki J.: Fantazy3
1808Assis M.: Wspomnienia pośmiertne Brasa Cubas2
1809Fratczak J.: Doświadczenia biologiczne z zastosowaniem projektoskopu 4
1810Bazylow L.: Obalenie caratu3
1811Kivi A.: Siedmiu braci2
1812Minkowski A.: Układ krążenia5
1813Dzieje literatur europejskich T.13
1814Antologia poezji dziecięcej3
1815Doderer H.: Schody Strudlhofu T.22
1816Nowela - opowiadanie (ewolucja gatunku)3
1817Gałczyński K.I.: Wybór poezji3
1818Siedem niebios i ziemia: antologia dawnej prozy bułgarskiej3
1819Assis M.: Wspomnienia pośmiertne Brasa Cybas3
1820Strindberg A.: Wybór nowel4
1821Sławski F.: Kieszonkowy słownik polsko- bułgarski2
1822Zabłocki F.: Fircyk w zalotach3
1823Krasicki I.: Satyry i listy2
1824Boy T.: Słówka4
1825Słownik minimum węgiersko-polski, polsko-węg.3
1826Hemingway E.: Komu bije dzwon3
1827Polska tragedia neoklasycystyczna2
1828Sienkiewicz H.: Krzyżacy T. I-II1
1829Sienkiewicz H.: Krzyżacy T. III - IV4
1830Żak St.: Słownik: kierunki, szkoły, terminy lit. 3
1831Assis M.: Wspomnienia pośmiertne Brasa Cybas2
1832Wikarjak J.: Gramatyka opisowa języka łacińskiego3
1833Szekspir W.: Sen nocy letniej3
1834Szekspir W.: Sen nocy letniej4
1835Januszewski T.: Słownik pisarzy i lektur dla szkół podstawowych2
1836Wyspiański St.: Dzieła zebrane T.152
1837Wyspiański St.: Dzieła zebrane T.152
1838Wyspiański St.: Dzieła zebrane T.153
1839Krasiński Z.: Nie-Boska komedia2
1840O problemach statystyki3
1841Gorki M.: Matka2
1842Wyspiański St.: wesele2
1843Brecht B.: Powieść za 3 grosze3
1844Ady E.: Poezje2
1845Mickiewicz A.: Ksiągi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego3
1846Balzac H.: Dwaj poeci, Stracone złudzenia1
1847Kaczmarek E.: Sąd Bogów3
1848Lermontow M.: Bohater naszych czasów3
1849Bomski H.: Jak pracuje mózg?3
1850Korzeniewska E.: O Marii Dąbrowskiej i inne szkice3
1851Kotarbiński T., Infeld L., Russell B.: Religia i ja3
1852Malraux A.: Dola człowiecza2
1853Kotarbiński T., Infeld L., Russell B.: Religia i ja1
1854Brycht A.: Marzenia3
1855Gojawiczyńska P.: Rajska jabłoń3
1856Gojawiczyńska P.: Rajska jabłoń2
1857Nowicki A.: Ateizm1
1858Fitzgerald F.S.: Wielki Gatsby3
1859Boy: Słówka2
1860Wlaźnik K., Złotkiewicz A.: Ćwiczenia śródlekcyjne i miedzylekcyjne w klasach poczatkowych2
1861Conrad J.: Lord Jim2
1862Ważny Z.: Sprawność specjalna w lekkiej atletyce3
1863Diderot D.: Kubuś Fatalista i jego Pan3
1864Kaczkowski Z.: Murdelio2
1865Kalinowski A., Żukowska Z.: Metodyka wychowania fizycznego3
1866Murzynowski St.: Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz ortografija polska3
1867Diderot D.: Kubuś Fatalista i jego Pan3
1868Conrad-Korzeniowski J.: Lord Jim3
1869Flaubert G.: Salambo2
1870Kalinowski A., Żukowska Z.: Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej1
1871Kaczorowska Z.: Zbrodnia wśród róż3
1872Wells H. G.: Historia świata3
1873Deledda G.: Annalena Bilsini2
1874Strofy o walce i braterstwie: antologia poezji3
1875Mann T.: poddany3
1876Ady E.: Poezje3
1877Żeleński T.: Reflektorem w mrok3
1878Menander: Wybór komedii i fragmentów2
1879Wyspiański St.: Dzieła zebrane T.163
1880Arystoteles: Poetyka3
1881Zakrzewski B.: Boże, coś Polskę3
1882Deledda G.: Annalena Bilsini3
1883Murzynowski St.: Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz ortografija polska4
1884Jóźwicki J.: Ilustrowany słownik dla dzieci niemiecko-polski, polsko-niemiecki2
1885Krasicki I.: Rozmowy zmarłych2
1886Jakowicka M.: Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas poczatkowych w kontaktach ze środowiskiem3
1887Milewski T.: Zarys językoznawstwa ogólnego cz.II2
1888Racine C.: Tragedie2
1889Białołęcka H., Dunin-Wąsowicz M.: Pomoce graficzne w wychowaniu przedszkolnym2
1890Jodłowski St. i in.: Słownik ortograficzny3
1891Wielka Encyklopedia Powszechna PWN: Polska3
1892Słownik języka poslkiego T.9, T-Wyf2
1893Goryński J.: Urbanizacja, urbanistyka i architektura3
1894Mały słownik religioznawczy3
1895Jodłowski St. i in.: Słownik ortograficzny3
1896Bartelski l.M.: Polscy pisarze współcześni 2
1897Filler W.: Modele teatru3
1898Mickiewicz A.: Pan Tadeusz3
1899Molier: Teatr T.23
1900Dydaktyka biologii w szkole podstawowej, praca zbiorowa pod red. D. Cichy 2
1901Pochodzenie polskiego języka literackiego3
1902Kubiak Z.: Szkoła stylu1
1903Mickiewicz A.: Wiersze3
1904Molier: Teatr T.22
1905Karnawał dziadowski: pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XXw.)3
1906Wikarjak J.: Poetae latini3
1907Norwid C.: Pisma wierszem i prozą3
1908Norwid C.: Pisma wierszem i prozą3
1909Mickiewicz A.: Powieści poetyckie3
1910Mickiewicz A.: Powieści poetyckie2
1911Gautier T.: Pisarze i artyści romantyczni1
1912Marszałek R.: Polska wojna w obcym filmie3
1913Przerwa-Tetmajer K.: Koniec epopei3
1914Przerwa-Tetmajer K.: Koniec epopei3
1915Bartelski l.M.: Polscy pisarze współcześni 1944-19741
1916Przybylski T.: Karol Szymanowski 3
1917Rzewuski H.: Pamiątki Soplicy3
1918Mały słownik pisarzy polskich3
1919Słownik Gwar polskich T.I , Zeszyt 1 (A-Algieria)3
1920Andrejewa_Georg W. i in.: Czasownik rosyjski2
1921Przybylski T.: Karol Kurpiński2
1922Lutowski J.: Szkoła dobroczyńców2
1923Pinkwart M.: Zakopiańskim szlakiem Szymanowskiego2
1924Popko M.: Mitologia hetyckiej Anatolii3
1926Fik M.: Przeciw, czyli za3
1927Kruczkowski L.: Kordian i cham2
1928Zarys językoznawstwa ogólnego cz.13
1929Żurek J.: Po Hamlecie2
1930Rolland R.: Życie Beethovena3
1931Burkot St.: proza powojenna 1945-19802
1932Racine J.: Andromacha2
1933Stępień M.: Polska lewica literacka2
1934Jarosiński Z.: Postacie poezji2
1935Kowalski J.W.: Świat mnichów i zakonów2
1936Hanuszewska M.: 1000 kompozytorów 3
1937Szekspir W.: Sen nocy letniej1
1938Różewicz T.: Kartoteka3
1939Siemaszko Z.: Spojrzenia na Warszawę2
1940Mathews H.: Przemiany1
1941Lampedusa G.T.: Lampart3
1942Servatka M i in,: Mini rozmówki słowackie2
1943Dybciak K.: Panorama literatury na obczyźnie2
1944Jankowski D.: Dom Kultury2
1945Furmanik S.: Z zagadnień weryfikacji polskiej3
1946London J.: Najciekawsze nowele2
1947Muschg A. i in.: Motyw Albissera2
1948Dobrowolski St.R.: Pióro na wichrze2
1949Herbert E.: Antykwariat liryczny2
1950Wasilewski St.: Karolina Sobańska3
1951Lam St.: Życie wśród wielu2
1952Laforgue: Poezje2
1953Pietrzykowski M.: Mitologia starożytnej Grecji2
1954Ksiądz Filip3
1955Leksykon PWN3
1956Słowacki J.: Dramaty T.13
1957Słowacki J.: Dramaty T.22
1958Rolland R.: Colas Breugnon3
1959Rolland R.: Colas Breugnon2
1960Kowalska H. i in.: Zagadnienie wychoiwania przedszkolnego3
1961Sobczyk J.: Astronom z czarną różą2
1962Sokołowska Z.: Mitologia czarnej Afryki3
1963Molier: Teatr T.I3
1964Nałkowska Z.: Romans Teresy Hennert3
1965Molier: Teatr T.I3
1966Seghers A.: Siódmy krzyż3
1967Seghers A.: Siódmy krzyż2
1968Harasymowicz J.: Zielnik2
1969Horacy: Do Leukonoe dwadzieścia dwie ody1
1970Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, Wielki testament2
1971Villon F.: Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, Wielki testament2
1972Reymont Wł. St.: Chłopi T.33
1973Sobieski J.: Listy do Marysieńki T.23
1974Sobieski J.: Listy do Marysieńki T.12
1975Zweig St.: Maria Stuart3
1976Winogradow A.: Opowieść o braciach Turgieniew3
1977Sienkiewicz H.: Potop T.23
1978Sienkiewicz H.: Potop T.32
1979Sienkiewicz H.: Ogniem i mieczem T.22
1980Żeromski St.: Wisła, Wiatr od morza, Międzymorze2
1981Żeromski St.: Sułkowski, Toruń2
1982Żeromski St.: Sen o szpadzie. Pomyłki.2
1983Bryll E.: Piołunie piołunowy3
1984Petöfi S.: Poezje wybrane3
1985Saint-Exupery A.: Nocny lot, Ziemia, Planeta ludzi, Pilot wojenny3
1986Orzeszkowa E.: Cham2
1987Reymont Wł. St.: Chłopi T. IV2
1988Sienkiewicz H.: Quo vadis2
1990Paustowski K.: Kolchida2
1991Makarenko A.: Dzieła T.V2
1992Paustowski K.: Dalekie lata2
1993Harasymowicz J.: Córka Rzeźnika3
1994Paustowski K.: Dalekie lata3
1995Paustowski K.: Dalekie lata3
1996Słowacki J.: Dramaty T.23
1997Słowacki J.: Dramaty T.15
1998Mała encyklopedia statystyki3
1999Eustachiewicz L.: Obraz współczesnych prądów literackich3
2000Rolland R.: Colas Breugnon3
2001Rolland R.: Colas Breugnon3
2002Strug A.: Żółty krzyż T.1-23
2004Strug A.: Żółty krzyż T.32
2005Lewicka M.: W świecie zabytków sztuki2
2007Norwid C.: Białe kwiaty3
2008Morsztyn J.A.: 275 wierszy2
2009Filipowicz K.: Ulica gołębia3
2010Słowacki J.: Wiersze i poematy2
2011Nowak T.: Wiersze wybrane3
2012Eustachiewicz L.: Obraz współczesnych prądów literackich3
2013Eustachiewicz L.: Obraz współczesnych prądów literackich2
2014Soldenhoff T.: Koniec poezji2
2015Dziemidok B.: Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego2
2016Byron G.G.: Giaur2
2017Byron G.G.: Giaur1
2018Homer: Iliada2
2019Tuwim J.: Kwiaty polskie2
2020Byron G.G.: Giaur3
2021Hołuj T.: Powrót2
2022Słonimski A.: Droga na Wschód i inne wiersze2
2023Słonimski A.: Droga na Wschód i inne wiersze3
2024Stachura E.: Piosenki2
2025Kseniak M.: Rezydencja Czartoryskich w Puławach2
2026Turczyński A.: Martwy buńczuk2
2027Chojnacki R.: Noc: wiersze 1977-19832
2028Hartenberg H.: Znaki pamięci2
2029Piętak St.: Pisma 1: utwory poetyckie2
2030Piętak St.: Pisma 2: utwory poetyckie2
2031Lechoń J.: Srebrne i czarne2
2032Harasymowicz J.: Ubrana tylko w trawy połonin2
2033Morsztyn J.A.: Cuda miłości3
2034Homer: Iliada2
2035Stępień M.: Dalekie drogi literatury poslkiej3
2036Zostało tylko słowo…2
2037Kowalska A.: Trzy boginie1
2038Hołyński M.: Sztuka i komputery1
2039Wasilewska W.: Oblicze dnia2
2040Hilton J.: Żegnaj Chips2
2041Waldemar Ch.: Miłość, pasja i sława2
2042Kafka F.: Ameryka2
2043Macierakowski J. i in.: Mieczysława Ćwiklińska2
2044Nowicka M.: Antyczna książka ilustrowana3
2045Żeleński T.: Flirt z Melpomeną: wieczór pierwszy i drugi3
2046Habela J.: Słowniczek muzyczny2
2047Grochowiak St.: Totentanz in Polen3
2048Kossak J.: W poszukiwaniu stylu epoki2
2049Kulczycka-Saloni J.: Życie literackie Warszawy w latach 1864-18922
2050Szymański W.P.: Konstanty Ildefons Gałczyński5
2051Anestezja praktyczna, pod red. W.D.Wylie i H.C. Churchill-Davidsona2
2052Lechoń J.: Poezje5
2053Ilustrowana encyklopedia dla wszytskich: chemia2
2054Bryll E.: Wołaniem wołam cię2
2055Harasymowicz J.: Bar na stawach2
2056Gałczyński K.I.: Liryka i groteska2
2057Maleńka encyklopedia wielkiej cybernetyki3
2058Szczublewski J.: Żywot Modrzejewskiej2
2059Taranienko Z.: Teatr bez dramatu2
2060Chylińska T.: Szymanowski i jego muzyka2
2061Heflik W.: Kamienie ozdobne Polski2
2062Nowacki k.: Dzieje teatru w Krakowie2
2063Harasymowicz J.: Wiersze miłosne2
2064Fik M.: Trzydzieści pięć sezonów2
2065Gistedt E.: Od operetki do tragedii2
2066Teatr w Polsce Ludowej2
2067Czerniewska K.: Piękno na co dzień - idea i rzeczywistość2
2068Ficowski J.: Odczytanie popiołów5
2069Żygulski K.: Święto i kultura3
2070Kochanowski J.: Psałterz Dawidów2
2071Harasymowicz J.: Cała góra barwników2
2072Jacob M.: Poematy prozą2
2073Krleza M.: Ballady Pietrka Kerempuha2
2074Harasymowicz J.: Wiersze sarmackie2
2075Leino E.: Kantyczki2
2076Goethe J.W.: Cierpienia młodego Wertera2
2077Chlebnikow W.: Poezje wybrane2
2078Cwietajewa M.: Poezje wybrane2
2079Hartwig J.: Poezje wybrane2
2080Kubiak T.: Poezje wybrane2
2081Lautreamont: Poezje wybrane2
2082Bryll E.: Rok Polski2
2083Bunin I.: Poezje2
2084Miezelaitis E.: Wiersze2
2085Rubinstein A.: Moje młode lata2
2086Grass G.: Wiersze wybrane2
2087Kotarbiński T.: Aforyzmy i myśli2
2088Krawczyk St.: Brzegi płomienia2
2089Majakowski Wł.: Kocham2
2090Hasek J.: Historia partii umiarkowanego postępu2
2091Cywińska I.: Małe zastepstwo: z dziennika pani misnister2
2092Lechoń J.: Poezje2
2093Hłasko M.: Baza Sokołowka, Pierwszy krok w chmurach2
2094Olkiewicz J.: Od A do Z czyli o encyklopediach i encyklopedystach2
2095Wolter: Traktat o tolerancji2
2096Groński R.M.: Kabareciarz2
2097Kochanowski J.: Dworzanki1
2098Wardasówna M.: Maryśka za wielką wodą1
2099Meissner J.: L - jak Lucy5
2100Seksuologia biologiczna, pod red. K. Imielińskiego2
2101Michalski M. i in.: Jak zdać egzamin do szkoły średniej z matem2
2102Brzozowski M. i in.: Zajęcia pozaszkolne3
2103Polya G.: Jak to rozwiązać?2
2104Kirejczyk K.: Nauczanie dzieci o obniżonej sprawnosci umysłowej1
2105Melkowski St.: Bolesław Prus 1847-19122
2106Wawrzykowska-Wierciochowa D.: Świetlice dla uczniów2
2107Kirejczyk K.: Nauczanie dzieci o obniżonej sprawnosci umysłowej2
2108Mialaret G.: Wprowadzenie do pedagogiki4
2109Dzieje Teatru Narodowego 2
2110Łopatkowa M.: Piękno w życiu dziecka3
2112Danikiewicz W. i in.: Zbiór zadań z olimpiad chemicznych2
2113Hikmet: Wiersze i poematy5
2114
2115Kasprowicz J.: Księga ubogich2
2116Sowińska H.: Klasa szkolna jako zespół wychowawczy2
2117Kelera J.: Takie były zabawy, spory w one lata2
2118Janowski A.: Poznawanie uczniów2
2119W kręgu wychowania przez sztukę, pod red. I. Wojnar2
2120Marciszewski W.: Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu3
2122Tywoński K.: Nauczanie geografii regionalnej2
2123Partie komunistyczne i robotnicze świata: zarys encyklopedyczny5
2124Zarys kardiologii, pod red. H. Chlebusa i Wł. Januszeicza2
2126Chętnik A.: Jak Kurpie ze Szwedami wojowali3
2127Kydryński L.: Jan Strauss2
2128Kasprowicz J.: Księga ubogich2
2129Knothe M.: "opowiadania" Marii Dąbrowskiej2
2130Wojnar I.: Teoria wychowania estetycznego2
2131Zborowski J.: Nauka domowa ucznia szkoły średniej2
2132Nakoneczna D.: Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień2
2133Wierzewski W.: Między klasyką a nowym kinem2
2134Lewowicki T.: Kształcenie uczniów zdolnych2
2135Przewęda R.: Rozwój somatyczny i motoryczny 2
2136Reuttowa N.: Dziecko w szkole2
2137Harasimiuk St.: Nie ma tego złego3
2138Niemierko B.: Testy osiągnięć szkolnych2
2139Duncan I.: Moje życie2
2140Polska w latach 1795-18643
2141Włodarski Z.: Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywid.2
2142Broniewski Wł.: Wisła, Mazowsze2
2143Capek K.: Aforyzmy2
2144Kosiński J.: Kształt teatru3
2145Goethe J.W.: Cierpienia młodego Wertera1
2146Libera Z: Adam Mickiewicz wielki poeta polskiego romantyzmu2
2147Iwanow W.: Poezje2
2148Baczyński K.K.: Spojrzenie2
2149Materiały metodyczne do wychowania platycznego w szkole podstwowej2
2150Janowski A.: Poznawanie uczniów3
2151Frederick D.V.: Ashton i jego balety2
2152Barański J.K.: Problemy efektywnosci badań dydaktycznych2
2153Korzeniewski B.: Kształtowanie pojęć geograficznych w nauczaniu początkowym2
2154Szanin J.: mity i ludzie Olimpii2
2155Kapuściński R.: Notes2
2156Radziewicz J.: Wychowawca i jego klasa2
2157Zakopiańskie dni Karola Szymanowskiego 1894-19362
2158Rembowski J.: Metoda projekcyjna w w psychologii dzieci i młodz.3
2159Gerstman St.: Rozwój uczuć2
2160Dudzikowa M.: Wychowanie przez aktywne uczestnictwo2
2161Czy kolor różowy może być smutny?2
2162Kobyliński W.: ABC organizacji pracy nauczyciela2
2163Zdrowie psychiczne nr 3-4, kwartalnik 19972
2164Jóźwicki T.: Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych2
2165Filipowicz F. i in.: Vademecum młodego nauczyczyciela2
2166Miłosz Cz.: Nieobjęta ziemia1
2167Radziewicz J. i in.: O samorządności uczniów w procesie wychowania szkolnego2
2168Jerome J.K.: Trzech panów w łódce nie licząc psa2
2169Wesołowska E.A.: Wychowanie patriotyczne w szkole2
2170Matematyka w szkole średniej T.32
2171Grzeszczuk St.: "Treny" Jana Kochanowskiego2
2172Dróbka N. i in.: Matematyka w szkole podst.2
2174Kargulowa A.: Dlaczego dzieci nie lubią szkoły?2
2175Nowak F.: Książka do nauczania ortografii 2
2176Lenart W. i in.: Świat, w którym żyjemy2
2177James H.: Autografy Jeffreya Asperna2
2178Rylke H.: W zgodzie z sobą i z uczniem2
2180Drążęk A. i in.: Matematyka 6: książka dla nauczyciela2
2181Rylke H. i in.: Szkoła dla ucznia2
2182Jakubowska B. i in.: Ja i inni3
2183Gałczyński E. i in.: A słowa jak ziarna…4
2184Antoniuk J., Matejczyk H.: Potop szwedzki na podlasiu4
2185Dworecka K. i in.: Konkursy matematyczne: wybór zadań3
2186Porozmawiajmy o języku2
2187Półturzyccy M. i J.: Muzea literackie w nauczaniu j. polskiego 3
2188Butrym P.: Zbiór zadań maturalnych z rozwiązaniami2
2189Kosiński L.: Obraz demograficzny Europy2
2190Maciejewski J. i in.: Zbiór zadań i pytań z fizyki II: fizyka cząsteczkowa ciepło3
2191Maciejewski J. i in.: Zbiór zadań i pytań z fizyki III: optyka2
2192Kapuściński R.: Zbiór doświadczeń na zajęcia pozalekcyjne z chemii2
2193Kostić Ż. K.: Między zabawą a chemią2
2194Berne I.: Zajęcia w terenie: poradnik dla nauczycieli geografii3
2195Dróbka N. i in.: Zbiór prac kontrolnych z matematyki dla klasy I-II liceum i technikum2
2196Cegiełka K. i in.: Zadania maturalne z matematyki z rozwiązaniami2
2197Słowikowski St.: Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa2
2198Katolicyzm starożytny: jako forma rozwoju pierwotnego chrzescijaństwa, pod red. J. Kellera5
2199Dubikajtis L.: Wiadomości z geometrii rzutowej1
2200Dróbka N. i in.: Zbiór tematów prac kontrolnych z matematyki1
2201Rachunek prawdopodobieństwa dla szkoły średniej1
2202Tajemnice ETOH1
2203Tajemnice ETOH2
2204Jarmark St.: Film i przeźrocza w kształceniu zawodowym2
2205Metodyka nauczania chemii2
2206Szyszko-Bohusz A.: Funkcja ćwiczeń odprężajacych w nowoczesnym procesie kształcenia2
2207Jesionowski J.: Zielony metal i zielona głowa2
2208Pieter J.: Egzamin obiektywny2
2209Pieter J.: Egzamin obiektywny2
2210Okoń W.: Wizerunki sławnych pedagogów polskich3
2211Czochra A. i in.: Mój pierwszy elementarz2
2212Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego3
2213Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 , cz.II: Przewodnik metodyczny dla nauczyciela1
2214Najciekawsze formy pracy pedagogicznej w bibliotece szkolenej2
2215Kitlińska-Pięta H.: Scenariusze3
2216Sofokles: Antygona3
2217Gibin P. i in.: Matematyczne wyzwania2
2218Prokopiuk Wł.: Wieloaspektowość samokształcenia nauczycieli2
2219Kwapniewski Z. i in.: Zbiór zadań olimpijskich z chemii2
2220Prokopiuk Wł.: Wieloaspektowość samokształcenia nauczycieli4
2221Balcerzan E.: Poezja polska w latach 1918-19392
2222Andrzejewska J.: Bibliotekarstwo szkolne T.I2
2223Andrzejewska J.: Bibliotekarstwo szkolne T.II1
2224Świat w liczbach2
2225Corneille P.: Cyd3
2226Leszczyńska St.: Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci1
2227Pazdro K.M.: Zbiór zadań z chemii dla liceum ogólnokształcącego2
2228Danilewicz W. i in.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokal.3
2229Czarniawska H. i in.: Przewodnik metodyczny dla nauczyciela3
2231Klimaszewska M.: Chemia od A do Z: repetytorium3
2232Zadania do lektury: dla klasy IV szkoły średniej2
2233Balcerzan E.: Liryka Juliana Przybosia2
2234Gerstmann St.: Rozmowa i wywiad w psychologii2
2235Harasymowicz J.: Zielnik2
2236Michałowska A.: Podróże do dzieł sztuki2
2237Prokopiuk Wł.: Wieloaspektowość samokształcenia nauczycieli w poszukiwaniu jego nowego sensu2
2238Telewizja i społeczeństwo2
2239Komorowski T. i in.: Nowe polskie gimnazjum3
2241Salach J. i in.: Zbiór pytań i zadań testowych z fizyki3
2242Spock B.: O rodzicielstwie2
2243Słowacki J.: Powieści poetyckie2
2244Niemcewicz J.U.: Powrót posła2
2245Słowacki J.: Beniowski2
2246Półturzycki J. i in.: Nie tylko szkoła2
2247Cbazbijewicz S.: Rubal'jjat albo czterowiersze2
2248Hempowicz M.: Bogna3
2249Plutowicz J.: Kotlina: wybór wierszy3
2250Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej2
2251Sikora J.: Londyńska grupa literacka "Merkuriusza" i "Kontynentów"3
2252Rozumiemy zwierzeta: program doskonalenia dla nauczycieli - szkoła podstawowa (I-VI), gimnazjum4
2253Krzyżewski T.: Księga humoru lwowskiego3
2254ABC prawa wspólnotowego3
2255Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 cz.I: scenariusze zajęć3
2256Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy3
2257Zadania do lektury: dla klasy II szkoły średniej2
2258Prus B.: Emancypantki T.I-II3
2259Prus B.: Emancypantki T.III-V2
2260Galant J.: Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów w klasach poczatkowych3
2261ABC Unii Europejskiej3
2262ABC prawa wspólnotowego3
2263ABC prawa wspólnotowego2
2264Couchoud J.P.: Sztuka francuska II3
2265Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską3
2266Rzecz o przyszłości Europy4
2267Kupisiewicz cz.: Projekty reform edukacyjnych 4
2268Siegień-Matyjewicz A.J.: Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego3
2269Teatr Polski, Litwy i Rosji XX wieku3
2270Piełachowski J.: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą2
2271Żitkow B.: Historie morskie1
2272Syska H.: Tajemnica białego habitu2
2273Żeromski St.: Rozdzióbią nas kruki , wrony1
2274Prus B.: Nowele T.11
2275Prus B.: Nowele T.21
2276Prus B.: Nowele T.32
2277Żeromski St.: Utwory wybrane T. 42
2278Żeromski St.: Utwory wybrane T. 52
2279Prus B.: Lalka T.12
2280Zweig A.:Czas dojrzał2
2281Na granicy życia i śmierci: listy więzienne Krystyny Witulskiej2
2282Na granicy życia i śmierci: listy więzienne Krystyny Witulskiej2
2283Szołochow M.: Cichy Don T.III2
2284Koltenbergh L.: Ogień strzeżony2
2285Żeromski St.: Popioły T.12
2286Żeromski St.: Popioły T.22
2287Żeromski St.: Popioły T.32
2288Smólska J., Rusiecki J.: English every day: part two2
2289Żeromski St.: Popioły T.22
2290Ostromęcki B.: Wybór wierszy2
2291Maciejewska I.: Leopold Staff 2
2292Pieścikowski E.: Emancypantki B. Prusa2
2293Żeromski St.: Sen o szpadzie. Pomyłki.5
2294Dąbrowska M.: Pisma wybrane: Noce i dnie3
2295Mrożek S.: Dwa listy3
2296American english for poles:słownik3
2297Progi rodzinne2
2298Szewczyk W.: Skarb Donnersmatcków2
2299Michałowska M.: Gertruda Stein 2
2300Sto wierszy polskich2
2301Zola E.: Germinal2
2302Szczepański J.A.: Od słupów Herkulesa do Arki Noego2
2303Żukrowski W.: Opowiadania z czasu wojny2
2304Pod niebem rodzinnym: krajobraz w poezji2
2305Poezja Polska 1914-1939: antologia2
2306Gomulicki J.W.: Cztery wieki poezji o Warszawie2
2307Kosidowski Z.: Królestwo złotych łez2
2308Pieścikowski E.: Bolesław Prus2
2309Wogatzki B.: Romans z Amelią2
2310Szenic St.: Ongiś2
2311Żeromski St.: Siłaczka, Doktor Piotr2
2312Moyano D.: Po drugiej stronie morza1
2313Zola E.: Germinal2
2314Żeromski St.: Rozdziobią nas kruki, wrony…2
2315Żukrowski W.: Opowiadania z czasu wojny2
2316Zola E.: Wszystko dla pań1
2317Goriszowski Wł.: Książka a wychowanie1
2318Żeromski St.: Puszcza jodłowa2
2319Wołkow W.: Montaż2
2320Wharton E.: Stara panna2
2321Żeromski St.: Siłaczka, Doktor Piotr2
2322Żeromski St.: Siłaczka, Doktor Piotr2
2323Żeromski St.: Siłaczka, Doktor Piotr1
2324Prus B.: Nowele T.11
2325Prus B.: Nowele T.31
2326Żeromski St.: Pisma wybrane2
2327Żeromski St.: Utwory wybrane T.12
2328Witczak J.: Kłopoty z miłością1
2329Pytlakowski J.: Fundamenty2
2330Redliński E.: Zgrzyt2
2331Sienkiewicz H.: Ogniem i mieczem T.12
2332Sienkiewicz H.: Ogniem i mieczem T.22
2333Sienkiewicz H.: Pan Wołodyjowski2
2334Sierecki Sł.: Admirał Arciszewski3
2335Sienkiewicz H.: Ogniem i mieczem T.12
2336Mosca G.: Proszę do klasy!2
2337Hadyna St.: Niezatarte ślady2
2338Breza T.: Urząd2
2339Skierski Z.: Barwa świata2
2340Skierski Z.: Barwa świata2
2341Polska poezja rewolucyjna 1878-19452
2342Żeromski St.: Duma o Hetmanie2
2343Wańkowicz M.: Szkice spod Monte Cassino2
2344Żeromski St.: Dzieła T.72
2345Gomulicki J.W.: Cztery wieki poezji o Warszawie2
2346Brycht A.: Raport z Monachium2
2347Wańkowicz M.: Szkice spod Monte Cassino2
2348Wańkowicz M.: Szkice spod Monte Cassino2
2349Wańkowicz M.: Szkice spod Monte Cassino3
2350Opowiadania pisarzy węgierskich XXw.5
2351Choroby nerek, pod red. T. Orłowskiego3
2352Nowotny-Szybistowa M.: Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Ignacego Witkiewicza2
2353Żeromski St.: Duma o Hetmanie2
2354Żeromski St.: Dzieje grzechu I2
2355Żeromski St.: Dzieje grzechu II2
2356Wczoraj i dziś: antologia opowiadań polskich współczesnych2
2357Żeromski St.: Listy do Henryka Bukowskiego2
2358Tu zaszła zmiana3
2359Matuszewski R.: Wiersze polskich poetów współczesnych3
2360Żeromski St.: Kalendarz życia i twórczości3
2361Kostin S.: Podstawy meteorologii 3
2362Stone I.: W imieniu obrony2
2363Breza T.: Zawiść2
2364Skąpski A. i in.: Nadziei promienie2
2365Wasilewski A.: Jacy jesteśmy2
2366Matuszewski R.: Wiersze polskich poetów współczesnych2
2367Brzękowski J.: Międzywojnie3
2368Turgieniew we wspomnieniach3
2369Żeromski St.: Ludzie bezdomni2
2370Żeromski St.: Ludzie bezdomni3
2371Antologia noweli polskiej 1918-1978 T.12
2372Dzieło najżywsze z żywych: antologia reportażu o ziemiach zachodnich i północnych 1919/19393
2373Pamiętniki Polaków 1918-1978 T.3: ludowa i socjalistyczna 1948-19782
2374Pamiętniki Polaków 1918-1978 T.1: Druga Rzeczpospolita 1918-19392
2375Starzyńska M.: Sześć wieków jednego panowania2
2376Morcinek do Dziewczyny ze Wschodniej Ballady: listy Gustawa Morcinka do janiny Gardzielewskiej2
2377Sommer P.: Antologia nowej poezji brytyjskiej2
2378Lawrence D.H.: Listy2
2379Gąsiorowski W.: Bem2
2380Sikorski F.: Niech zginie dzień2
2381Brzoszkiewicz J.: Dziesięć rozdziałów2
2382Brzoszkiewicz J.: Dziesięć rozdziałów2
2383Sienkiewicz H.: Listy z podróży do Ameryki2
2384Sienkiewicz H.: Ta trzecia, Sachem, Z pamietnika poznańskiego nauczyciela2
2385Sławek T.: Rozmowa2
2386Sienkiewicz H.: Nowele3
2387Puchalska M.: Władysław Okoń2
2388Próchnik A.: Pierwsze pietnastolecie Polski niepodległej2
2389Żeromski St.: Ludzie bezdomni2
2390Czechowicz J.: Wiersze wybrane3
2391Hutnikiewicz A.: Żeromski3
2392Stendhal: Pustelnia parmeńska2
2393Polska nowela współczesna t.12
2394Polska nowela współczesna t.22
2395Stachura E.: Się2
2396Zweig St.: Niecierpliwość serca2
2397Michalski H.: Andrzej Strug2
2398Milczewski-Bruno R.: Poezja2
2399Miłosz Cz.: Zdobycie władzy2
2400Hussak T.: Reklama i propaganda książki cz. 23
2401Mrożek Sł.: Małe prozy2
2402Haggard H.R.: Allan i Bogowie Lodów2
2403Wojnowicz Wł.: Czapka3
2404Poezja odzyskana: antologia poezji polskiej 1939-19892
2405Uniłowski Z.: Wspólny pokój2
2406Wilson A.: Bardziej przyjaciel niż lokator2
2407Bryll E.: Studium2
2408Sienkiewicz H.: Szkice węglem1
2409Sienkiewicz H.: Szkice węglem2
2410Steinbeck J.: Kasztanek, Perła1
2411Żeromski St.: Opowiadania2
2412Gautier T.: Awatar2
2413Saint-Exupery A.: Nocny lot2
2414Wańkowicz M.: Szkice spod Monte Cassino2
2415Orzeszkowa E.: Nad Niemnem T.II2
2416Orzeszkowa E.: Nad Niemnem T.III2
2417Otwinowski St.: Julia2
2418Prus B.: Faraon T.12
2419Reymont Wł. St.: Fermenty4
2420Dąbrowski K.: Wprowadzenie do higieny psychicznej5
2421Psychiatria T.3, pod red. St. Dąbrowskiego i in.5
2422Psychiatria T.1, pod red. St. Dąbrowskiego i in.3
2423Słomczyński M.: Sam przeciw tebom1
2424Krzyżanowski M.: Równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego cz. 25
2425Świrko St.: Słowacki poeta Warszawy2
2426Pyrczak R.J.: Chłodna rzeczywistość4
2427Skrodzki E.: Wieczory piątkowe2
2428Zagórski J.: Zarys techniki cieplnej2
2429Breza T.: Spiżowa brama2
2430Wieczorek Wł.: Nierozpowszechnianie broni jądr.2
2431Dawna nowela włoska2
2432Helsztyński St.: Przybyszewski2
2433Orzeszkowa E.: Opowiadania2
2434Szaniawski, opr. W. Natanson2
2435Szaniawski, opr. W. Natanson2
2436Jankowski St i in.: Warszawa 1945 i dziś2
2437Juszczak W.: Postimpresjoniści2
2438Newerly I.: Pamiątka z Celulozy3
2439Kossak E.K.: Dagny Przybyszewska2
2440Helsztyński St.: Przybyszewski5
2441Onkologia ginekologiczna, pod red. L. Tarłowskiej2
2442Współczesne opowiadania amerykańskie5
2443Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wew., pod red. M. Krzemieńskiej-Pakuły2
2444Dockstader f. J.: Sztuka Ameryki II2
2445Orzeszkowa E.: Anastazja i … pieśń … niech zapłacze2
2446Jaworska J.: Polska sztuka walczaca 1939-19452
2447Nałkowska Z.: Kobiety2
2448Wojsko w literaturze3
2449Różewicz T.: Przygotowanie do wieczoru autorskiego3
2450Staniszewski B.: Wymiana ciepła: podstawy teoretyczne5
2451Zeb L. Burrell, Jr.: Postępowanie w stanach zagrożenia życia2
2452Rostworowski J.: Wybór wierszy3
2453Słobodnik Wł.: Wiersze wybrane5
2454Endokrynologia kliniczna t.2, pod red. W. Hartwiga4
2455Falicki Z.: Psychiatria społeczna 2
2456Od bliskich i dalekich 2: Korespondencja do Władysława Broniewskiego2
2457Kochanowski J.: Z łacińska śpiewa, Słowian, Muza3
2458Kochanowski J.: Z łacińska śpiewa, Słowian, Muza2
2459Hölderlin F.: Pod brzemieniem mego losu5
2460Kochanowski J.: Dzieła wszytskie: Psałterz Dawidów Cz.42
2461Młynarczyk J.: Sztuka Cypru2
2462Hensel W.: Archeologia żywa4
2463Metal A., Żuchowski A.: Mierniki elektryczne2
2464Warszawa w karykaturze2
2465Michalowski K.: Od Edfu do Faras4
2466Dąbrowski K.: Higiena psychiczna2
2467Odkrycie morza: antologia rosyjskiej prozy morskiej od XVIII wieku do rewolucji1
2468Pęcherz J.: Chemia polimerów dla szkół średnich3
2469Billewicz-Stankiewicz J.: Krótki zarys nauki Pawłowa o wyższej czynności nerwowej4
2470Podstawy psychiatrii: podręcznik dla studentów, pod red. M.Jarosza i St. Cwynara2
2472Choroby kory nadnerczy u dzieci, pod red. T.E.Romera i M.A.Żukowskiego4
2473Komorowska A.: Z zagadnień okresu pokwitania dziewcząt2
2474Böll H.: opiekuńcze oblężenie2
2475Prus B.: Kroniki tygodniowe (o Nałęczowie)2
2476Sorel Ch.: Przygody Francjona, opowieść ucieszna2
2477Redliński E.: Listy z Rabarbaru2
2478Dąbrowski K. i in.: Zdrowie psychiczne 2
2479Matematyka w szkole średniej T.22
2480 Burkot St.: Tadeusz Różewicz2
2481Jan Matejko. Portrety.2
2482Rutkowski B.: sztuka egejska2
2483Franaszek A.: Wawel2
2484Higgins J.: Nocne przejście2
2485Stopczyk St.: Impresjonizm2
2486Słonimski A.: Ciekawość2
2487Babel I.: Historia jednego Konia2
2488Orzeszkowa E.: Nad Niemnem T.12
2489Orzeszkowa E.: Nad Niemnem T.22
2490Orzeszkowa E.: Nad Niemnem T.32
2491Nałkowska Z.: Opowiadania3
2492Suchodolski B.: U podstaw materialistycznej teorii wychowania2
2493Pierzchlewicz J.: Architektura Afganistanu2
2494Nałkowska Z.: Romans Teresy Hennert2
2495Kotula A. i in.: Rzeźba współczesna2
2496Opowiadania pisarzy czeskich XX w.2
2497Redliński E.: Nikiformy2
2499Redliński E.: Listy z Rabarbaru2
2500Redliński E.: Listy z Rabarbaru2
2501Słonimski A.: Wybór poezji2
2502Wańkowicz M.: Tworzywo2
2503Warren R.P.: Gubernator2
2504Konopnicki J.: Powodzenia i niepowodzenia szkolne2
2505Bandura L.: Trudności w procesie uczenia się2
2507Współczesne życie literackie i kulturalne w nauczaniu j. polskiego 3
2508Prutkowski J.: Pro-Zodiak2
2509Z zagadnień oligofrenii dziecięcej, praca zbiorowa pod red. K. Kirejczyka4
2510Choroby odzwierzęce, pod red. P. Boronia2
2511Pedagogika rewalidacyjna, pod red A. Hulka2
2512Piaget J.: Psychologia i epistemologia5
2513Sembrat K.: Histologia porównawcza zwierzat T.12
2514Koliński I.: Regularne jednostki Wojska Polskiego lotnictwo)2
2515Gorzkowski W.: 25 lat olimpiad fizycznych2
2516Ostrowska-Grabska H.: Bric a brac 1848-19395
2517Brückner A.: Dzieje kultury polskiej T.14
2518Porębski M.: Kubizm2
2519Marczenko Z.: Analiza ilościowa2
2520Warneńska M.: Ląd ocalony5
2521Dąbrowski K.: Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca1
2522Barucki T.: Architektura Danii1
2523Barucki T.: Architektura Norwegii3
2524Krause E.: R. Strauss2
2525Drössler R.: Wenus epoki lodowej2
2526Kuryluk E.: Hiperrealizm - Nowy realizm2
2527Kuryluk E.: Hiperrealizm - Nowy realizm2
2528Narbutt J.: Z ziemi polskiej, Z ziemi włoskiej2
2529Prus B.: Faraon t.21
2530Capienko M.: Sofia, Tyrnowo, Płowdiw2
2531Wichura H.: Modele lekcji w nauczaniu początkowym2
2532Lepine J.: Gracchus Babeuf2
2533Wyspiański St.: Poezje2
2534Graham E.: Opowieść o Dickensie1
2535Borowy W.: O Żeromskim2
2536Jakubowski J.Z.: Stefan Żeromski3
2537Słownik języka poslkiego T.7: Pri-R2
2538Mostowski A.Wł.: Rozwiązywanie równań algebraicznych3
2539Słownik języka poslkiego T.6: P-Prę2
2540Indeks do słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego2
2541Żeromski St.: Grzech, Dramatu akt pierwszy, Biała rękawiczka2
2542Żeromski St.: Ponad śnieg bielszym się stanie, Uciekła mi przepióreczka...3
2543Słownik języka poslkiego T.10: Wyg - Ż1
2544Breza, opr. T. Drewnowski2
2545Białokozowicz B.: Lwa Tołstoja związki z Polską2
2546Nawrocki W.: O pisarstwie Gustawa Morcinka2
2547Matysiakowa Z., Karczyński F., Bąk T.: Zbiór zadań z chemii nieorganicznej2
2548Zabłocki F.: Fircyk w zalotach2
2549Miałem kiedyś przyjaciół…: wspomnienia o Kazimierzu Tetmajerze2
2550Krzemień-Ojak K.: Maurycy Mochnacki: program kulturalny i myśl krytycznoliteracka2
2551Żeromski St.: Droga do teatru2
2552Zabołocki A.: Poezje2
2553Rechowicz H.: Bolesław Bierut 1892-19562
2554Nałkowska Z.: Kobiety2
2555Rocznik Literacki 19742
2556Ryszka F.: U źródeł sukcesu i klęski: szkice z dziejów hitleryzmu2
2557Węgierski K.: Wiersze wybrane1
2558Minkowski A.: Układ krążenia3
2559Słownik języka polskiego S-Ś, T.82
2560Jakubowska J.: Jerzy Szaniawski3
2561Słownik języka polskiego D-G T.23
2562Jastrun M.: Poeta i dworzanin: rzecz o Janie Kochanowskim2
2563Osełkowska-Jazukiewicz L.: Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego3
2564Słownik języka polskiego H-K T.III2
2565Najazd: antologia dramatu2
2566Wawrzykowska-Wierciochowa D.: Kościuszkowska prawnuka2
2567Antologia współczesnego dramatu węgierskiego2
2568Grzeniewski L.B.: Iwan Bunin2
2569Dąbrowski M.: Tadeusz Breza2
2570Nadskawie: antologia literacka2
2571Waczków J.: Paul Eluard2
2572Tupalski J.: Generał Dezydery Chłapowski 1788-18792
2573Bidwell G.: Zdobywca Indii3
2574Lisowski W.: Polskie Korpusy Kadetów1
2575Storey D.: Pasmore2
2576Bunin I.: Szalej irsze2
2577Knipping F.: Wojny gwiezdne2
2578Moberg V.: Rodzina Rasków2
2579Ziółkowska A.: Blisko Wańkowicza2
2580Staniszewski A.: Nasz kochany Jan Kochanowski2
2581Cotton E.: Rodzina Curie i promieniotwórczość1
2582Warneńska M.: Śladami Konopnickiej1
2583Kruczkowski L.: Pierwszy dzień wolności1
2584Kruczkowski L.: Pierwszy dzień wolności2
2585Lyra F.: William Faulkner2
2586Spotkania nad Arnem: Konopnicka o Lenartowiczu3
2587Szymański E.: Dzieła zebrane T.11
2588Sierotwiński St.: Krakowskie podziemie literackie pod okupacja hitlerowską2
2589Zając J.: Leon Kruczkowski - prozaik2
2590Grzybowski St.: Mikołaj Kopernik2
2591Kubacki W.: Tragedia Achillesa oraz inne próby dramatyczne2
2592Szydłowski R.: Dramaturgia Leona Kruczkowskiego2
2593Rzymowski J.: Erynie historii i człowieka2
2594Bodnicki Wł.: Między niebem a piekłem2
2595Danek W.: Józef Ignacy Kraszewski2
2596Maksym Gorki, opr. J. Lenarczyk2
2597Myślę, że jestem…: o Stanisławie Jerzym Lecu2
2598Antologia pamięci 1939-1945: Bagnet na broń2
2599Trepiński A.: Józef Ignacy Kraszewski1
2600Smaga J.: Dramaty Maksyma Gorkiego1
2601Macużanka Z.: Leon Kruczkowski2
2602Danek W.: Józef Ignacy Kraszewski2
2603Kościuszko T, Jefferson T.: Korespondencja (1798-1817)2
2604Makowski St.: "Kordian" Juliusza Słowackiego2
2605Natanson W.: Stanisław Wyspiański2
2606Irzykowski K.: Wiersze, Dramaty2
2607Rosnowska J.: Goszczyński2
2608Lechoń J.: Fragmenty dramatyczne2
2609Korniłowiczówna M.: Negdaj: Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich2
2610Korniłowiczówna M.: Negdaj: Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich2
2611Winklowa B.: Obrachunki Boyowskie2
2612Potrącić strunę poezji kamienną …: szkice o "Uspokojeniu" Juliusza Słowackiego2
2613Żuraw J.: Myśl filozoficzna i społeczna Tadeusza Kościuszki2
2614Pastusiak L.: Pierwsi polscy podróżnicy w Stanach Zjednoczonych2
2615Wójcik Wł.: Estetyzm, realizm, polityka2
2616Kochanowski J.: Odprawa posłów greckich2
2617Kochanowski J.: Odprawa posłów greckich2
2618Pauszer-Klonowska G.: Trudne życie2
2619Wierzyński K.: Poezja i proza 12
2620Wierzyński K.: Poezja i proza 22
2621Härtling P.: Hölderlin2
2622Jeżewski M., Kalisz J.: Tablice wielkości fizycznych3
2623Tchórzewska-Kabata H., Artur Gruszecki: Teoria i praktyka pisarska wobec naturalizmu2
2624Natanson W.: Stanisław Wyspiański2
2625Iłłakowiczówna K.: Sługi nieużyteczne2
2626Nadskawie: antologia literacka2
2627Kochanowski J.: Odprawa posłów greckich2
2628Budrewicz O.: Sagi warszawskie2
2629Rzewuski H.: Pamiątki Soplicy2
2630Ziemia smutnej pomarańczy: współczesne opowiadania arabskie2
2631Iwaszkiewicz J.: Dramaty T.II2
2632Kruczkowski L.: Dramaty wybrane2
2633Kunda B.Sł.: Julian Kawalec2
2634Żyzny granit: antologia nowel i opowiadań fińskich2
2635Majakowski Wł.: Pluskwa, Łażnia2
2636Majakowski Wł.: Pluskwa, Łażnia2
2637Kochanowski J.: Odprawa posłów greckich2
2638Burkot St.: Stanisław Młodożeniec rzecz o chłopskim turyście2
2639Wołczek O.: Maria Skłodowska Curie2
2640Wyka K.: Aleksander Fredro2
2641Jachimowski H.: Dramaty2
2642Kryszak J.: Katastrofizm ocalający2
2643Mickiewicz A. i in.: Kobieto! Boski diable.2
2644Wiśniewski T.: Ludwik Zamenhof2
2645Pole gwiazd: antologia opowiadań kubańskich2
2646Norwid C.: Wiersze polskie2
2647Krasiński Z.: Irydion2
2648Miłosz cz.: Mowa wiązana2
2649Dulczewski Z.: Florian Znaniecki:życie i dzieło2
2650Wiśniewski T.: Ludwik Zamenhof2
2651Kochanowski J.: Odprawa posłów greckich2
2652Bidwell G.: Cudzą krwią2
2653Krasiński Z.: Irydion2
2654Kochanowski J.: Odprawa posłów greckich2
2655Fenomen Stalina3
2656Lermontow M.: Bohater naszych czasów1
2657Serafimowicz A.: Żelazny potok1
2658Voynich L.E.: Szerszeń1
2659Karinthy F.: Panie profesorze…2
2660Cichy D., Michajłow Wł., Sandner H.: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego2
2661Kabatc E.: Za dużo słońca2
2662Bandrowski Kaden J.: Miasto mojej matki, W cieniu zapomnianej olszyny2
2663Seghers A.: Opowiadania2
2664Juryś R.: Kulisy wielkiej prowokacji2
2665Rusinek M.: Ziemia miodem płynąca1
2666Servan-Schreiber J.J.: Porucznik w Algierii2
2667Wspomnienia o Stefanie Żeromskim2
2668Aleksander Fredro,opr. T. Sivert2
2669Wyka K.: Cyprian Norwid: studia, artykuły, recenzje3
2670Ajschylos i in.: Antologia tragedii greckiej2
2671Kunda B.Sł.: Julian Kawalec2
2672Klima J.: Simon Bolivar2
2673Maupassant G.: Baryłeczka i inne opowiadania2
2674Szydłowski R.: Bertolt Brecht2
2675Bobrowa M.: Mark Twain2
2676Iwaszkiewicz J.: Listy z podrózy do Ameryki Południowej 2
2677Wesele we wspomnieniach i krytyce2
2678Macużanka Z.: Leon Kruczkowski2
2679Kosiński R.: Głowy podwawelskie1
2680Kulczycka-Saloni J.: Bolesław Prus4
2681Eustachiewicz L.: Antologia literatury powsz. I4
2682Eustachiewicz L.: Antologia literatury powsz. II2
2683Eustachiewicz L.: Antologia literatury powsz. I2
2684Eustachiewicz L.: Antologia literatury powsz. II2
2685Rurawski J.: Halina Górska5
2686Miedźkiński F.: Choroby skóry i weneryczne2
2687Warneńska M.: Śladami Konopnickiej1
2688Zając J.: Leon Kruczkowski - prozaik2
2689Maciąg Wł.: Żeromski - opowieść o wierności2
2690Eustachiewicz L.: Antologia Literatury Powsz. 12
2691Eustachiewicz L.: Antologia Literatury Powsz. 22
2692Dzendzel H.: O Reymoncie2
2693Maciąg Wł.: Żeromski - opowieść o wierności2
2694Danek W.: Józef Ignacy Kraszewski2
2695Trepiński A.: Józef Ignacy Kraszewski2
2696Macużanka Z.: Leon Kruczkowski2
2697Natanson W.: Stefana Żeromskiego droga do teatru2
2698Rymkiewicz J.M.: A. Fredro jest w złym humorze2
2699Grzeszczuk St.: "Treny" J. Kochanowskiego2
2700Inglot M.: Komedie A. Fredry3
2702Wachowicz R.: Polskie korzenie: opowieść o życiu polskich emigrantów w Brazylii2
2703Natanson W.: Sekrety Fredrowskie2
2704Rymkiewicz j.M.: A. Fredro jest w złym humorze2
2705Sempołowska S.: Na ratunek2
2706Sandauer A.: Proza3
2707Wyszyńska T.: Choroby nerek u dzieci2
2708Salinger J.: Etapem z Warszawy do Krasnoufimska2
2709Kaffka M.: Mrowisko2
2710Assamman G.: Koszmary Bejrutu2
2711Jastrun M.: Mickiewicz2
2712Bratny R.: Pamiętnik moich książek2
2713Schneigert Z.: Broń i strategia nuklearna3
2714Kaden Bandorowski J.: Miasto mojej matki, W cieniu zapomnianej olszyny2
2715Rudnicki A.: Pałeczka i inne opowiadania2
2716Rudnicki A.: Żołnierze2
2717Kaden-Bandrowski J.: Miasto mojej matki2
2718Kaufman M.: Pierwszy wiek tworzyw sztucznych2
2719Klemesiewicz Z.: Zarys składni polskiej3
2720Encyklopedia muzyczna efg1
2721Kafka F.: Dociekania psa2
2722Bühler A. i in.: Sztuka Oceanii i Australii2
2723Kafka F.: Ameryka1
2724Lem St.: Maska2
2725Tresnak V.: To, co najistotniejsze o panu Mortizu2
2726Tresnak V.: To, co najistotniejsze o panu Mortizu2
2727Sienkiewicz H.: Humoreski z teki Worszyłły2
2728Schoendoerffer P.: Pożegnanie króla2
2729Lektury i problemy2
2730Soczewka J.: Podstawy nauczania chemii2
2731Zbiór zadań z chemii z rozwiązaniami dla szkół podstawowych2
2732Lewis J.L.: Nauczanie fizyki2
2733Góra B.: Struktury biologiczne w nauce i nauczaniu2
2734Eustachiewicz L.: Wypisy z literatury powszechnej1
2735Mnie ta ziemia od innych droższa1
2736Krzemińska W.: Idee i bohaterowie1
2738Juriezański Wł.: Rzeka ujarzmiona2
2739Chałas K.: W poszukiwaniu tożsamości szkoły wiejskiej2
2740Danek W.: Józef Ignacy Kraszewski2
2742Sto wierszy polskich w wyborze i tłumaczeniach Karla Dedeciusa2
2743Pigoń St.: Z ogniw życia literatury2
2744Wyka K.: Szkice literackie i artystyczne T. I2
2745Wyka K.: Szkice literackie i artystyczne T. II1
2746Petersen J.: Nasza ulica4
2747Akajewski A.: Anatomia zwierzat domowych t.12
2748Piasecki J.: Portret z Konwalią T.22
2749Żabicki Z.: Tradycja, styl, obyczaj2
2750Wspomnienia o Lucjanie Szenwaldzie2
2751Żeleński T. (Boy): Flirt z Melpomeną wieczór III i IV2
2752Krasiński E.: Teatr Jaracza2
2753Petroniusz: Uczta Trymalchiona2
2754Wyka K.: Pogranicze powieści1
2755Reymont Wł. St.: Chłopi II: zima1
2756Massalski J.M. i in.: Międzynarodowy układ jednostek miar SI1
2757Massalski J.M. i in.: Międzynarodowy układ jednostek miar SI1
2758Literatura w służbie ojczyzny4
2759Akajewski A.: Anatomia zwierzat domowych t.22
2760Lam A.: Kolumbowie i współcześni: antologia poezji polskiej po roku 19392
2761Teokryt: Sielanki2
2762Schulz B.: Proza2
2763Fik M.: Reżyser ma pomysły1
2764Chmielewski H.: Międzynarodowy układ jednostek miar 2
2765Unamuno M.: Miłość i pedagogika4
2766Hutnikiewicz A.: Od czystej formy do literatury faktu2
2767Parandowski J.: Król życia1
2768Romankówna M.: W. Syrokomla życie i twórczość2
2769Żeromski i Reymont2
2770Parandowski J.: Zegar słoneczny3
2771Nowela, opowiadanie, gawęda: interpretacje2
2772Wachowicz B.: Ciebie jedną kocham2
2773Bujnicki T.: Wiersz-dokument Rewolucji2
2774Żółkiewski S.: Wiedza o kulturze literackiej2
2775Reymont St. Wł: Pisma 11: Rok 17943
2776Reymont St. Wł: Pisma 10: Rok 17942
2777Migueis J.R.: Salome2
2778Papier T.: Wiktoria i generał2
2779Skarbowski J.: Literatura - muzyka, zbliżenia i dialogi1
2780Prus B.: Lalka T.11
2781Prus B.: Lalka T.22
2782Pamiętniki Polaków 1918-1978 T.2: wojna i rewolucja 1939-19483
2783O Karolu Szymanowskim: antologia2
2784Papier T.: Opowieści Melanii3
2785Roland R.: Colas Breugnon2
2786Valek M.: Niepojęte rzeczy2
2787Żółkiewski S.: Wiedza o kulturze literackiej2
2788Rogoziński J.: Preteksty: szkice o współ. poezji 2
2789Pawlak Wł. B.: Urodzeni w Warszawie2
2790Piechowski J.: Druga twarz2
2791Passent D.: Bałwan pod klucz2
2792Piechal M.: Żywe źródła2
2793Roche H.P.: Jules i Jim3
2794Pasek J.Ch.: Pamiętniki2
2795Reymont Wł. St.: Ziemia obiecana t.12
2796Reymont Wł. St.: Ziemia obiecana t.22
2797Kurowicki J.: Literatura w społeczeństwie2
2798Groński R.M.: Jak w przedwojennym kabarecie2
2799Rogoziński J.: Preteksty: szkice o współ. poezji 2
2800Sienkiewicz H.: Humoreski z teki Worszyłły2
2801Kobiety portret własny2
2802Rybakow A.: Dzieci Arbatu t.12
2803Rybakow A.: Dzieci Arbatu t.23
2805Waldorff J.: Fidrek2
2806Poezja naszego wieku: antologia wierszy publikowanych po 1918 roku2
2807Poe E.A.: Opowiadania T.12
2808Saint-Exupery A.: Nocny lot, Poczta na południe, Pilot wojenny2
2809Banaszyński M.: Śladami polskiej Terpsychozy2
2810Parandowski J.: Z antycznego świata2
2811Bastos A. R.: Kurupi i inne opowiadania2
2812Sciascia L.: Todo modo2
2813Pasek J.Ch.: Pamiętniki2
2814Pelin E.: W cieniu klasztornej winnicy2
2815Iwaniec T.: Zadania z wybranych działów matematyki szkolnej z wzorcowymi rozwiązaniami3
2816Lekcje poezji w szkole średniej1
2817Poulsen K.: Słowo Króla Ryszarda2
2818Szołochow M.: Zorany ugór2
2819Dąbrowska M.: Myśli o sprawach i ludziach2
2820Newerly I.: Pamiątka z Celulozy4
2821Drozdowski M.M.: Ignacy Jan Padarewski3
2822Filipowicz F., Rataj m.: Vademecum młodego nauczyciela2
2823Eustachiewicz L.: "wesele" Stanisława Wyspiańskiego3
2824Shakespeare W.: Hamlet2
2825Antologia pamięci 1939-1945: Zwyczajny dzień2
2826Antologia pamięci 1939-1945: bagnet na broń2
2827Antologia pamięci 1939-1945: Więzienna krata1
2828Newerly I.: Pamiątka z Celulozy2
2829Kossak-Szatkowska, opr. A. Szafrańska2
2830Clauss G.: Psychologia różnic indywidualnych w uczeniu się3
2831Świeżawski L.: Muza łaskawa2
2832Szołochow M.: Cichy Don T.IV2
2833Śpiewak : Poezje2
2834Wierzyński K.: Poezje wybrane1
2835Kosidowski, opr. Z. Macużanka1
2836Debiuty poetyckie 1944-19602
2837Mały słownik cybernetyczny2
2838Niemyska-Rączaszkowa Cz.: Pierwsza w Europie2
2839Schultz B.: Proza2
2840Żebrowski J.: Zawód wychowawcy i kierunki jego specjalizacji2
2841Nowaczyński A.: Małpie zwierciadło 2
2842Bolechowski A.: Materiały pomocnicze do nauki historii Śląska Z.I2
2843Bolechowski A.: Materiały pomocnicze do nauki historii Śląska Z.2/32
2844Bolechowski A.: Materiały pomocnicze do nauki historii Śląska Z.2/42
2845Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1865-19142
2846Upadek międzynarodowego znaczenia Polski w wieku XVII-XVIII2
2847Upadek międzynarodowego znaczenia Polski w wieku XVII-XVIII2
2848Ideologia społeczna od XII do schyłku XVw.2
2850Wczesne średniowiecze2
2851Galicja w latach 1864-19141
2852Augustynek T. i in: Kierowanie pracą domową ucznia w nauczaniu historii1
2853szybka Cz.: System pojęć w licealnym kursie historii1
2854Bornholtzowa A. i in.: Nauczanie historii w szkole1
2855Tazbirowa J.: Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym2
2856Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1865-19144
2857Edukacja regionalna Dziedzictwo Kulturowe w zreformowanej szkole4
2858Literatura współczesna "źle obecna": w szkole: antologia tekstów..4
2859Pacholska M. i in.: Historia: poradnik dla nauczyciela3
2860Sztaudynger J i in.: Chwalipięta, czyli Rozmowy z Tatą3
2861W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Stefan Żeromski3
2862Stabryła St.: Wergiliusz: świat poetycki3
2863Kolińska K.: Stachu, jego kobiety, jego dzieci3
2864Górski K.: Mickiewicz: artyzm i język3
2865Trepiński A.: Józef Ignacy Kraszewski 3
2866Parvi J.: Polska w twórczości i działalnosci Wiktora Hugo3
2867Warneńska M.: Romantyczna podróż Pana Honoriusza3
2868Kruczkowski, wśród swoich i obcych3
2869Majchrowski St.: Dickens3
2870Sudolski Zb.: Krasiński3
2871Maciąg Wł.: Życie Ignacego Krasickiego3
2872Hamingwey reporter3
2873Warneńska M.: Eliksir papy Hemingwaya3
2874Warneńska M.: Romantyczna podróż Pana Honoriusza3
2875Centkowski J. i in.: Uczymy historii:poradnik3
2876Górczyński W. i in.: Uczymy historii: poradnik3
2877Suchoński A.: Uczymy historii:poradnik3
2878Stachurska-Maj T.: Uczymy historii:poradnik3
2879Mazur J.: Uczymy historii:poradnik3
2880Lektury licealisty3
2881Szeromski T.: Modele i modelowanie w nauczaniu chemii3
2882Dobkowska Z. i in.: Szkolny poradnik chemiczny3
2883Doświadczenia chemiczne dla szkół podstawowych cz.12
2884Guzik B.: Zajęcia fakultatywne w kształceniu polonistycznym2
2885Winklewski J.: Metodyka geografii2
2886Pydziński B. i in.: Klimatologia w szkole2
2887Suchoński A.: Środki audiowizualne w nauczaniu i uczeniu się hist.2
2888Jakubowski J.Z.: Nowe spotkanie z Żeromskim2
2889Julian Kawalec2
2890Macużanka Z.: Leon Kruczkowski2
2891Chałubińska A.: Różne drogi nauczania geografii2
2892Potocka W.: Rewalidacja uczniów niepełnosprawnych2
2893Maternicki J.: Literatura popularnonaukowa w nauczaniu historii2
2894Zawadzka A. i in.: We learn english2
2895Metodyka nauczania geografii2
2896Michalski M. i in.: Jak zdać egzamin do szkoły średniej z matematyki2
2897Zielecki A.: Mapa w nauczaniu historii2
2898Wesołowska D.N.: Nauka o języku polskim w szkole średniej2
2899Rulka J.: Wpływ filmu na rozwój myślenia historycznego uczniów2
2900Winklewski J.: Rysunek w nauczaniu geografii1
2901Chodżasz S.: Kair3
2902Literatura polska w szkole średniej2
2903Konwicki T.: Mała Apokalipsa3
2904Opalski J.: Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego3
2905Fischer E.: O potrzebie sztuki4
2906Crespelle J.P.: Montmarte w czasach Picassa 1900-19103
2907Goncourt E. i J.: Sztuka XVIII wieku3
2908Żabiński J.: Zagadka ewolucjonizmu3
2909Wisła: monografia rzeki2
2910Praca z młodzieżą uzdolnioną3
2911Szczepański J.: Sprawy ludzkie3
2912Szulc M.: Spotkania z podświadomoscią: hipnoza werbalna i biostymulacja3
2913Tłokiński W.: Mowa: przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów3
2914Szewczuk Wł.: Psychologia w służbie życia3
2915Poplucz J.: Optymalizacja działania pedogagicznego na lekcji2
2916Pietrasiński z.: Sam sięgaj do psychologii3
2917szewczuk Wł.: Wielki spór o psychikę2
2918Szewczuk Wł.: Psychologia człowieka dorosłego3
2919Litwin J.: Polemiki osiemnastowieczne2
2920Hakke Cz., Nonas N.: Wycieczki i zajecia terenowe2
2921Sport w społeczeństwie współczesnym: pod red. Z. Krawczyka3
2922Misztal M.: Problematyka wartości w socjologii3
2923Jastrzebski J.: Wokół kultury i literatury ludowej3
2924Nikiel A.: Szkolna gramatyka języka niemieckiego3
2925Kochański W. i in.: Sekrety żywego słowa2
2926Płaczkowska B.: Üben Sie mit!: zbiór ćwiczeń do nauki jęz. Niem.2
2927Płaczkowska B.: Üben Sie mit!: zbiór ćwiczeń do nauki jęz. Niem.2
2928Szkutnik L.L. i in.: The world Through English 23
2929Wójcik j.: Nauka ortografii i interpunkcji3
2930Krygowska Z.: Zarys dydaktyki matematyki cz.12
2931Cydzik Z.: Matematyka 1: przewodnik dla nauczyciela2
2932Chromiński Z.: Metodyka sportu dzieci i młodzieży2
2933Chromiński Z.: Metodyka sportu dzieci i młodzieży2
2934Karwowska-Struczyk M.: Rozmowa dzieci w wieku przedszkolnym2
2935Tinker M.A.: Podstawy efektywnego czytania2
2936Kłossowski A.: Ambasador ksiażki polskiej w Paryżu Wł. Mickiewicz2
2938Lektury i problemy2
2939Komorowska J.: Telewizja w życiu dzieci i młodzieży cz 12
2940Komorowska J.: Telewizja w życiu dzieci i młodzieży cz 22
2941Kwiatkowski St.: Słowo i emocje w propagandzie2
2942Telewizja i społeczeństwo2
2943Telewizja i społeczeństwo2
2944Zaremba D.: Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej2
2945Kozak H.: Organizacja pracy domowej uczniów klas poczatkowych2
2946Balcerzan E.: Liryka Juliana Przybosia2
2947Czajkowski K.: Pozaszkolna praca opiekuńczo-wychowawcza2
2948Green D.R.: Psychologia w szkole3
2949Słownik języka polskiego T.4: L-Nić2
2950Korzeniewski B.: Film dydaktyczny w nauczaniu początkowym2
2951Kozłowski J.: Organizacja i doskonalenie pracy nauczyciela2
2952Burno-Nowakowa H. i in.: Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo2
2953Linhart J.: Proces i struktura uczenia się ludzi2
2954Niemierko B.: Między oceną szkolną a dydaktyką2
2955Łobocki M.: Poradnik wychowawcy klasy2
2956Krawcewicz St.: Kształcenie ustawiczne nauczycieli2
2957Rubinow T. i in: Podręcznik języka niemieckiego cz.12
2958Rubinow T. i in: Podręcznik języka niemieckiego cz.22
2959Rubinow T. i in: Podręcznik języka niemieckiego cz.22
2960Cieśla M.: Składnia opisowa języka niemieckiego3
2961Godziszewski J.: Technika i fantazja: j. ang. dla zaawan. Cz.13
2962Godziszewski J.: technika i fantazja: j. ang. dla zaawan. Cz.23
2963Jasińska B. i in.: Język angielski: repetytorium gramatyki z ćw.2
2964Schmidt V.: Deutsch in episoden2
2965Dies und janes Über Pferde und Pferdesport2
2966Tertel T.K.: Wymowa niemiecka2
2967Lachen macht gesund 2
2968Kosmanowie B. i M.: Tytus Działyński i jego dzieło3
2969Kłoskowska A.: Socjologia kultury2
2970Szkutnik L.L. i in.: The world Through English 31
2971Szkutnik L.L. i in.: The world Through English 32
2972American English for Poles: kurs audiowizualny 1, Ćwiczenia2
2973American English for Poles: kurs audiowizualny 1, Ćwiczenia2
2974American English for Poles: kurs audiowizualny 1, słownik2
2975American English for Poles: kurs audiowizualny 1, słownik2
2976American English for Poles: kurs audiowizualny 1, Ćwiczenia2
2977American English for Poles: kurs audiowizualny 1, poradn. dla nau.3
2978Papuzińska J.: Zatopione królestwo2
2979Zgółkowa H.: Czym język za młodu nasiąknie…3
2980Baluch A.: Dziecko i świat przedstawiony: czyli tajemnice dziecięcej…2
2981Ziółkowska-Sobecka M.: Lektury Kolumbów2
2982Lachen macht gesund 3
2983Dewitzowa W.: Gramatyka języka niemieckiego3
2984Gaca A.: Deutsch Konverationsübungen für polnische Studenten2
2985Deutsch 1a: ein lehrbuch für Ausländer2
2986Deutsch 1b: ein lehrbuch für Ausländer2
2987Deutsch 2: ein lehrbuch für Ausländer2
2988Papuzińska J.: Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów2
2989Okoń w.: Proces nauczania2
2990Zagadnienia dydaktyki: pod red. Wincentego Okonia2
2991Maria Konopnicka: pisma krytycznoliterckie3
2992Falkowska M. i in: Wzory listów angielskich2
2993Klin E., Koch H.: Übungsbuch zur deutschen stilistik3
2994Morciniec N. i in.: Fonetyka kontrastywna jęz. niem.3
2995Metody pedagogiki specjalnej, pod red. G.Harinha i R.L. Schiefelbuscha2
2996Arabski J.: Wymowa amerykańska2
2997American English for Poles: kurs audiowizualny 1, podr. Ucznia5
2998Mazanek A., Wójtowicz J.: Idiomy polsko-włoskie5
2999Mazanek A., Wójtowicz J.: Idiomy polsko-włoskie3
3000Kühn J.: Ojcowie i ojcobójcy: szkice o literaturze Ameryki hiszpańskiej3
3001Iwaszkiewicz J.: Rozmowy o książkach3
3002Bieńkowski Z.: Notatnik amerykański3
3003Rogalski A.: Zbliżenia: szkice z literatury i kultury3
3004Max von Lane: Historia fizyki3
3005Grzegorczykowa R., Puzynina J.: Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego3
3006Weintraub W.: Od Reja do Boya3
3007Kühn J.: Ojcowie i ojcobójcy: szkice o literaturze Ameryki hiszpańskiej3
3008Rogalski A.: Zbliżenia: szkice z literatury i kultury3
3009Nawrocki W.: Klasycy i współcześni: szkice o prozie skandynawskiej XIX i XX wieku3
3010Nawrocki W.: Klasycy i współcześni: szkice o prozie skandynawskiej XIX i XX wieku3
3011Budrecki L.: Pietnaście szkiców o nowej prozie amerykańskiej4
3012Szewczuk W.: Psychologia T.12
3013Doroszewski w.: Podstawy gramatyki polskiej cz.13
3014Grzegorczykowa R.: Czasowniki odmienne we współczesnym języku polskim3
3015Heinz A.: Dzieje językoznawstwa w zarysie2
3016Grzegorczykowa R.: Zarys słowotwórstwa polskiego3
3017Matuszewski R.: Historia literatury polskiej: materiały do nauczania dla klasy XI4
3018Słowacki J.: Kordian, Bizan M. Hertz P.: Glosy do "Kordiana"3
3019Heinz A.: Dzieje językoznawstwa w zarysie3
3020Grodziński E.: Zarys ogólnej teorii imion własnych3
3021Grodziński E.: Język, metajęzyk, rzeczywistość1
3022Bielczyk Z. i in.: Zarys techniki i metodyki narciarstwa2
3023Barański K.: Zabawowe formy ćwiczeń gimnastycznych2
3024Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji2
3025Stawczyk Z.: Gry i zabawy lekkoatletyczne w szkole2
3026Kalinowski A. i in.: Lekka atletyka: biegi, skoki, rzuty2
3027Jucewicz A.: Trzy Olimpiady4
3028Doński D.: Biomechanika ćwiczeń fizycznych3
3029Demel M. i in.: Teoria wychowania fizycznego2
3030Blauht K.: Cena rekordu2
3031Sawicki J.: Ryzyko w sporcie2
3032Starosta Wł.: Łyżwiarstwo: metodyka nauczania, technika, historia2
3033Starosta Wł.: Łyżwiarstwo: metodyka nauczania, technika, historia2
3034Hussak T.: Reklama i propaganda książki cz.12
3035Lewowicki T.: Aspiracje dzieci i młodzieży2
3036Krzemińska W.: Literatura dla dzieci i młodzieży2
3037American English for Poles: kurs audiowizualny 1, podr. Ucznia3
3038Ługowska J.: Bajka w literaturze dziecięcej2
3039Carr J.: Pomoc dziecku upośledzonemu2
3040Zuchora K.: Wychowanie w kulturze fizycznej1
3041Turos L.: Andragogika2
3042Urbańczyk F.: Dydaktyka dorosłych2
3043Burska J. i in.: Metodyka pracy z zespołem harcerskim 2
3044Trzynadlowski J.: Autor - dzieło, wydawca.2
3045Szkutnik L. L. i in.: The world through english 13
3046Tuszyński B.: Prasa i sport 1881-19812
3047Walentynowicz M.: Podstawy czytelnictwa powszechnego2
3048Beveridge W.I.B.: Sztuka badań naukowych2
3049Bönisch A.: Futurologia - jej funkcje i cele2
3050Kapuściński W.J.: Człowiek czy humanista w kosmosie2
3051Rudniański J.: O myśleniu skutecznym2
3052Niederliński A.: Mikroprocesory mikrokomputery mikrosystemy2
3053Pisarek W.: Prasa - nasz chleb powszedny1
3054Portrety bibliotekarzy polskich2
3055Rudecka B.: Bibliografia część I:metodyka3
3056Szulc S.: Metody statystyczne3
3057Zając K.: Zarys metod statystycznych2
3058Luszniewicz A.: Statystyka ogólna2
3059Krzeszowski T.P.: Gramatyka angielska dla Polaków2
3060Lohmann W.: Bieg, skok, rzut2
3061Moyset R.: Narty wodne2
3062Nożyńska Z. i in.: Gimnastyka artystyczna2
3063Niewiadomski M.: Metoda gimnastyczna bezpśr. celowości ruchu1
3064Curry D.: Making English Personal2
3065Elementy informatyki, pod red. M.M. Sysły1
3066Curry D.: People Today2
3067Fizjoterapia dla medycznych studiów wydziałów fizjoterapii, pod red. A. Zembatego5
3068Dłużniewski S.: Deutsch Für Jedermann2
3069Baśń i dziecko2
3070Kim jesteś Kopciuszku?: czyli o problemach współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży2
3071Wyganowski W.: Klechda o jawie, snach i miłowaniu księdza Jana2
3072Höhle T. i in.: Sprecht mit uns Lernt mit uns2
3073Glosariusz od starożytności do pozytywizmu3
3074Kłoskowska A.: Kultura masowa3
3075Jundziłł I.: Dziecko - ofiara przemocy3
3076Michalski T.: Statystyka2
3077Krzysztofiak M. i in.: Metody statystyczne3
3078Saloni Z.: Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów LO3
3079Prokopiuk Wł.: Wieloaspektowość samokształcenia nauczycieli w poszukiwaniu jego nowego sensu2
3080Czupiał K.: Sprawdzanie i ocenianie osiagnięć dydaktycznych z chemii5
3082I never sang for my father1
3083Lu ann hampton leverty oberlander1
3084The price1
3085Gemini1
3086On golden pond1
3087Loose Ends3
3089Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej T.II: Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu2
3090Jackowska E.: Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym4
3091Kłoskowska A.: Socjologia kultury2
3092Curry D.: People Today2
3093Word book: special english3
3094Kapuścik J. i in.: Granice i pogranicza1
3095Szkutnik L.L.: The world Through english 32
3096American English for Poles: poradnik dla nauczycieli2
3097American English for Poles: poradnik dla nauczycieli2
3098Kuliczkowska K.: Wielcy pisarze - dzieciom (Sienkiewicz i Konopnicka)2
3099Kuliczkowska K.: W szklanej kuli4
3100Drozdowski Z.: Antropologia sportowa2
3101Kistiakowski A.: Piłka wodna1
3102Kalinowski A., Roszko R.: Pływanie4
3104dzieje ziemi krakowskiej w wypisach3
3105Gontarczyk S. i in.: Polnische studenten lernen Deutsch: grundstufe2
3106Chałas K.: Zajęcia praktyczne w szkole podstawowej4
3108Hejnicka-Bezwińska T.: Tożsamość pedagogiki2
3109Zaniewska T.: Retoryka szkolna3
3110Prokopiuk Wł.: Wieloaspektowość samokształcenia nauczycieli w poszukiwaniu jego nowego sensu2
3111Cieślikowski J.: Wielka zabawa2
3112Dąbrowski Z.: Czas wolny dzieci i młodzieży2
3113Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży1
3114Kąkolewski K.: Notatka2
3115Cichy D., Michajłow Wł., Sandner H.: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego2
3116Le Nouvel Espaces 12
3117Le Nouvel Espaces 3: Cahier D'exercices3
3118Kłoskowska A.: Socjologia kultury2
3119Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego T.22
3120Lenin: Dzieła 103
3121Ładyka J.: Podstawy filozofii marksistowskiej4
3122Klemensiewicz Z.: Składnia, stylistyka, pedagogika językowa4
3123Milewski T.: Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego3
3124Zarys pedagogiki T.II: System, pod red. B. Suchodolskiego5
3125Howorka E.: Ginekologia3
3126Madajczyk Cz.: Kultura europejska a faszyzm:szkice2
3127Muszyński H.: Ideał i cele wychowania3
3128Putkiewicz Z. i in.: Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii2
3129Rossa Z.: Wiersze rodzinne3
3130Falski M.: Aktualne zagadnienia ustrojowo-organizacyjne szkolnictwa polskiego3
3131Chałasiński J.: Społeczeństwo i wychowanie4
3132Wojnar I.: Perspektywy wychowawcze sztuki3
3133Goethe: Dzieła wybrane T.IV3
3134Grigoriew Wł.: Henryk Wieniawski2
3135Mialaret G.: Wprowadzenie do pedagogiki1
3136Sachs V.: idee przewodnie literatury amerykańskiej3
3137Szewczuk Wł.: Psychologia: zarys podręcznikowy T.23
3138Piekarczyk St.: Mitologia germańska3
3139Burtt H.E.: Psychologia stosowana3
3140Zuber R.: Metody numeryczne i programowanie3
3141Duda H.: Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szk. podst.: zbiory i relacja2
3142Dróbka N., Szymański K.: Zbiór tematów prac kontrolnych z matematyki4
3143Szypowska M.: Konopnicka jakiej nie znamy3
3144Arystofanes: Komedie wybrane3
3145Krajewski Wł.: Główne zagadnienia i kierunki filozofii cz.II: ontologia5
3146Marks K.: Zarys krytyki ekonomii politycznej5
3147Marks-Engels: Dzieła wybrane T.II3
3148Ingram Wł., Paszt St.: Język rosyjski w ćwiczeniach2
3149Górska J.: Organizacja procesu nauczania matematyki w szk. śred.2
3151Kowalska N. i in.: Ćwiczenia z gramatyki opisowej jęz. Rosyjskiego3
3152Grochowski L.: Metodyka nauczania języka rosyjskiego1
3153Jędrychowska J.: Rozmowy niekontrolowane3
3154Kreutz M.: Metody współczesnej psychologii5
3155Wierzchowska w.: Współczesny rysunek polski2
3156Pitera Z.: Diabeł jest kobietą5
3157Kaufman M.: Pierwszy wiek tworzyw sztucznych2
3158Jakubowski w., Łużny R.: Literatura staroruska: wiek XI-XVII5
3159Prawo nieruchomosci, ustawa o gospodarce nieruchomosciami2
3161Wieczorek Zb.: Neopsychoanaliza i marksizm3
3162Ładyga J.: Podstawy filozofii marksistowskiej2
3163Góral M., Majchrzak A.: Materiały pomocnicze do nauczania matematyki w klasie V3
3164Kucharski J.: "Wiatr od morza" Stefana Żeromskiego3
3165Ginkowa Ł.: "Koń ma duszę w sobie"3
3166Kotlarczyk M.: Podstawy sztuki żywego słowa3
3167Kotlarczyk M.: Podstawy sztuki żywego słowa2
3168Nowacki T.: Zarys psychologii4
3169Jakubowski w., Łużny R.: Literatura staroruska: wiek XI-XVII3
3170Tomkowski J.: Julisz Verne - tajemnicza wyspa?3
3171Braudel F. i in.: Morze Śródziemne2
3173Smirnow L., Zajcew J.: Przed Tokijskim Trybunałem3
3174Bukowski Wł.: I powraca wiatr…3
3175Dąbrowski A.: Praca-technika w klasach I-III2
3176Dunin-Wąsowicz A.: Przedszkole w oczach mamy2
3177Dąbrowski A.: Vademecum nauczyciela techniki2
3178Rodzina i dziecko2
3179Espaces 32
3180Espaces 3: Cahier D'exercices2
3181Espaces 22
3182Espaces 1: zeszyt pomocniczy do pracy indywidualnej2
3183Espaces 2: Cahier D'exercices1
3184Program dla Kościoła w Polsce: Jan Paweł II do polskich biskupów2
3185Danek W.: Józef Ignacy Kraszewski2
3186Czochralski J.: Mówimy po niemiecku3
3187Żurakowski B.: Literatura. Wartość. Dziecko.2
3188Technika w klasach I-III: przykłady prac2
3189Werner G.: Spiel mit uns: gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach …2
3190Bandura L.: O procesie uczenia się2
3191Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego, pod red.H. Komorowskiej2
3192Czerwiński W.: Technologia materiałów: do zajęć prakt.-techn…2
3193Pęksa J. i in.: Gry i zabawy i imprezy plenerowe3
3194Kozłowski S.: Fizjologia wysiłków fizycznych3
3195Krajewska A.: Statystyka dla pedagogów2
3196Smólska J.: Active english 43
3197Majchrowski Z. i in.: Człowiek - twórca kultury3
3198Bielski J.: Intensyfikacja zajęć wychowania fizycznego2
3199Nakoneczna D.: Wychowanie - jako zadanie2
3200Fijałkowski T.L Kodeks pracy 2
3201Strzyżewski St.: Proces wychowania w kulturze fizycznej2
3202Domenach J.M.: Europa: wyzwanie dla kultury2
3203Schellenberg W.: Wspomnienia 2
3204Bratny R.: Twarde ojczyzny2
3205Wharton E.: Stara panna2
3206Kochanowska E.: Żony sławnych mężów4
3207Grzegorczykowa R.: Wprowadzenie do semiotyki językoznawczej3
3208Klimowicz M.: Oświecenie4
3209Ludorowski L.: Sztuka opowiadania w Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza4
3210Niewolak-Krzywda A.: W kręgu rzeczy czarnoleskiej4
3211Niewolak-Krzywda A.: W kręgu rzeczy czarnoleskiej3
3212Jedrychowska M.: Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza3
3213Jedrychowska M.: Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza3
3214Jedrychowska M.: Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza3
3215Stępień M.: Narcyza Żmichowska3
3216Tułodziecka I.: Działalność i poglądy społeczno-oświatowe St. Żeromskiego oraz ich idbicie w twórczości pisarza3
3217Kossak J.: Humanizm skrepowany3
3218Woźniakiewicz-Dziadosz M.: Między buntem a rezygnacją. O powieściach Narcyzy Żmichowskiej3
3219Wycech Cz.: Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-19442
3220Kippley j. i S.: Sztuka naturalnego planowania rodziny2
3221Fijałkowski Wł.: Biologiczny rytm płodności a regulacja urodzeń2
3222Klemensiewicz Z.: Historia języka polskiego T.12
3223Klemensiewicz Z.: Historia języka polskiego T.22
3224Klemensiewicz Z.: Historia języka polskiego T.31
3225Mickiewicz A.: Grażyna4
3226Zarzycki J.: Histologia zwierząt domowych i człowieka3
3227La Fontaine: Bajki3
3229Krasowski K.: Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej 3
3230Makuszyński K.: Awantura o Basię3
3231Wieczerska J.: Korzeniacy czyli jesień wsamrazków3
3232Górski K.: Z historii i teorii literatury5
3233Nurowska M.: Moje życie z Marlonem Brando3
3234Spock B., Lerrigo M.O.: Wychowanie upośledzonego dziecka w warunkach domowych3
3235Spock B., Lerrigo M.O.: Wychowanie upośledzonego dziecka w warunkach domowych2
3236Gertsman St.: Rozwój uczuć3
3239Przetacznikowa M.: Na przełomie dzieciństwa i młodości3
3240Wołoszynowa L.: Psychologia pomaga wychowaniu3
3241Pokorny E.J.: Narodziny liczby5
3242Kosztyła Z., Kraśko R.: Z dziejów Powstania styczniowego ba białostoczyźnie 1863-18642
3243Skulska W.: Bez skrupułów2
3244Łubiński Sł.: Ballada o Januszku5
3245Markale J.: Wercyngetoryks3
3246Jarosz M.: Psychologia i psychopatologia życia codziennego3
3247Hornowski B.: Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych2
3248Nuttin J.: Struktura osobowości2
3251Tyszkowa M.: Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych2
3252Siemek D.: Problemy wychowawcze wieku dorastania3
3253Tyszkowa M.: Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży3
3254Rauszer C.: Rozmaitości matematyczne4
3255Niesturch M.F.: Pochodzenie człowieka2
3256Marchlewski J.: Szkice o Tatrach2
3257Bobran M. i in.: Ćwiczenia ortograficzne z jęz. rosyjskiego2
3258Mustafa A.J.: Pamiętnik Jasnowidza2
3259Harczuk Z.: Nauczanie języka rosyjskiego w klasie 52
3260Oziębło P.: Nauczanie języka rosyjskiego w klasie 62
3261Popiołek M., Walczyna J.: Materiały do ćwiczeń z przedmiotów pedagogicznych2
3262Chodźko R.: Gadające głowy2
3263Kotarbiński T.: Wiązanki2
3264Koszutski K.: Szeptem2
3265Conrad J.: Człowiek, rasa, kultura3
3266Staszyński E.: Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim2
3267Kurdybacha ł.: Wpływ Rewolucji Październikowej i szkoły radzieckiej na polską myśl oświatową 1918-19392
3268Tyszkowa M.: Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych2
3269Sokorski W.: Leon Schiller2
3270Konopiński L.: Śmieszne pretensje4
3271Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie2
3272Bogucka M.: Hołd Pruski4
3273Goethe: Dzieła wybrane T.22
3274Przetacznikowa M., Włodarski Z.: Psychologia wychowawcza2
3275Kuczyński J.: Homo Creator: wstęp do dialektyki człowieka2
3276Lewowicki T.: Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów3
3277Mitrinowicz-Modrzejewska A.: Akustyka psychofizjologiczna w medycynie2
3278Kram J.: Zarys kultury żywego słowa4
3279Schreiber H. i G.: Zaginione miasta2
3280Goethe: Dzieła wybrane T.12
3281Mickiewicz A.: Grażyna2
3282Mauroiz A.: Lelia czyli życie George Sand2
3283Tittenbrun J.: Dialektyka i scholastyka: o pewnej próbie obalenia Marksa3
3284Jaroszewski T.M.: Rozważania o praktyce: wokół interpretacji filozofii Karola Marksa3
3286Kupisiewicz Cz.: Metody programowania dydaktycznego4
3287Kotarbiński T.: Sprawność i błąd2
3288Walczak W.: Jak powstawała rzeźba Polski3
3290Walczak M.: Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-19453
3291Żygulski Z.: Fryderyk Schiller2
3292Łanowski Z.: Na najdalszym skraju morza2
3293Konopnicka M.: Poezje2
3294Zdaniukiewicz A.A.: Z zagadnień kultury języka2
3295Zgółka T.: Język wśród wartości2
3296Wierzbicka A.: o języku dla wszystkich3
3297Mallanaga W.: Kamasutra czyli traktat o miłowaniu2
3298Wieczorek T.: Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w polsce do 19392
3299Loranc Wł.: Między tradycją a przyszłością2
3300Włodarski z.: Spór o młodzież2
3301Siemek D.: problemy wychowawcze wieku dorastania2
3302Klemensiewicz Z.: Podstawowe wiadomości z gramatyki j. polskiego2
3303Lam A.: Kolumbowie i współcześni: antologia poezji polskiej po roku 19393
3304Smaszcz W.: Miłość bez jutra3
3305Kowalska N. i in.: Ćwiczenia z gramatyki opisowej jęz. rosyjskiego3
3306Prus-Sowińska J.: Wybór tekstów z ćwiczeniami z j. rosyjskiego3
3307IngramW., Paszt S.: Język rosyjski w ćwiczeniach4
3308Krzyżanowski J.: Paralele2
3309Garbowski Z.: Izuciajem ruskij jazyk2
3310Mirowicz A.: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego2
3311Mirowicz A.: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego2
3312Spirydowicz A.: Język rosyjski dla kierunków przyrodniczych2
3313Harczuk Z.: Interferencja języka polskiego w procesie nauczania j. ros2
3314Cwejman T., Torzecka W.: Materiały do praktycznej nauki j. ros2
3315Dulewiczowa I.: Czasowniki denominale w j. pol i ros3
3316Kubacki W.: Z Mickiewiczem na Krymie3
3317Kasperski E.: Świat wartości Norwida3
3318Przybylski H.: Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej3
3319Warneńska M.: Drugie życie pani Marii3
3320Konopnicka wśród jej współczesnych2
3321Romankówna M.: Maria Konopnicka jako krytyk i recenzent3
3322Krawczyk A.: Herod Król Judei2
3323Brudnicki J.Z.: Tadeusz Nowak3
3324Trznadel J.: Czytanie Norwida3
3325Brodzka A.: Maria Konopnicka2
3326Sulima R.: Tadeusz Nowak3
3327Brückner A.: Mikołaj Rej2
3328Pacławski J.: Ksawery Pruszyński2
3329Fornalska M.: Pamietnik matki cz.22
3330Vogler H.: Tadeusz Różewicz3
3331Trojanowicz Z.: Ostatni spór romantyczny Cyprian Norwid - Julian Klaczko4
3332Bogen H.J.: Biotechnika: osiągnięcia i perspektywy4
3333Korpalska W.: Władysław Eugeniusz Sikorski2
3334Krzyżanowski J.: Henryk Sienkiewicz3
3335Gerneł J.: Chiny Starożytne (od początków do ustanowienia cesarstwa)3
3336de Amicis E. : Serce3
3337Bunsch K.: Przekleństwo3
3338Bunsch K.: Przekleństwo3
3339Bunsch K.: Przekleństwo3
3340Bunsch K.: Przekleństwo3
3341Bunsch K.: Bracia3
3342Bunsch K.: Rok tysięczny T.13
3343Bunsch K.: Rok tysięczny T.23
3344Bunsch K.: O Zawiszy Czarnym opowieść, Warna 19443
3345Bunsch K.: Zdobycie Kołobrzegu, Psie Pole3
3346Bunsch K.: Zdobycie Kołobrzegu, Psie Pole3
3347Bunsch K.: O Zawiszy Czarnym opowieść, Warna 19443
3348Bukowska A.: Saint-Rxupery3
3349Bukowska A.: Saint-Rxupery3
3350Żabski T.: Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza4
3351Grant M.: Miasta Wezuwiusza: Pompeje i Herkulanum3
3352Donini A.: Zarys historii religii4
3353Zaleska M.: Geografia osadnictwa4
3354Rerich M.: Ałtaj - Himalaje3
3355Minikowska T.: Wyrazy ukraińskie w polszczyźnie literackiej XVIw.2
3356Goethe: Dzieła wybrane T.III2
3357Bartoszewicz Wł.: "Buda na Powiślu"2
3358Brożek M.: Historia literatury łacińskiej2
3359Guzowa H.: Urozmaicajmy lekcje języka rosyjskiego2
3360Iwan K. i in.: Zbiór dyktand w j. rosyjskim2
3361Grzybowski St.: Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków3
3362Boy: Listy1
3363Droszcz L.: Praca technika: zadania praktyczne dla klasy czwartej3
3364Klimek R. i in.: Diagnostyka i postępowanie w ciąży o wysokim ryzyku2
3365Kupisiewicz Cz.: Nauczanie programowane2
3366Kozielecki J.: Rozwiązywanie problemów2
3367Jabłoński L.: Podstawy bakteriologii lekarskiej2
3368Mickiewicz A.: Konrad Wallenrod2
3370Semczuk A.: Lew Tołstoj2
3371Okoń W.: Podstawy wykształcenia ogólnego3
3373Konecka K.: Pory mroku2
3374Siemek D.: problemy wychowawcze wieku dorastania2
3375Woźnicka L.: Najdziwniejsze i osobliwe zdarzenia czyli pitaval fantastyczny3
3376Markiewicz H.: Świadomość literatury3
3377Baranowska M.: Surrealna wyobraźnia i poezja3
3378Bartelski L.M.: Polscy pisarze współcześni 1939-19913
3379Cornforth M.: Nauka przeciw idealizmowi5
3380Łariczew W.: W poszukiwaniu przodków człowieka4
3381Metge J.: Maorysi z Nowej Zelandii5
3382Podlewski K., Chwalibogoiwska-Podlewska A.: Leki współczesnej terapii4
3383Vorren O., Manker E.: Lapończycy4
3384Rose F.: Pierwotni mieszkańcy Australii4
3385Marshall Lang David: Bułgarzy2
3386Kozakiewicz M.: Byłem marszałkiem kontaktowego…5
3387Strzelczyk J.: Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy4
3388Łariczew W.: W poszukiwaniu przodków człowieka1
3389Gall N.: Koci skok1
3390Sierecki Sł.: Dalej tylko ciemność1
3391Wróblewski Zb.: W godzinę wschodu1
3392Fuks L.: Nieboszczycy na balu1
3393Broz I.: Pasażer ekspresu Praga Paryż1
3394Jakób L.M.: Karamarakorum1
3395Wójcik R.: Święte szalbierstwo1
3396Böll H.: Gdzie byłeś, Adamie?1
3397Łysakowski J.: Echo1
3398Nossack H.E.: Najpóźniej w listopadzie1
3399Nowakowski M.: Śmierć żółwia1
3400Scerbanenco G.: Zabiję cię 12 listopada1
3401Lassota R.: Alarm1
3402Akimow I., Karieko Wł.: Na cudzym progu1
3403Baranowicz J.: Ucieczka przed cieniem1
3404Fuks L.: Śledztwo prowadzi radca Heumann1
3405Dostian R.: Niepokój1
3406Bochenek Wł.: Witold i Elwira1
3407Boulanger D.: Czy zna pan maronne?1
3408Tułasiewicz L.S.: Konstancja1
3409Karczewska W.: Wizerunek otwarty1
3410Witter W.: Stan zawieszenia1
3411Przypkowski A.: Gdy wrócisz do Montpellier1
3412Koźniewski K.: Noc stolarza norberta1
3413Dejczer St.: Strach2
3414Głąbiński St.: PAP w herbie1
3415Stańczakowa J.: Przejścia1
3416Meralda K.S.: Starsza pani w Holandii1
3417Honegger A.: Dręczyciele1
3418David K.: Ocalona1
3419Nowicki W.: Żywe echa1
3420Papier T.: Diablica z Mediolanu1
3421Paustowski K.: Poczatek nieznanej ery1
3422Sikorski F.: Zapytaj Joachima1
3423Marek J.: Panoptikum1
3424Ostaszewski T.: Mgła1
3425Szaniawski J.: Dramaty wybrane2
3426Brytan T. i in.: Przestępca nie ma szans1
3427Tillier C.: Mój wujaszek Beniamin1
3428Nowakowski M.: Układ zamkniety1
3429Gall N.: Zaklinacz snów1
3430Biliński W.: Wyjaśnienie1
3431Bieńkowska D.: Trwaj chwilo2
3432Putrament J.: Wybrańcy T.12
3433Putrament J.: Wybrańcy T.22
3434Putrament J.: Wybrańcy T.32
3435Kostrzewski J., Chmielewski W., Jażdżewski K.: Pradzieje Polski2
3436Janicki J.: Polskie drogi2
3437Białoszewski M.: Pamiętnik z Powstania Warszawskiego3
3438Wyspiański St.: Wyzwolenie, Noc Listopadowa2
3439Shakespeare W.: Hamlet2
3440Bratny R.: Klapa, czyli Pan Bóg rozdaje karty2
3441Tuchman B.W.: Telegram Zimmermanna2
3442Encyklopedia techniki: chemia3
3443"Poezja-mówię, Polska - myślę": Polska w poezji rosyjskiej XX wieku4
3444Seksuologia społeczna, pod red.K. Imielińskiego3
3445W imię Conrada: Joseph Conrad w poezji polskiej4
3446Repetytorium z histologii, pod red. Z Bielańskiej-Osuchowskiej4
3447Wójcik J.: Ortografii i interpunkcji nauczę się sam4
3448Spór o SF: antologia szkiców i esejów o science fiction4
3449Brophy J.J.: Półprzewodniki2
3450Okresy literackie, praca zbiorowa pod red. J. Majdy4
3451Świat antyczny:stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia 2
3452Kalinin A.: I Bóg o nas zapomniał5
3453Współcześni malarze polscy: album4
3454Polska w epoce odrodzenia: państwo, społeczeństwo, kultura4
3455Polska w epoce odrodzenia: państwo, społeczeństwo, kultura5
3457Abramowicz T.: Materiały pomocnicze do nauczania matematyki w kl. V4
3458Zarys dziejów literatury polskiej5
3459Hansen W.: Pawi Tron2
3460Perepeczko A.: Pana Jędrusia wyprawa po zielone runo4
3461Kondratow A.: Zaginione cywilizacje5
3462Sadowski B.: Fizjologiczne mechanizmy zachowania5
3463Kondratow A.: Zaginione cywilizacje4
3464Smirnow A.: Scytowie3
3465Skórzyńska Z.: Przyczyny trudności wychowawczych3
3466Sierotwiński St.: Słownik terminów literackich1
3467Gass A., Jastrzębski J.: Kronika zbrodni i wystepków4
3468Boccaccio G.: Dekameron 14
3469Boccaccio G.: Dekameron 22
3470Dzieszyński R.: Miłość, pieniądze i śmierć3
3471Pianowski Zb.: Z dziejów średniowiecznego Wawelu3
3472Homer: Osyseja2
3473Lange O.: Dzieła 4: Statystyka5
3474Botanika: dla wyższych szkół rolniczych, pod red. K. Steckiego3
3475Lange O.: Dzieła 7: Cybernetyka5
3476Lenin: Dzieła T.51
3477Przybysz J.: Zapiski untermenscha2
3478Metody formalne w opisie języków słowiańskich, pod red. Z. Saloniego3
3479Studia Filozoficzne 19704
3480 St. Przybyszewsk: Listy T.24
3481St. Przybyszewska: Listy T.34
3482Hernas C.: Barok1
3483Fleszerowa-Muskat St.: Wizyta4
3484Przybylski R.: Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego5
3485Garay L.: Historia komuny4
3486Magnuszewski J.: Tropami folkloru i literatury4
3487Hauser A.: Społeczna historia sztuki i literatury 14
3488Hauser A.: Społeczna historia sztuki i literatury 24
3489Pastusiak L.: Roosevelt a sprawa polska4
3490Press L.: Kultura wysp cykladzkich w epoce brązu3
3491Zabłocka J.: Historia Bliskiego Wschodu w starożytności4
3492Od bliskich i dalekich 1: korespondencja do Władysława Broniewskiego 1915-19393
3493Straszewska M.: Romantyzm3
3494Flachsmeyer J.: Kombinatoryka3
3495Jabłoński H.: Niepodległość i tradycje narodowe3
3496Conrad J.: Zwierciadło morza4
3497Anusz Z.: Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych4
3498Zbiór zadań z mechaniki ogólnej T.1: statyka, pod red. Jerzego Leyki i jana Szmeltera3
3499Szweykowski Z.: Trylogia Sienkiewicza5
3500Krzyżanowski J.: Mądrej głowie dość dwie słowie T.II5
3501Rusinowa I., Wituch T.: Między Rewolucją Francuską a Rewolucją Październikową 5
3502Nalbandov A.V.: Fizjologia Rozrodu5
3503Filipowicz B.: Chemia i życie3
3504Jasienica P.: Pamiętnik3
3505Solarzowa Z.: Mój pamietnik5
3506Jasienica P.: Słowiański rodowód4
3507Świderek A.: Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku5
3508Świderek A.: Hellada królów2
3509Metodyka zajęć plastycznych wklasach początkowych, pod red. S. Popka3
3510Strofy o poezji: antologia2
3511Plenzdorf U.: Nowe cierpienia młodego W.2
3512Milewski St.: Procesy pradziadków: pitaval bez sztyletu i trucizny3
3513Ty się pojawiasz jak miłosć…: antologia niemieckojęzycznej liryki miłosnej3
3514Lekiewicz Z.: Filozofia science-fiction5
3515Sawicki P.: Białystok moje miasto3
3516Przedpole: almanach młodej poezji wielkopolskiej2
3517Pikul W.: Trzy spotkania z Okini-San2
3518Wisło moja, Wisło stara…: antologia poezji4
3519Polska w epoce odrodzenia: państwo, społeczeństwo, kultura4
3520Teksty literackie i ćwiczenia leksykalne z języka rosyjskiego5
3521Kasprowiczowa M.: Dziennik4
3522Przetacznikowa M., Włodarski Z.: Psychologia wychowawcza4
3523Przewodnik metodyczny do studiowania marksistowskiej filozofii i socjologii3
3524Koprowski J.: Własne i cudze3
3525Pieśni gniewu i miłosci: wybór arabskiej poezji współczesnje5
3527Postępowa myśl oświatowa w Królestwie Polskim w latach 1905-19144
3528Podręcznik metod badania rozwoju dziecka T.1, pod red. P.H.Mussena4
3529Polska lewica społeczna wobec oświaty w latach 1919-19393
3530Kultura i literatura dawnej Polski4
3531Strelau J.: O temperamencie i jego poznawaniu4
3532Współczesna polszczyzna: wybór zagadnień3
3533Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, pod red Adama Schaffa3
3534Chadzinikolau N.: Nowe przestrzenie Ikara: antologia poezji greckiej XX wieku3
3535Chadzinikolau N.: Nowe przestrzenie Ikara: antologia poezji greckiej XX wieku3
3536Dar słowa: ze starej literatury serbskiej3
3537Wiersze o wojnie: a pośród lat echami wojna grzmi…2
3538Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego cz.12
3539Kopeć J.: Pierwsze ścinanie głów w Warszawie4
3540Zdrowie rodziny, pod red K. Bożkowej, A. Sito4
3541Księga papugi3
3543Konieczna M.: Zasady dydaktyczne w kształceniu chemicznym2
3545Grecja współczesna i starożytna2
3546Badania nad osobowością dzieci i młodzieży2
3547Metodyka pierwszych lat nauczania, pr. Zb. Pod red. A. Maćkowiaka i St. Wołoszyna3
3549Zasady pisowni rosyjskiej i ćwiczenia ortograficzne4
3550Boczek J. i in.: Wybrane działy zoologii3
3551Fontane T.:Stina, Rozdroża, bezdroża1
3552Kurek J.: Gwiazda spada3
3553Wysocki W.: 14 piosenek w przekładach Ziemowita Fedeckiego3
3554Szmydtowa Z.: W kręgu renesanu i romantyzmu2
3555Bellow S.: Stan zawieszenia2
3556Wul S.: Remedium2
3557Bratny R.: Upadek "Ludowej"2
3558Orzeszkowa E.: Nad Niemnem T.12
3559Orzeszkowa E.: Nad Niemnem T.22
3560Orzeszkowa E.: Nad Niemnem T.31
3561Kłoś K.: Szpieg cesarza1
3562Bratny R.: Miłowanie kata1
3563Tomaszewska M.: Wszyscy znamy Davida1
3564Bratny R.: Pamietnik moich książek T.1/23
3565Bereza H.: Doświadczenia z lektur prozy obcej3
3566Pawlak E.: Pamięć i trwanie1
3567Słowiński L.: Przed maturą3
3569Klimuszko A.Cz, O.: Moje widzenie świata2
3570Miodek drąży skałę3
3571Iljenkow E.: Logika dialektyczna1
3572Antologia noweli polskiej T. 23
3573Zaniewski A.: Nasturcja, gra która trwa2
3574Gołota A.: Pierwsza autoryzacyjna biografia2
3575Hagood W.O.: Sekrety łóżkowe prezydentów2
3576Deotyma: Panienka z okienka2
3577Zabić tego polaka2
3579Choromański M.: Miłosny atlas anatomiczny3
3580Kirst H.H.: Morderstwo manipulowane1
3581Gałczyńska K.: Czas swe wzory układa1
3582Tymienieniecki B.: Na imię jej było Lily1
3583Hamme V.: Largo Winch i grupa W1
3584Karo D.: Skorpion czeka na mordercę1
3585Panas H.: Krew na śniegu1
3586Fleszerowa-Muskat St.: Dwie ścieżki czasu2
3587Koźniewski K.: Zostanie mit2
3588Brytan T. i in.: Kryptonim "Anna"2
3589Krahelska H.: Dwa wrześnie2
3590Tisma A.: Śladem czarnowłosej dziewczyny2
3591Dobraczyński J.: Truciciele 2
3592Feix G.: Wielkie ucho Paryża2
3593Budrewicz O.: Między Wisłą a Missisipi2
3594Rolleczek N.: Bogaty książę1
3595Karaś R.: Szukam raju1
3596Pościg1
3597Koźniewski K.: Bunt w więzieniu1
3598König B.: Żwir1
3599Ambroziewicz J.: Gra1
3600Polak E.: Morituri1
3601Kogut B.: Jeszcze miłość1
3602Kurpisz M.: Dochodzenie2
3603Parandowski J.: Mitologia2
3604Breza T.: Urząd2
3605Wiechert E.: Pani majorowa2
3606Świerkowski R.: Twarze i maski przy ołtarzu2
3607Barker R.: Tajemnicze katastrofy3
3608Simonow K.: Ostatnie lato1
3609 Rolleczek N.: Choinka z Monte Bello1
3610Niziurski E.: Jutro klasówka1
3611Centkiewiczowie A. i Cz.: W lodach Eisfiordu1
3612Chróścielewska H.: Królowa Majorki1
3613Chamson A.: Oberża nad przepaścią1
3614Rendell R.: Kamienny wyrok1
3615Tułasiewicz L.S.: Ostatnie lato1
3616Chróścielewski T.: Pejzaż z Baśką i paniutkami1
3617Skrudziński K.: Rekolekcje dla dłuchoniemych1
3618Rolleczek N.: Selene, córka Kleopatry1
3619Załuski Z.: czterdziesty czwarty1
3620Woś J.: Światowcy1
3621Odrowąż-Pieniążek J.: Mit Marii Chapdelaine1
3622Głowacki J.: Paradis1
3623Lewandowski J.: Każdy czeka na wyrok2
3624Dygat St.: Pożegnania1
3625Segal K.: Joanna i marynarz1
3626Podlaski H.: Szyderczy uśmiech fortuny1
3627Socha T.: Widok znad Hudsonu1
3628Wielgolawski T.: Na tropach zabójcy1
3629Kowalski W.T.: Tragedia w Gibraltarze1
3630Umiński Z.: Powiedz, kim jestem?1
3631Nawrocka-Dońska B.: Złota czara1
3632Molnar G.: W niedzielę zawsze pada deszcz1
3633Bronisławski J.: Niewidzialni w tłumie1
3634Borovicka V.P.: Mata Hari i inne1
3635Nawrocka-Dońska B.: Prywatny pamietnik1
3636Michajłowa L.: Nietutejsza1
3637Goszczurny St.: A żyć trzeba dalej…1
3638Piecuch H.: Szpiegowski duet1
3639Suszyńska-Bartman M.: Odpoczynek w Sigtunie1
3640Kamińksi A.: Antek Cwaniak1
3641Tchnienie grozy:opowiadania 1
3642Loebl B.: Nie zabijaj1
3643Niczyporowicz J.: Coraz więcej mamy wrogów1
3644Domagalik J.: Marek1
3645Łopatkowa M.: Którędy do ludzi1
3646Żurek E.: Najtrudniej na ziemi1
3647Bachleda-Curuś A.: Taki szary śnieg1
3648Mar J.: Strażnicy zmarłych1
3649Jacquemard S.: Requiem dla króla zbrodni2
3650Murat L.: Miłosne życie Katarzyny Wielkiej2
3651Kraszewski J.I.: Ostap Bondarczyk2
3652Pruss F.: Temida i Eros2
3653Kaszyński K., Podgórski J.: Szpiedzy czyli tajemnice polskiego wywiadu2
3654Taran Lisa St Aubin: Osobowy do Mediolanu2
3655Clifford F.: Opóźniony2
3656Clifford F.: Czas to zasadzka2
3657Clifford F.: Żegnaj Grosvenor Square2
3658Clifford F.: Księżyc w dźungli2
3659Clifford F.: Odruch litości2
3660Andrzejewski J.: Nikt2
3661Niewiadomski T.: Z miotłą w herbie2
3662Bunsch K.: Nowele zebrane2
3663Bunsch K.: Odnowiciel2
3664Leichter L.R.: Epidemia2
3665Tomaszewska M.: Urwany ślad2
3666Stawiński J.S.: Opowieści powstańcze2
3667Hirschfeld B.: Dallas T.1: saga rodu Ewingów2
3668Karaś R.: Nazywam się Pekosiński2
3669Janicki J.: Polskie drogi1
3670Wójtowicz K.: Uparty z Czwartej1
3671Jokiel J.: Wróciłem "Najkrótszą drogą"1
3672Pruszyński K.: Droga wiodła przez Narwik1
3673Przypkowski A.: "Palm City"1
3674Szypulski A.: Ślad na ziemi1
3675Sokorski W.: Kroki1
3676Bystrzycka Z.: Opowiadania sentymentalne1
3677Heminhway E.: Niepokonany1
3678Bielas L.: Marly dla przyjaciół1
3679Kąkolewski K.: Wydanie świetego Maksymiliana w ręce oprawców1
3680Kąkolewski K.: Jak umierają nieśmiertelni1
3681Storey D.: Marnotrawne dziecko1
3682Auderska H.: Zabić strach1
3683Dróżdż-Satanowska Z.: Niewydeptane ścieżki1
3684Rubinowicz D.: Pamiętnik1
3685Bielski M.: Na linii życia i śmierci1
3686Chróścielewska D.: Ci wielcy artyści mojego pokolenia1
3687Biliński W.: Pomadka od Hawurassa1
3688Guillain R.: Sorge1
3689Kleza M.: Bankiet w Blitwie1
3690Szypulski A.: Życiorys1
3691Herlihy J.L.: Nocny kowboj1
3692Ulman A.: Cigi de Montbazon1
3693Siekierski A.: Nim dojrzeje owoc1
3694Mierkułow O.: Dla ciebie1
3695Kozłowski W.: Przylecą jak ptaki na wiosnę1
3696Mieszkowski T.: Ja i reszta 1
3697Nowakowski M.: Gdzie jest droga na Walne?1
3698Michalczyk M.: Diabeł "Piątej Kolumny"1
3699Garlicki A.: Zapiski znad jeziora Michigan1
3700Siemionow J.: Przeciwnicy1
3701Kuźniar M.: Widok z Ultima Thule1
3702Siemionow J.: Bomba dla przewodniczącego1
3703Knorre F.: Kamienny wianek1
3704Muraszko A.: Jedna szansa na tysiąc wspomnień1
3705Eliade E.: Majtreji1
3706Dumitriu D.: Biesiada lichwiarza1
3707Terlecki W.: Trzy etiudy kryminalne1
3708Jażdzyński W.: Nie ma powrotu1
3709Korczak J.: Zwiadowcy1
3710Remarque E.M.: Czas życia i czas śmierci1
3711Fiodorow J.: Proces Aleksego1
3712Sobański T.: Zbrodnie, kary i kariery1
3713Philipe G.: Wspomnienia1
3714Centkiewiczowie A. i Cz.: Tumbo z przylądka dobrej nadziei1
3715Worcell H.: Najtrudniejszy język świata1
3716HIMILSBACH j.: Łzy sołtysa1
3717Rymuszko M.: Noc komety1
3718Wojna onronna Polski 1939: wybór źródeł3
3719Munthe A.: Księga z San Michele 2
3720Scott W.: Kenilwoth2
3721Bidwell G.: Portret Pat2
3722Pawluczuk W.: Zdarzenia2
3724Putrament J.: Pół wieku2
3725Terlecki O.: Kuzynek diabła3
3726Był sobie król…: bajki1
3727Słowacki J.: Wybór poezji1
3728Bernaś F.: Mściciele1
3729Caldwell E.: Ostatnia noc lata1
3730Urban J.: Robak w jabłku1
3731Szczypiorski A.: Godzina zero1
3732Skulska W.: Pościg1
3733Moravia A.: Rzymianka1
3734Trzaska W.: Umarli milczą1
3735Kąkolewski K.: Jak umierają nieśmiertelni1
3736Iwaszkiewicz J.: Za tyle pieknych dni1
3737Rudnicki A.: Złote okna i dziewięć innych opowiadań1
3738Kryska S.: Dziewczyny, żony i kochanki1
3739Posmysz Z.: Pasażerka1
3740Gerłowski A.: Grzeszni1
3741Pielecki W.: Pogoda dla biedaków1
3742Paczkowski A.: Ankieta cichociemnego1
3743Samochin M.: Gdzieś w mieście na przedmieściu…1
3744Mikołajek T.: Tryptyk na śniegu1
3745Minkowski A.: Sekrety prominentów1
3746Kochanka diabła: opwowieści estońskie1
3747Sidorski D.: Może przebaczą nam duchy1
3748czechowicz A.: Siedem trudnych lat1
3749Belan B.: Kto zapuka do moich drzwi1
3750Borejsza J.W.: Patriota bez paszportu1
3751Bronisławski J.: Bez skrupułów1
3752Putrament J.: Bołdyn1
3753Audry C.: Ta druga planeta1
3754Chlebowski C.: Nocne szlaki2
3755Gisges J.M.: A po człowieku dzwoni dzwon2
3756Fleszerowa-Muskat St.: Most nad rwącą rzeką2
3757Dumas A.: Anioł Pitou2
3758Snopkiewicz H.: Karygodna zabawa2
3759Łysiak W.: Łysiak na łamach2
3760Wydrzyński A.: Umarli rzucają cień1
3761Daleszak B.: Proszę wprowadzić podejrzanego1
3762Pająk H.: Za cieniem cień1
3763Popławska H.: Klawikord i róża1
3764Twardecki A.: Szkoła janczarów1
3765Bronisławski J.: Życie bez gwarancji1
3766Nemere I.: Gagarin = kosmiczne kłamstwo?1
3767Kurczab J.: Siedem zielonych zeszytów1
3768Makowska-Witkowska B.: Wezwanie1
3769Wiele dróg: wybór opowiadań1
3770tatay S.: Karabiny i gołębie1
3771Kraśko R.: czwarta twarz światowita1
3772Stompor J.: Niewierna1
3773Chlebowski C.: Gazda z Diabelnej2
3774Korkozowicz K.: Nagie ostrza2
3775Dygat St.: Pożegnania2
3776Kaczyński B.: Dzikie orchidee2
3777Królowa pocałunków: opowiadania o miłości2
3778Siekierski A.: Blisko, coraz bliżej T.22
3779Dumas A.: Anioł Pitou2
3780Tomaszewska M.: Omijajcie wyspę Hula1
3781Historia krajów arabskich 1917-19665
3782Hey R.: Morderswo nad Lietzensee1
3783Tomaszewska M.: A potem po prostu życie1
3784Jegorow R.: Sędziowie bez togi2
3786Lawrence D.H.: Zakochane kobiety2
3787Okoń L.J.: Niezwykłe dzieje pięknej Anny2
3788Vogel A.: Rzucony cień1
3789Osmańczyk E.J.: Ciekawa historia ONZ2
3790Johnston J.: Ile mil do Babilonu?1
3791Fiałkowski K.: Kosmodrom1
3792Urban J.: Impertynencje1
3793Głuchowski J.: Król szulerów1
3795Davis P.: Dom sekretów1
3796Lis K.: O słodka godzino1
3797Hołda E.: Przetrwać siebie1
3798Krzysztoń J.: Skok do Eldorado1
3799Dziarnowska J.: … gdy inni dziećmi są1
3800Wójcik R.: Odmieńcy1
3803Koźniewski K.: Zamkniete koła2
3804Muszyńska-Hoffmanowa H.: Orlątka z panną2
3805Jackiewicz A.: Klaudia2
3806Flaubert G.: Pani Bovary2
3807Donimirski A.: Zagadkowy świat2
3808Wachowicz B.: Malwy na lewadach3
3809Kazantzakis N.: Grek Zorba1
3810Fitzgerald F.S.: Ostatni z wielkich1
3811Tomaszewska M.: Miraż miłości, miraż śmierci1
3812Grzeszczyk W.: Niuanse i zdrady1
3813Umiński Z.: Album z rewolwerem1
3814Krüger M.: Gorzkie wino1
3815 Bernaś F.: Fall Brün1
3816Urban J.: Jakim prawem1
3817Hołuj T.: Koniec naszego świata2
3818Grabski W.J.: Saga o Jaśku Broniszu1
3819 Walatek A.: Przelatują ptaki1
3820Turczyński A.: Łucja z jaskółczego ziela1
3821Iredyński I.: Manipulacja1
3822Michniak Cz.: Piknik pod gilotyną1
3823Wójcik R.: Pieta na szkle1
3824Mierzyńska A.: Justus Emanuel1
3825Ziółkowksa M.: Powróżyć, karty stawiać1
3826Zelwan Z.: Gabriela1
3827Siesicka K.: Czas Abrahama1
3828Hawthorne N.: Dom o siedmiu szczytach1
3829Caldwell E.: Ostatnia noc lata1
3830Ambroziewicz J.: Niczyj1
3831Safjan Z.: Ulica Świętokrzyska1
3832Hammet D.: Osmalona fotografia1
3833Kąkolewski K.: Lato bez wakacji1
3834Benski St.: Strażnik świąt1
3835Koźniewski K.: Wszystko w porządku2
3836Jahołkowska A.: Lustro duszy2
3837Leżeński C.: Jarek i Marek na tropie szpiega3
3838Schweizer P.: Victory czyli zwycięstwo1
3839Clifford F.: Ale klub nie przebacza 1
3840Pietrzak T.: Podziemny front1
3841Woroszylski W.: Sny pod śniegiem1
3842Inoue T.: Haori1
3843Sciascia L.: Każdemu, co mu się należy (od mafii)1
3844Kakolewski K.: Wańkowicz krzepi1
3845Radzymińska J.: Niech spłonie pamięć1
3846Szczygieł B.: Nieprzespany sen Afryki1
3847Domino Z.: Błędne ognie1
3848Oberski J.: Lata dzieciństwa1
3849Heim P.: Klinika w Szwarcealdzie1
3850Boguszewska H.: Zwierzęta śród ludzi1
3852Cipolla C.M.: Historia gospodarcza ludności świata2
3853Gordon B.: Niobe2
3854Kolińska K.: Tajemnice i damy2
3855Przypkowski A.: Taniec Marihuany2
3856Bratny R.: Rok w trumnie3
3857Iredyńskiej I.: Ciąg3
3858Czerwiński M.: Przemiany obyczaju3
3859Horney K.: Nerwica a rozwój człowieka4
3860Basham A.L.: Indie od poczatku dziejów do podboju muzułmańskiego5
3861Pachoński J.: Legiony Polskie T.III5
3862Pachoński J.: Legiony Polskie T.II3
3863Kowalczykowa A.: Liryka Słonimskiego 1918-19354
3864Pużyński S.: Depresje3
3865Pięcek T.: Mój debiut w dziewiarstwie ręcznym3
3866Rumszyski L.Z.: Ćwiczenia praktyczne z metod numerycznych3
3867Tuszyńska W.: Serwety3
3868Gawrońska H.: Serwetki 3
3869Gawrońska H.: Mereżki i ażury3
3870Strzykowska M.: Wzory serwet3
3871Barycz H.: W blaskach epoki odrodzenia 4
3872Battaglia O.F.: Jan Sobieski król Polski2
3873Bartnicka-Dąbkowska B.: Podstawowe wiadomości z dialektyki polskiej z ćwiczeniami2
3874Bartnicka-Dąbkowska B.: Podstawowe wiadomości z dialektyki polskiej z ćwiczeniami3
3875Włodarski Z.: Zaburzenia równowagi procesów nerwowych u dzieci3
3877Foltys M. i A.: Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym2
3878Krzysztoszek Z.: Wychowanie przedszkolne2
3879Nartowska H.: Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego4
3880Schaff A.: Wstęp do semantyki3
3881Wolberg L.R.: Hipnoza4
3882Tokarczyk R.: Współczesne doktryny polityczne5
3883Broniewski Wł.: Pamiętnik 1918-19223
3884Gierlach B.: Sanktuaria słowiańskie3
3885Künstler M.J.: Sprawa konfucjusza5
3886Strebeyko P.: Zarys fizjologii roślin4
3887Stern A.: Wiersze zebrane 14
3888Stern A.: Wiersze zebrane 23
3889Od Mojżesza do Mahometa3
3890Międzynarodowe tło agresji Rzeszy Niemieckiej na Polskę w 1939 roku3
3891Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci5
3892Trevor-Roper H.R.: Ostatnie dni Hitlera1
3893Gilewicz Z.: Teoria wychowania fizycznego3
3894Cybulska J. i in.: Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dziecięcej3
3895Kurzyński E.: Nauczanie rysunku perspektywicznego5
3896Fizjologia roślin, praca zb. pod red. nau. J. Zurzyckiego i M. Michniewicza5
3897Klechdy Domowe: podania i legendy polskie5
3899Antropologia fizyczna, pod red. A. Malinowskiego4
3900Praca wychowawcza z dziećmi upośledzonymi umysłowo, pod red. W. Jelskiej4
3901Działka moje hobby4
3902Związek Nauczycielstwa Polskiego: zarys dziejów 1906-19855
3903Benjamin J.R., Cornell C.A.: Rachunek prawdopodobieństwa statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów5
3904Benjamin J.R., Cornell C.A.: Rachunek prawdopodobieństwa statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów4
3905Piekara A.: Mechanika ogólna5
3906Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa5
3907Serge L.: Algebra5
3908Groniowski K.: Uwłaszczenie chłopów w Polsce5
3909Smoleński W.: Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII3
3910Pniewski J., Babecki J.: Narzędzia nowej fizyki3
3911Landau. L.D. i in.: Fizyka ogólna: mechanika i fizyka cząsteczkowa5
3912Massalski J.: Fizyka dla inżynierów:fizyka współczesna, T.25
3913Massalski J.: Fizyka dla inżynierów:fizyka współczesna, T.24
3914Wrona W.: Matematyka cz.13
3915Mayer-Kockuk T.: Fizyka jądrowa4
3916Leitner R.: Zarys matematyki wyższej cz 14
3917Leitner R.: Zarys matematyki wyższej cz 24
3918Leitner R.: Zarys matematyki wyższej cz 35
3919Biologiczne metody walki ze szkodnikami roslin, pod red. J. Boczka i J.J. Lipy3
3920Kosidowski Z.: Rumaki Lizypa4
3921Jasienica P.: Polska Piastów2
3922Marsz w przyszłość: polska poezja rewolucyjna 1844-19444
3923Pamiętniki kardynała Retza T.14
3924Pamiętniki kardynała Retza T.23
3925Roman S.: Geneza statutów Kazimierza Wielkiego15
3926Dembowski E.: Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-18453
3927Ossoliński Z.: Pamiętnik3
3928Korkozowicz J.: Od Paska do Przybyszewskiego4
3929Adamski J.: Modele miłości i wzory człowieczeństwa3
3930Śliziński J.: Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy3
3931Okresy literackie: praca zbiorowa pod red. Jana Majdy2
3932Hutnikiewicz A.:Od czystej formy do literatury faktu4
3933Klinkowski M.: Choroby wirusowe roślin4
3934Lopes F.: Kroniki królewskie3
3935Bars H.: Siódma zasłona literatury3
3936Głowiński M.: Porządek, chaos, znaczenie5
3937Płaśnik J.: Kultura wieków średnich20
3938Webster's New World Dictionary2
3939Wołoszyńska K.: Szydełkowe ubranka dla dzieci4
3940Pawełczyk E., Hermann T.: Podstawy trwałości leków3
3941Bąba S.: Twardy orzech do zgryzienia czyli o poprawności frazeologicznej4
3942Kliniczna farmakologia niepożadanego działania leków, pod red. J. Tatobia4
3943Kuryłowicz M.: Historia i współczesnosć prawa rzymskiego3
3944Rybicka H.: Losy wyrazów obcych w języku polskim4
3945Milewski T.: Językoznawstwo4
3946Przyłubska E., Przyłuski F.: Język polski na co dzień4
3947Sorokina A.: Pedagogika wieku przedszkolnego4
3948Neurologiczne objawy uboczne przy stosowaniu leków, pod red. A. Prusińskiego4
3949Choroby zakaźne i pasożytnicze: zapobieganie i zwalczanie, pod red. W. Magdzika4
3950Ocena interakcji leków4
3951Musiał W., Pracka H.: Zarys chorób wewnetrznych: podręcznik dla pielęgniarek4
3952Warszawa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej5
3953Duby G.: Rycerz, kobieta i ksiądz: małżeństwo w feudalnej Francji4
3954Herbst S.: Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku3
3955Sosnkowska J., Kowalski W.: W kręgu mitów i rzeczywistości5
3956Michnik A.: Z dziejów honoru w Polsce (wypisy więzienne)4
3957Henderson G.: Wczesne średniowiecze3
3958Jaworski B., Dietłaf A.: Procesy falowe, optyka, fizyka atomowa i jądrowa T.35
3959Arakel z Tebryzu: Księga dziejów4
3960Lange O.: Pisma ekonomiczne i społeczne 1930-19605
3962Szyrocki M.: Dzieje literatury niemieckiej t.15
3964Podstawy psychiatrii, pod red. M.Jarosza i St. Cwynara4
3965Podstawy psychiatrii, pod red. M.Jarosza i St. Cwynara4
3966Roszkowski W.: Historia Polski 1914-19913
3967Sawa H.: Prawosławne pojmowanie małżeństwa3
3968Nauka o polityce, pod red. A. Bodnara3
3969Praca-technika w klasach I-III: przewodnik metodyczny4
3970Jasienica P.: Rzeczpospolita Obojga Narodu T.14
3971Jasienica P.: Rzeczpospolita Obojga Narodu T.14
3972Jasienica P.: Rzeczpospolita Obojga Narodu T.34
3973Kozub-Ciembroniewicz W.: Austria a Polska w konserwatyzmioe Antoniego Z. Helcla3
3974Helsztyński St.: Apokryf śląski przez Bernarda Pruzie spisany A.D.14003
3975Bratkowska-Seniów B.: Rola immunologii w praktyce lekarskiej4
3976Tazbir J.: Kultura polskiego baroku2
3978Grzeszczuk St.: Kochanowski i inni3
3979Seksuologia kulturowa, pod red. K. Imielińskiego5
3980Struktura funkcjonalna komórek i tkanek, praca zb. pod red. Z.Bielańskiej-Osuchowskiej i J. Kawiaka5
3981Ewy Z.: Zarys fizjologii zwierząt5
3982Smorodinski J.: Co wiemy o cząstkach elementarnych2
3983Pieniążek S.A.: Sadownictwo10
3984Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłka XIII wieku T.2, pod red. M. Walickiego10
3985Rustaweli Sz.: Rycerz w tygrysiej skórze2
3986Chaucer G.: Opowieść Rycerza2
3987Miłosz Cz.: Wiersze2
3988Gałczyński K.I.: Poezje2
3989Janowicz S.: Zapomnieliska2
3990Heinw H.: Dzieła wybrane: poezje3
3991Łepkowska T.: Polska narodziny nowoczesnego narodu5
3992Starowicz Z.L.: O seksie, partnerstwie i obyczajach4
3993Zwierkowski W.: Rys powstania walki i działań polaków 1830-18314
3994Strzelczyk J.: Szkice średniowieczne5
3996Górski A.: Chemia: systematyka związków chemicznych T.14
3997Górski A.: Chemia: systematyka związków chemicznych T.23
3998Składowski F.S.: Strzępy meldunków3
3999Promińska E.: Płeć człowieka. Biologiczne podstawy różne3
4000Piłsudski J.: Moje pierwsze boje3
4001Bartelski L.M.: Powstanie Warszawskie3
4002Stevenson G.: Biologia grzybów, bakterii i wirusów4
4003Prinke R.T., Weres L.: Mandala życia: astrologia - mity i rzeczywistość . T.14
4004Prinke R.T., Weres L.: Mandala życia: astrologia - mity i rzeczywistość . T.24
4005Dąbrowski K.: Nasze dzieci dorastają3
4006Jaroszyński J.: Leki w psychiatrii3
4007Jaroszyński J.: Leki w psychiatrii3
4008Barmińska I., Barmiński J.: Nazwiska obce w języku polskim3
4009Diderot D.: Kubuś Fatalista i jego pan3
4010Kwarczyńska S.S.: Mickiewicza hostoria przyszłosci i jej realizacje literackie3
4011Opieński H.: Ignacy Jan Padarewski5
4012Tołstoj L.: Dzienniki T.15
4013Tołstoj L.: Dzienniki T.23
4014Kozielecki J.: Psychologiczna teoria samowiedzy 3
4015Skórzyńska Z.: Psychologia dla rodziców2
4017Dąbrowska M.: Na wsi wesele4
4018Wójcik A.: Talent i sztuka: rzecz o poezji Horacego4
4019Parvi J.: Polska w twórczości i działalnosci Wiktora Hugo4
4020Maurois A.: Olimpio czyli życie Wiktora Hugo3
4021Meresiński S.: Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej3
4022Praca-technika w klasach I-III: zadania techniczne2
4023Dąbrowski A.: Praca-technika w klasach I-III: książka pomocnicza dla nauczyciela2
4024Harris R.J.C.: Rak2
4025Staszewski J.: Historia nauki o ziemi w zarysie3
4026Dzieżyc J.: Podstawy rolnictwa4
4027Sikora A.: Wnioskowanie logiczne u dzieci szkolnych2
4028Kosztojanc Ch.S.: Zasady fizjologii porównawczej4
4029Makarewicz B.: Popularny poradnik BHP5
4030Bloch C.: Generał Ignacy Prądzyński 1792-18504
4031Przygoński A.: Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r. T.24
4032Buttler D. i in.: Kultura języka polskiego4
4033Durand R.: Depesze z powstańczej Warszawy 1830-18312
4034Dach K.: Polsko-rumuńska współpraca polityczna w latach 1831-18524
4035Kumaniecki K., Mańkowscy J.: Homer5
4036Podbielkowski Z. i in.: Rośliny zarodnikowe4
4037Kromer M.: Polska czyli o położeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie5
4038Kuliszer J.: Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych T.II4
4039Kowalik-Kaleta Z.: Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy miejscowe4
4040Terlecki O.: Generał Sikorski T.14
4041Terlecki O.: Generał Sikorski T.25
4042Defourneaux M.: Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym3
4043Mieszczankowski M.: Ekonomia: zarys popularny5
4044Nowak T.: Nowe psalmy2
4045Gałczyński K.I.: Poezje2
4046Niemojewski A.: Wybór wierszy2
4047Fonberg E.: Nerwice: przesądy a nauka3
4048Rogiewicz A.: Powrót z krainy lęku: listy o nerwicy4
4049Bastide R.: Socjologia chorób psychicznych5
4050Hoar W.S.: Ogólna i porównawcza fizjologia zwierząt5
4051Bielańska-Osuchowska Z.: Embriologia5
4052Szmidt G.A.: Embriologia zwierząt T.15
4053Sturkie P.D.: Fizjologia ptaków4
4054Eisler J.: Zarys dziejów politycznych Polski 1944-19894
4055Konopnicka M.: Utwory dla dzieci T.32
4056Rutkowski J.: Ekonomia polityczna Kapitalizmu5
4057Grabowski T.: Ekonomia polityczna kapitalizmu5
4058Bryll E.: Wiersze2
4059Wapiński R.: Władysław Sikorski4
4060Szyrocki M.: Dzieje literatury niemieckiej t.24
4061Manteuffel T.: Kultura Europy Średniowiecznej2
4062Krasuski J.: Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-19454
4063Staszewski J.: O miejsce w Europie4
4064Gałczyński K.I.: Wit Stwosz2
4065Tarczyński M.: Generalicja Powstania Listopadowego4
4066Machiavelli N.: Książę: Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza5
4067Sembrat K.: Histologia porównawcza zwierząt t.15
4068Król S.: Cytadela warszawska4
4069Fiedosowa T.: Polskie organizacje patriotyczne w Moskwie 1857-18663
4070Charles-Picard G.: Hannibal4
4071Klenger E. i H.: Hetyci i ich sąsiedzi4
4072Klenger H.: Historia i kultura Starożytnej Syrii4
4073Mowszowicz J.: Systematyka roślin5
4074Limanowski B.: Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej3
4075Gordon A.Z.: Wypijemy milczenie4
4076Duby G.: Czasy katedr: sztuka i społeczeństwo 980-14204
4077Bauer K.: Blaski i cienie Insurekcji Kościuszkowskiej5
4078Suchodolski B.: Narodziny nowożytnej fizlozofii człowieka5
4079Waczków J.: Antologia poezji słowackiej2
4080Popiel K.: Generał Sikorski w mojej pamięci5
4081Tokarczyk A.: Czterech jeźdzców Apokalipsy4
4082Bodnar A.: Ekonomika i polityka5
4083Kurowski R., Parszewski Z.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów5
4085Bobrański B.: Postępy chemii środków leczniczych4
4086Russel S.: Antybiotyki4
4087Graves R.: Poezje wybrane4
4088Gryglewski R., Kostka-Trabka E.: Leki β-adrenolityczne5
4089Poczobut Odlanicki JW.: Pamiętnik 1640-16844
4090Apresjan J.D.: Semantyka leksykalna: synonimiczne środki języka4
4091Runciman S.: Upadek Konstantynopola 14534
4092Zahorski A.: Spór o Napoleona we Francji i w Polsce4
4093Gosiorowski W.: Pani Walewska 14
4094Gosiorowski W.: Pani Walewska 25
4095Kunicki-Goldfinger W., Frejlak S.: Podstawy mikrobiologii i immunologii4
4096Zabiełło St.: W kręgu historii4
4097Puzyna Cz.: Ochrona środowiska pracy przed hałasem t.13
4098Nitsch K.: Dialekty języka polskiego 4
4099Spirkin A.: Pochodzenie świadomosci3
4100Hercen A.: O powstaniu styczniowym3
4101Nasze ulubione wiersze2
4102Imieliński K.: Erotyzm3
4103Nadworny J.: Hormony4
4104Zakrzewski k.: U schyłku świata antycznego4
4105Grabowski A.F.: Polska w opiniach obcych X-XII w.4
4106Bidwell G.: Zdobywca Anglii3
4107Matuszkiewicz W.: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski3
4108Malewska H.E., Muszyński H.: Kłamstwo dzieci3
4109Pawlik M.: Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom4
4110Dackiewicz J.: W gnieździe Bonapartych3
4111Broniewski Wł.: Wiersze warszawskie3
4112Lorca F.G.: Poezje3
4113Leśmian B.: Poezje4
4114Smolka St.: Mieszko Stary i jego wiek3
4115Maliszewski D.: Biały głos3
4116Nartowska H.: Wychowanie dziecka nadpobudliwego4
4117Jasienica P.: Dwie drogi4
4118Bidwell G.: Rubaszny Król Hal4
4119Sto baśni ludowych4
4120Czajka H.: Bohaterska epika ludowa słowian południowych3
4121Muzo pieśni opowiadaj: Kraj Rad w poezji polskiej4
4122Dwa wieki poezji rosyjskiej: antologia3
4123Sto wierszy polskich w wyborze i tłumaczeniach Karla Dedeciusa4
4124Wituch T.: Garibaldi4
4125Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna4
4126Chalifman J.: I owady są architektami4
4127Różewicz T.: Poezje2
4128Safrin H.: Głupcy z Głupska2
4129Polska południowo-wschodnia: informator turystyczny5
4130Uggla H.: Gleboznawstwo leśne szczegółowe5
4131Poezja XX wieku: Austria, NRD, RFN, Szwajcaria2
4132Żaroń P.: Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. Władysława Sikorskiego 1940-19434
4133Leżeński C.: Kwatera 139: opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym T.14
4134Leżeński C.: Kwatera 139: opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym T.25
4135Podręczny słownik hiszpańsko-polski5
4137Przyboś J.: Utwory poetyckie5
4138Broniewski Wł.: Wiersze i poematy4
4139Bieńkowska D.: Michał Waleczny4
4140Onkologia kliniczna: podręcznik dla studentów i lekarzy5
4141Nemecek V.: Samoloty4
4142Petterson S.: Zareys meteorologii4
4143Sokołowski J.: Ptaki drapieżne2
4144Wybór prac z metodyki nauczania języka polskiego, pod red. B. Wieczorkiewicza2
4145Praca-technika: nauczanie w klasie 4, pr. Zbiorowa pod red. B. Zarzeckiej2
4146Mansfield K.: Listy5
4147Pocek J.: Poezje2
4148Szenes D.: Najsłynniejsze powieści literatury światowej5
4149Turner C.D., Bagnara J.T.: Endokrynologia ogólna4
4150Krawczuk A.: Siedmiu przeciw Tebom3
4151Aramanowicz I.G. i in.: Pochodne i całki 4
4152Liryka polska: interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego3
4153Grunwald 1410-19604
4154Feldhaus F.M.: Maszyny w dziejach ludzkości3
4155Rozmówki polsko-hebrajskie5
4156Fijałkowski Z.: Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej3
4157Schmemann A.: Wielki Post4
4158Kuczyński S.M.: Bitwa pod Grunwaldem4
4159Kuźmiński B.: Polskie nazwy na mapie świata3
4160Lewandowski E.: Oblicza religii chrześcijańskiej3
4161Łukasik S., Petkowicz H.: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie III3
4162Kuba A., hausman J.: Dzieje samochodu2
4163Prus B.: Omyłka2
4164Turgieniew I.: W przededniu2
4165 Gombrowicz W.: Ferdydurke: przewodnik po lekturach2
4166 Słowacki J.:Beniowski: przewodnik po lekturach2
4167Słowacki J.: Anhelli2
4168 Wyspiański St: Wesele: przewodnik po lekturach2
4169Komedyja rybałtowska nowa2
4170Krasicki I.: Rozmowy zmarłych2
4171Williams J.D.: Strateg doskonały wprowadzenie do teorii gier2
4172Petterson S.: Zareys meteorologii4
4173Kania Z., Wiśniewski K.: FSO Polonez Caro i inne3
4174Forester C.S.: Szczęśliwy powrót3
4175Grochowiak St.: Poezje2
4176Porazińska J.: Kto mi dał skrzydła3
4177Wagner J.: Problemy elektroenergetyki2
4178Kajka M.: Z duchowej mej niwy…3
4179Wagner J.: Problemy elektroenergetyki2
4180Żuławski J.: Byron nieupozowany3
4181Nartowska H.: Wychowanie dziecka nadpobudliwego3
4183Chankowski S.: Powstanie Styczniowe w augustowskim5
4184Małowist M.: Konkwistadorzy portugalscy5
4185Krejci K.: Praga legenda i rzeczywistosć4
4186Bryll E.: Sadza2
4187Królikiewicz T.: Polski samolot i barwa3
4188Leśmian B.: Wybór poezji3
4189Broniewski W.: Poezje3
4190Lipska E.: Dom Spokojnej Młodości3
4191Wojnar I.: Perspektywy wychowawcze sztuki3
4192Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie3
4193Ceram C.W.: Bogowie, groby i uczeni5
4194Grzesiuk St.: Fizjologia nasion5
4195Ochmański Wł.: Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku5
4196Liwiusz T.: Dzieje Rzymu od Założenia miasta, Księgi I-V5
4197Leyko J.: Mechanika ogólna T.1: statyka i kinematyka5
4198Miśkiewicz B.: Wstęp do badań historycznych5
4199Jaczynowska M.: Historia starożytnego Rzymu4
4200Florus Lucjusz Anneusz: Zarys dziejów rzymskich4
4201Ciepeńko-Zielińska D.: Klaudyna z DziałyńskichPotocka4
4202Tazbir J.: Dzieje polskiej tolerancji5
4203Ciupak E.: Katolicyzm ludowy w Polsce3
4204Szata roślinna Polski T. II3
4205Wright R.H.: Nauka o zapachu3
4206Seidler G.L.: Myśl polityczna czasów nowożytnych5
4207Kieniewicz St.: Powstanie Styczniowe5
4208Zawadzki J.: Ekonomia polityczna kapitalizmu T.II5
4209Zawadzki J.: Ekonomia polityczna kapitalizmu T.I5
4210Wieczorkiewicz B.: Warszawskie ballady podwórkowe: piesni i piosenki warszawskiej ulicy4
4211Fizjologia człowieka, pod red. J. Walawskiego5
4212Chrzanowski I.: Optymizm i pesymizm Polski4
4213Ehrich St.: Wstęp do nauki o państwie i prawie4
4214Balandier G.: Życie codzienne w państwach Kongo XVI-XVIII w.5
4215Heine H.: Dzieła wybrane T.II4
4216I tesknie i pragnę: perły liryki europejskiej2
4217Brehm A.: Życie zwierząt: bezkręgowce3
4218Historia państwa i prawa Polski 1918-1939 cz. II4
4219Brehm A.: Życie zwierząt: bezkręgowce3
4220Wieczorkiewqicz B.: Gwara warszawska dawniej i dziś4
4221Suchodolski B.: Narodziny nowożytnej filozofii człowieka5
4222Kumaniecki K.: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu5
4223Starzyński J.: O romantycznej syntezie sztuk5
4224Gilson E.: Elementy filozofi chrześcijańskiej5
4225Szewczuk Wł.: Psychologia zapamiętywania3
4226Gąssowski J.: Dzieje i kultura dawnych Słowian5
4227Herman Wł.: Poradnik hodowcy królików3
4228Krzyżanowski J.: Romans polski wieku XVI4
4229Fedorowicz Z.: Zaryshistorii zoologii2
4230Ehrlich St.: Chów nutrii2
4231Krzyżanowski J.: Romans polski wieku XVI4
4232Gardowski A., Gąssowski J.: Polska starożytna i wczesnosredniowieczna4
4233Gardowski A., Gąssowski J.: Polska starożytna i wczesnosredniowieczna4
4234Robertson A.: Pochodzenie chrześcijaństwa4
4235Witwicki Wł.: Wiara oświeconych3
4236Jurkiewicz J.: Watykan a stosunki polsko-niemieckie w latach 1918-19393
4237Skowron St.: Hormony i ich znaczenie w organiźmie czlowieka2
4238Ranke L.: Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku t.14
4239Shelley P.B.: Prometeusz wyzwolony3
4240Bloch M.: Społeczeństwo feudalne5
4241Dobrowolska J.: Czy naprawdę trudne dziecko?3
4242Kossak J.: Egzystencjalizm w filozofii i literaturze4
4243Broniewski Wł.: Wiersze i poematy2
4244Sadurska A.: Archeologia starożytnego Rzymu od epoki królów do schyłku republiki T.14
4245Kumaniecki K.: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu4
4246Filozofia marksistowska4
4247Żywczyński M.: Szkice z dziejów radykalizmu chrześcijańskiego3
4248Bartelski L.M.: Pod Troją na podstawie Iliady Homera3
4249Wieczorkiewicz B. Gwara warszawska dawniej i dziś4
4250Kaczyńska E., Piesowicz K.: Wykłady z powszechnej historii gospodarczej4
4251Kaczyńska E., Piesowicz K.: Wykłady z powszechnej historii gospodarczej4
4252Kotula T.: Masynissa2
4253Lorenz E.: Odkrycia i rabusie starożytności: rzecz o wykopaliskach3
4254Landau L.D., Lifszyc E.M.: Mechanika kwantoa3
4255Mysłek W.: Społeczno-polityczna doktryna kościoła poapiezy Jana XXIII i Pawła VI4
4256Gliński Z.F., Rzedzicki J.: Choroby pszczół4
4257Vademecum historyka starożynej Grecji i Rzymu T.1, pod red. E. Wiposzyckiej3
4258Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie, pod red. Z. Hellwiga2
4259Mączek A.: Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku4
4260Sobolewska B., Sobolewski M.: Myśl polityczna XIX i XX w.: liberalizm4
4261Koranyi K.: Powszechna historia prawa4
4262Wachnik Z.: Choroby drobiu3
4263Podstawy cytofizjologii, pod red. J. Kawiaka i in.4
4264Sorel A.: Kwestia wschodnia w XVIII wieku3
4265Pieniążkowe J.S.: Owoce krain dalekich3
4266Chrzanowski I.: Historia literatury niepodległej Polski5
4267Seidler G.L.: Przedmarksistowska myśl polityczna5
4268Żaboklicki K.: Giovanni Boccaccio3
4269Apollinaire G.: Wybór pism4
4270Świrszczyńska A.: Wybór wierszy3
4271Kunicki-Goldfinger W., Frejlak S.: Podstawy biologii od bakterii do człowieka4
4272Hensel W.: Polska starożytna4
4273Waszkiewicz Z.: Polityka Watykanu wobec Polski 1939-19454
4274Druet Cz.: Elementy hydromechaniki geofizycznej2
4275Boratyński J.: Elementy prawa3
4276Michnik A.: Takie czasy… rzecz o kompromisie3
4277Orłowski H.: Wobec zniewoleń krótkiego stulecia3
4278Tokarz W.: Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa3
4279Cloulas I.: Wawrzyniec Wspaniały4
4280Siwkowska J.: Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1991 t. II5
4281Siwkowska J.: Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1991 t. III5
4282Korczak J.: Król Maciuś na wyspie bezludnej2
4283Szymkiewicz M.: Kury3
4284Lisiecki H., Sławoń J.: Hodowla norek3
4285Historia Polski T.III cz.1: 1850/1864 - 19002
4286Matuszkiewicz Wł.: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roslinnych Polski 4
4287Historia państwa i prawa Polski T. III: od rozbiorów do uwłaszczenia5
4288Hensel W.: Polska starożytna5
4289Słownik terminów literackich4
4290
4291Kuczyński St.M.: Rzeczywistość historyczna w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza3
4292Muromcew G.S., Pieńkow L.A.: Gibereliny2
4293Marecki B., Cieślik K.: Schematy do ćwiczeń z anatomii funkcjonalnej4
4294Pindar: Ody zwycięskie4
4295Podstawy wiedzy o prawie, praca zb. pod red. W. SokolewiczA3
4296Poświatowska H.: Wiersze wybrane3
4297Wybrane problemy ekonomii politycznej, pr. zb. pod red. Z. Bombery3
4298Nowicki J.: Ekonomia polityczna kapitalizmu3
4299Broniewski Wł.: Wiersze i poematy2
4300Seneta Wł.: Drzewa i krzewy iglaste t.24
4301Antologia poezji żydowskiej3
4302Śmiertelna R.: Mała niepoważna czułość2
4303Pełka L.J.: Polska demonologia ludowa4
4304astik S.: Trudni rodzice3
4305Śliwiak T.: Koń maści muzycznej2
4306Eliade M.: Traktat o historii religii4
4307Sylwanowicz W.: Mały atlas anatomiczny4
4308Wałęsa L.: Droga do wolności3
4309Bravo B., Wipszycka E.: Historia starożytnych Greków t. III5
4310Mieleszko K.: Solidarność z Papieżem3
4311Hass L.: Zasady w godzinach próby: wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929-19415
4312Mączak A.: Rządzący i rządzeni5
4313Chlebińska J.: Anatomia i fizjologia człowieka5
4314Koter M.: Chemia rolna5
4315Głosik J.: Przygoda z archeologią4
4316Izdebski H.: Historia administracji4
4317Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku5
4318Staff L.: Poezje 3
4319Mendygrał Z.: Radar dziś i jutro1
4320Szydłowski R.: Brecht4
4321Ceram C.W.: Bogowie, groby i uczeni5
4322Baszkiewicz J.: Richelieu4
4323Emigracja z ziem polskich w zcasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XXw.)5
4324Gumoska I.: Dookoła stołu2
4325Miśkiewicz B.: Wstęp do badań historycznych5
4326Malec-Olecha J.: Izotopy w służbie biologii2
4327Wipper R.J.: Rzym i wczesne chrześcijaństwo3
4328Kaleta J.: Gospodarka budżetowa3
4329Encyklopedia techniki: metalurgia4
4330Stelmachowski A.: Wstęp do teorii prawa cywilnego4
4331Kowalski J.: Wstęp do prawoznawstwa3
4332Strzelczyk J.: Goci - rzeczyistość i legenda5
4333Topolski J.: Metodologia historii4
4334Jaczynowska M.: Historia starożytnego Rzymu4
4335Matuszkiewicz Wł.: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roslinnych Polski 4
4336Mietkowski E.: Zarys fizjologii lekarskiej5
4337Pasierb J.St.: Wiersze wybrane2
4338Pradzieje ziem polskich T. I-2, pod red. J. Kmiecińskiego5
4339Wołgin W.P.: Szkice o zachodnioeuropejskim socjaliźmie utopijnym4
4340Kumaniecki K.: Cyceron i jego współcześni4
4341Pradzieje ziem polskich T. I-1, pod red. J. Kmiecińskiego5
4342Sroka G.F.: Poradnik ziołowy4
4343Wielki słownik polsko-angielski P-Ż5
4344Wielki słownik polsko-angielski A-Ó5
4345Seidler L.: Przedmarksistowska myśl polityczna5
4346Hall J.L., Flowers T.J., Roberts R.M.: Struktura i metabolizm komórek roślinnych3
4347Rutkowski J.: Wokół teorii ustroju feudalnego4
4348Łowmiański H.: Poczatki Polski5
4349Francja - Polska XVIII-XIX w.4
4350Vademecum historyka starożynej Grecji i Rzymu T.1, pod red. E. Wipszyckiej5
4351Marks K., Engels F.: Dzieła T.253
4352Podbiełkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.: Rośliny zarodnikowe4
4353Słonimiski A.: 138 wierszy3
4354Sokolewicz Z.: Mitologia Czarnej Afryki2
4355Składankowa M.: 2
4356Ogarek-Czoj H.: Mitologia Korei2
4357Shah-Jakimowicz M., Jakimowicz A.: Mitologia indyjska2
4358Lipińska J., Marciniak M.: Mitologia starożytnego Egiptu2
4359Klrawczuk A.: Mitologia starożytnej Italii2
4360Frankowska M.: Mitologia Azteków2
4361Gieysztor A.: Mitologia Słowian2
4362Putrament J.: Nowele T.12
4363Putrament J.: Wrzesień T.22
4364Putrament J.: Wakacje T.32
4365Putrament J.: Pasierbowie, Odyniec T.42
4366Putrament J.: Puszcza T.52
4367Putrament J.: Bołdyn T.62
4368Putrament J.: Arkadia T.72
4369Putrament J.: Pół wieku młodość T.82
4370Putrament J.: Pół wieku wojna T.92
4371Swiesznikow M.: Tajemnice szkła2
4372Zabawki, które możesz wykonać1
4373Zmysłowska St.: Wśród świateł i barw2
4374Reczek St.: Nasz język powszedni1
4375Kisch E.E.: Meksyk2
4376Historia Polski T.1: do roku 1764 cz.1: do połowy XVw., pod red. H. Łowmiańskiego3
4377Historia Polski T.1: do roku 1764 cz.1: od połowy XVw., pod red. H. Łowmiańskiego3
4378Han-Ilgiewicz N.: Nieznośni chłopcy (typy plastyczności psychicznej)2
4379Kopeć J.: Dziecko dawnej Warszawy1
4380Szardakow M.: Zarys psychologii ucznia2
4381Baley St.: Psychologia wychowawcza w zarysie3
4382Dobrotin R.: Dziwy w retorcie2
4383Długosz A.: Wieliczka2
4384Halaunbrenner M.: Ćwiczenia praktyczne z fizyki: kurs podstawowy2
4385Kordiemski B.: Rozrywki matematyczne2
4386Kleiner J.: Zarys dziejów literatury polskiej T.12
4387Malinowski E.: Genetyka2
4388Przyłubska E., Przyłubski F.: Język na co dzień 3
4389Wierchowski W.: Technika i metodyka doświadczeń chemicznych w szkole t.12
4390Wierchowski W.: Technika i metodyka doświadczeń chemicznych w szkole t.22
4391Konopnicka M.: Opowiadania2
4392Szyszkowski Wł.: Analiza dzieła literackiego w szkole2
4393Z dziejów Warmii i Mazur3
4394Neapolitański S.: Zarys dydaktyki matematyki3
4395Zarys Pedagogiki T.12
4396Łukaszewicz K.: Zwierzęta wytępione3
4397Starnawski J.: Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej3
4398Szober St.: Wybór pism3
4399Walczak W.: Jak białe plamy znikały z map3
4400Historia Polski T.II 1764-1864, cz.1: 1764-17952
4401Historia Polski T.II 1764-1864, cz.2: 1795 - 18312
4402Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami T.1: Fonetyka, słowotwórstwo, pod red. W. Doroszewskiego 2
4403Alschner G.: Skąd-dokąd: Szlaki wędrowne zwierząt2
4404Beklemiszew W.N.: Podstawy anatomii porównanwczej bezkręgowców t.1: promorfologia4
4405Nereida, opr.dr M. Bogucki2
4406Józefowicz E.: Chemia nieorganiczna4
4407Izotopy cztery odczyty o zastosowaniach2
4408Szafar Wł., Kulczyński St., Pawłowski B.: Rośliny polskie3
4409Szafar Wł., Kulczyński St., Pawłowski B.: Rośliny polskie3
4410Thomson G.: Atom2
4411Dąmbska I., Karpiński J.: Ramienice2
4412Pająk, opr. Dr Izabela Mikulska2
4413Kosztojanc Ch.S.: Zasady fizjologii porównawczej T.14
4414Arystofanes: Wybór komedii3
4415Boccaccio: Dekameron T.13
4416Boccaccio: Dekameron T.23
4417Cervantes: Don Kichote T.13
4418Cervantes: Don Kichote T.23
4419 Dickens K.: Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Dawida Copperfielda … T.12
4420 Dickens K.: Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Dawida Copperfielda … T.12
4421Kochanowicz J.: Podstawy recytacji i mowy scenicznej3
4422Heine H.: Dzieła wybrane: utwory prozą T.23
4423Krzysztof Jan: Romain Rollandm księga trzecia2
4424Pisownia polska: przepisy - słowniczek2
4425Polska krytyka literacka (1800-1918), materiały T.13
4426Ptaśnik J.: Kultura wieków średnich3
4427Skwarczyńska St.: Wstęp do nauki o literaturze T.12
4428Skwarczyńska St.: Wstęp do nauki o literaturze T.22
4429Z dziejów myśli pedagogicznej, t.IV, pod red. B.Suchodolski, W.Okoń2
4430Aebli H.: Dydaktyka psychologiczna2
4431Baley St.: Wprowadzenie do psychologii społecznej3
4432Spasowski W.: Zasady samokształcenia2
4433Laprus M.: Terenoznawstwo dla wszystkich2
4434Szyszkowski Wł.: Analiza dzieła literackiego w szkole2
4435Szyszkowski Wł.: Analiza dzieła literackiego w szkole2
4436Zborowski J.: Poczatkowa nauka czytania2
4437Dańcewiczowa J.: Rozbiór gramatyczny w kl.V-VII2
4438Jasturn m.: Mickiewicz3
4439Klemensiewicz Z.: Wybrane zagadnienia metodyczne z zakresu nauczania gramatyki2
4440Szardakow W.: Zarys psychologii ucznia2
4441Szober St.: Gramatyka języka polskiego3
4442Baley St.: Wprowadzenie do psychologii społecznej3
4443Majewski D.:Wspomnienia nauczyciela z lat 1893-19451
4444Sinko T.: Mickiewicz i antyk3
4445Baley St.: Wprowadzenie do psychologii społecznej3
4446Baley St.: Wprowadzenie do psychologii społecznej3
4447Społeczna funkcja wychowania, pod red. B. Suchodolski, W. Okoń2
4448Sierpiński W.: O stu prostych, ale trudnych zagadnieniach arytmetyki3
4449Sierpiński w.: Arytmetyka teoretyczna3
4450Zborowski J.: Poczatkowa nauka czytania3
4451Wołoszynowa L.: Psychologia pomaga wychowaniu3
4452Wołoszynowa L.: Psychologia pomaga wychowaniu3
4453Schürer E., Richter W.: Rysunek na tablicy2
4454Leśmian B.: Szkice literackie3
4455Zagadnienia dydaktyki, wstęp i red. W. Okoń2
4456Kriesel M. i U.: Gimnastyka dziecka: zbiór ćwiczeń w fotografiach3
4457Kriesel M. i U.: Gimnastyka dziecka: zbiór ćwiczeń w fotografiach3
4458Fiedler A.: Wyspa kochających lemurów2
4459Gaisseau P.: Wiza do kraju prehistorii2
4460Korabiewicz W.: Mato Grosso2
4461Kraszewski J.I.: Kraków za Łoktka3
4462Kraszewski J.I.: Lubonie3
4463Kraszewski J.I.: Jelita3
4464Pertek J.: Druga mała flota2
4465Kurkowska H., Skorupka St.: Stylistyka polska: zarys3
4466Ley W.: Marzenia inżynierów3
4467 Szulkin M.: 400 lat walki o szkołę świecką w Polsce1
4468Skarby wawelskie: skarby kultury narodowej2
4469Prus B.: Powracająca fala2
4470Gaisseau P.D.: Wiza do kraju prehistorii2
4471Wall W.D.: Wychowanie i zdrowie psychiczne2
4472Frisz S., Timoriewa A.: Kurs fizyki T.13
4473Frisz S., Timoriewa A.: Kurs fizyki T.33
4474Krichmayer J.: Powstanie Warszawskie3
4475Teoria badań literackich w Polsce T.12
4476Teoria badań literackich w Polsce T.22
4477Pomorze zachodnie: nasza ziemia ojczysta, pr. zb. pod red. K. Ślaskiego3
4478Włodarski z.: zaburzenia równowagi procesów nerwowych u dzueci3
4479Pieter J.: Psychologiczne badania doświadczalne w szkole2
4480Bodnicki Wł.: Straszni ludzie2
4481jasturn M.: Mickieiwcz 3
4482Co, kiedy, dlaczego? T.III2
4483Jabłoński T.: Północny trakt warszawy2
4484Stelmiasiak M.: Atlas anatomii człowieka T.1: nauka o kosciach , nauka o mięśniach4
4485Mann T.: Doktor Faustus3
4486Dunin-Wąsowicz K.: dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji2
4487Białas A.: O podzielności liczb2
4488Gay J.: Opera żebracza2
4489Iwaszkiewicz J.: Wiersze2
4490Adwentowicz K.: Wspominki 1
4491Henryk Arctowski: Polski Badacz Polarny1
4492Barbusse H.: Ogień2
4493Dawson Ch.: Religia i powstanie kultury zachodniej3
4494Jeske-Choiński T.: Gasnące słońce: powieść z czasów Marka Aurelisza2
4495makuszyński K.: Rzeczy wesołe2
4496Feuchtwanger L.: Goya T.12
4497Graves R.: Klaudiusz i Mesalina2
4498Jókai M.: Poruszymy z posad ziemię2
4499Kisielewski Z.: Poranek1
4500Kossak Z.: Złota wolność T. I-II4
4501Pamietniki emigrantów 1878-19583
4502Witkiewicz St.: Chrześcijaństwo i katechizm2
4503Nowicki A.: Starożytni o relogii2
4504Baker J.L.: Odkrycia i wyprawy geograficzne3
4505Mysłowski Z.: Proces kształcenia i jego wyznaczniki2
4506Finkelsztejn D.: Gazy szlachetne2
4507Spionek H.: zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne2
4508Tyrowicz M.: Dzieje ruchu rewolucyjnego na Śląsku 1846-18492
4509Wyka K.: Rzecz wyobraźni2
4510Żółkiewski St.: Perspektywy literatury XX wieku2
4511Gumowski M.: Herby miast polskich3
4512Humanizm i kultura świecka3
4513Jasturn M.: Między słowem a milczeniem3
4514Teoria badań literackich w Polsce T.13
4515Teoria badań literackich w Polsce T.23
4516Teoria badań literackich w Polsce T.13
4517Teoria badań literackich w Polsce T.23
4518Tricart J.: Zagadnienia geomorfologiczne3
4519Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego3
4520Szaniawski J.: Dramaty zebrane T. 12
4521Szaniawski J.: Dramaty zebrane T. 22
4522Szaniawski J.: Dramaty zebrane T. 32
4523Szober St.: Gramatyka języka polskiego3
4524Czerniewski W., Słodkowski Wł.: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego w klasach licealnych1
4525Z dziejów myśli pedagogicznej, t.IV, pod red. B.Suchodolski, W.Okoń2
4526czetwertyński W.: Powietrze w technice2
4527Filipowicz B.: Z tajemnic biochemii2
4528Bidwell G.: U kolebki angielskiego realizmu2
4529Fierz-Dawid H.E.: Historia rozwoju chemii3
4530Ducrocq A.: Era robotów2
4531Gamow G.: Mister Tompkins w krainie czarów2
4532Laue M.: Historia fizyki3
4533Ostrowski W.: o literaturze angielskiej3
4534Pigoń St.: Władysław Okoń: twórca i dzieło2
4535Stawar A.: Pisarstwo Henryka Sienkiewicza2
4536Stiepanow N.: Trygonometria sferyczna2
4537Pigoń St.: Zawsze o nim: studia i odczyty o Mickiewiczu3
4538Urbański J.: klucz do oznaczania ważniejszych krajowych skorupiaków3
4539Dürr-Durski J.: Arianie polscy w świetle własnej poezji2
4540szkłowski W.: O Majakowskim2
4541Walicki A.: Osobowość a historia2
4542Winsnes A.H.: Sigrid Undset2
4543Wyka K.: Rzecz wyobraźni2
4544Ranicki M.: Epika Anny Seghers2
4545Pogorzelski W.: Analiza matematyczna T.IV3
4546Bazylewicz K. i in.: Historia ZSRR cz.12
4547Bazylewicz K. i in.: Historia ZSRR cz.22
4548Chmaj L.: Bracia polscy: ludzie, idee, wpływy3
4549Klukowski Z.: Dziennik z lat okupacji1
4550Schaff A.: Obiektywny charakter praw historii2
4551Serafińska J.: Z życia pijawek2
4552Szymańska Z.: dziecko trudne2
4553Zarankiewicz K.: Astronautyka popularna2
4554Gałczyńska B.: Ogród kwiatów na…1
4555Kuropatwińska-Kalicka M.: Brzoskwinie i morele2
4556Przewodnik działkowca2
4557Breza T.: Mury Jerycha2
4558Han-Ilgiewicz N.: Nieznośni chłopcy (typy plastyczności psychicznej)2
4559Hensel W.: Polska przed tysiącem lat2
4560Izjumow N.M.: Kurs radiotechniki2
4561Ketrzyński St.: Polska X-XI wieku3
4562Szafer Wł., Kulczyński St., Pawłowski B.: Rośliny polskie3
4563Plaśnik J.: Kultura wieków średnich3
4564Schaff A.: Główne zagadnienia i kietunki filozofii cz.12
4565Tarle E.: Dzieje Europy 1871-19193
4566Nadolski B.: Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja Keckermanna2
4567Wasilewski A.: 500 zagadek literackich2
4568Szymanowski T.: Drzewa ozdobne2
4569Fotyma Cz., Ścisłowski Cz.: Metody nauczania fizyki2
4570Kochanowicz J.: Podstawy recytacji i mowy scenicznej2
4571Maleczyńska E.: Ruch husycki w Czechach i w Polsce2
4572Wóycicki K.: Forma dziwiękowa prozy polskiej i wiersza poslkiego3
4573Bohm D.: Przyczynowość i przypadek w fizyce współczesnej2
4574Dobrowolski J.: Chemia analityczna3
4575Nadolski B.: Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja Keckermanna2
4576Najnowsze dzieje Polski: materiały i studia z okresu II wojny światowej1
4577Poniatowski Z.: Wstęp do religioznawstwa2
4578Datner Sz.: Zbrodnie wehrmachtu na jeńcach wojennych w II wojnie światowej2
4579Aebli H.: Dydaktyka psychologiczna2
4580Dunn I.C., Klinberg O., Levi-Strauss C.: Rasa a nauka2
4581Szczeciński Cz.: Meteorologia dla wszytskich3
4582Siergiejew W.S.: Historia Starożytnej Grecji3
4583Wright Milis C.: Elita władzy2
4584Kott J.: Szkice o Szekspirze3
4585Kurdybacha Ł.: Z dziejów laicyzacji oświaty2
4586kulczycka-saloni J.: O "Faraonie": szkice3
4587Maciejewski J.: Kordian: dramatyczna trylogia3
4588Morawski K.: Dante Alighieri4
4589Warszawa naszej młodości2
4590Atlas chwastów3
4591Barr S.: Uczeni mężowie2
4592Brückner A.: Dzieje kultury polskiej T.13
4593Czerwiński Z.: Wstęp do teorii programowania liniowego z elementami algebry wyższej2
4594Cukierówna M., Wieman M.: 3
4595Historia nowożytna krajów wschodu t.I2
4596Historia nowożytna krajów wschodu t.II2
4597Jabłkowska R.: Joseph Conrad3
4598Jedność materialna świata4
4599Krzywicki L.: Idea a życie3
4600Pieter J.: Psychologia uczenia się2
4601Przymanowski J.: Ze 101 frontowych nocy2
4602Stojek J.: Mała metalo-plastyka2
4603Stojek J.: Mała metalo-plastyka2
4604Strumph Wojtkiewicz St.: Wbrew rozkazowi2
4605Podstawy pedagogiki: materiały do studiów T.1, wstep i red. B. Suchodolski2
4606Podstawy pedagogiki: materiały do studiów T.2, wstep i red. B. Suchodolski2
4607Arnold S., Michalski J., Piwarski K.: Historia Polski od połowy XV w. do 1795r.2
4608Arystofanes: Komedie3
4609Breza T.: Listy hawańskie2
4610Prosz S., Timoriewa A.: Kurs fizyki T.12
4611Kydryński J.: Notatnik europejski1
4612Loth R.: Młodość Jana Kasprowicza3
4613Krzyżanowski J.: W świecie romantycznym3
4614halasz I.: Principikon: popularna elektrotechnika2
4615Zawielski F.: Czas i jego pomiary2
4616Kowalska K.: Nioe tylko szkiełko i oko3
4617Pieśni gniewne2
4618Saloni J.: Kompozycja "dziadów" Wileńskich3
4619Schmalhausen I.I.: Organizm jako całość2
4620Sweezy P.M.: Teoria rozwoju kapitalizmu3
4621Ciborowski St.: Chemia radiacyjna związków nieorganicznych3
4622Wach J.: Socjologia religii3
4623Brzywczy-Kunińska Z., Wiwatowski L.: Budowa i konserwacja terenów zieleni2
4624Dzieje Chin3
4625Gałecki Wł.: Zasady nauczania języka rosyjskiego2
4626Odrodzenie i reformacja w Polsce T.VII 2
4627Grzegorczyk A.: Zarys logiki matematyki2
4628Kompaniejec A.S.: Fizyka teoretyczna2
4629Klemensiewicz Z.: W kregu języka literackiego i artystycznego3
4630Kętrzyńska St.: Polska X-XI wieku3
4631Kostrowicki J.: Środowisko geograficzne Polski2
4632Konstyniuk M., Marczek E.: Nasze rośliny chronione3
4633Kijańska I.: Rośliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie2
4634Lewantowski W.I.: Rakieta do księzyca2
4635Leja F.: Geometria analityczna3
4636Musioł T.: Polskie szkolnictwo prywatne na Śląsku opolskim 1930-19393
4637Malewska H.E., Muszyński H.: Kłamstwo dzieci2
4638Minnaert M.: Światło i barwa w przyrodzie2
4639Malewska H.E., Muszyński H.: Kłamstwo dzieci2
4640Wypisy z historii krytyki religii2
4641Nawroczyński B.: O szkolnictwie francuskim2
4642Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.: Rosliny zarodnikowe4
4643Rubinsztejn S.L.: Podstawy psychologii ogólnej4
4644Wall W.D.: Wychowanie i zdrowie psychiczne3
4645Witkowska A.: Rówieśnicy MickiewiczA3
4646Wybór prac z metodyki nauczania języka polskiego, pod red. B. Wieczorkiewicza2
4647Zawieyski J.: Dramaty współczesne3
4648Józefowicz E.: Chemia nieorganiczna4
4649Gamow G.: Mister Tompkins w krainie czarów2
4650Jarzyński A.: Węgiel - chemia2
4651Trylogia Henryka Sienkiewicza: studia, szkice, polemiki4
4652Krzyżanowski J.: Romans polski wieku XVI4
4653Morawski K.: Dante Alighieri4
4654Newton H.W.: Oblicze słońca2
4655Maciej z Miechowa 1457-15232
4656 Pomówmy o naszych dzieciach1
4657szafer W., Szaferowa J.: Kwiaty w naturze i sztuce2
4658Steinhaus H.: Orzeł czy reszka2
4659Skowron St.: Dziedziczność2
4660Skowron St.: Dziedziczność2
4661Wyrzykowski R.: Ultradzwięki2
4662Zonn Wł.: Ewolucja gwiazd2
4663Legat J.: Technologia wybranych gałęzi produkcji Cz.12
4664Legat J.: Technologia wybranych gałęzi produkcji Cz.22
4665Legat J.: Technologia wybranych gałęzi produkcji Cz.32
4666Gołubiew A.: Poszukiwania2
4667Broniewski Wł.: Wiersze i poematy2
4668Słupecki J., Borkowski L.: Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości2
4669Szewczyk W.: Literatura niemiecka w XX wieku3
4670Krzyżanowski J.: W kregu wielkich realistów3
4671Kula W.: Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego2
4672Historia powszechna T.12
4673Co, kiedy, dlaczego? T.IV2
4674Lewis J.: Nauka, wiara i sceptycyzm2
4675Wojtkielewicz St.S.: Traugutt3
4676Słysz S., Słyszowa S.: Ja i rodzice1
4677Kitajgorodski A.: Fizyka3
4678Weizsacker C.F., Jiulfs J.: Fizyka współczesna2
4679Zarys pedagogiki T.22
4680Zarys pedagogiki T.22
4681Okoń W.: Proces nauczania1
4682Szyfman L.: Jędrzej Śniadecki1
4683Ćwiek Z.: Przywódcy Powstania Styczniowego 2
4684Litwin J.: Idee społeczne Laponneraye'a1
4685Margenau H., Murphy G.M.: Matematyka w fizyce i chemii2
4686Wiśniowski B.: William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck3
4687Budzyk K.: szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej3
4688Budzyk K.: szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej3
4689Mała encyklopedia zdrowia3
4690Odrodzenie w Polsce T.III cz.2: Historia języka3
4691Prihoda V.: Wstep do psychologii pedagogicznej2
4692Saloni J.: Kompozycja "dziadów" Wileńskich2
4693Świat który nas otacza2
4694Dziurzyński A.: Szkolne wycieczki zoologiczne2
4695Chemia praktyczna dla wszytskich2
4696Chamcówna M.: Jan Śniadecki1
4697Eatherly C.: No more Hiroshima2
4698Spionek H.: Rozwój i wychowanie małego dziecka2
4699Iwachnienko A.G.: Cybernetyka techniczna2
4700Maciaszek M.: Kształtowanie umięjętności dydaktycznych nauczyciela2
4701Wiersz: podstawowe kategorie opisu cz.1: Rytmika4
4702Wiersz: podstawowe kategorie opisu cz.1: Rytmika4
4703Almanach białostocki1
4704Doroszewski W.: Podstawy gramatyki polskiej cz.12
4705Doros A., Modlińska N.: Ćwiczenia z języka rosyjskiego2
4706Doros A., Modlińska N.: Ćwiczenia z języka rosyjskiego2
4707Dubikajtis L.: Wstęp do geometrii wykreślnej3
4708Malinowski E.: Genetyka3
4709Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i poslkiej3
4710Wroniak Z.: Sprawa polskiej granicy zachodnie w latach 1918-19192
4711Bem St.: Rysunek map5
4712Biblioteka poetów3
4713Chemia fizyczna: praca zbiorowa3
4714Filipowicz B.: Z tajemnic biochemii cz.12
4715Filipowicz B.: Z tajemnic biochemii cz.22
4716Ficker H.: O pogodzie2
4717Erdey-Gruz T.: Podstawy budowy materii2
4718Izjumow N.M.: Co to są radiolinie2
4719Kozakiewicz A.: Chemia 2
4720Maślankiewicz K.: Wulkany2
4721Pauling L.: Chemia ogólna2
4722Doros A., Modlińska N.: Ćwiczenia z języka rosyjskiego2
4723Doros A., Modlińska N.: Ćwiczenia z języka rosyjskiego2
4724Doros A., Modlińska N., Nosowicz S.: Po cowietskomucojuzu2
4725Doros A., Modlińska N., Nosowicz S.: Po cowietskomucojuzu1
4726Powstanie Styczniowe 19632
4727Polacy w wojnie hiszpańskiej 1936-19392
4728Han-Ilewicz N.: Potzreby psychiczne dziecka2
4729Szenic St.: Maria Kalergis2
4730Szypowska M.: Konopnicka jakiej nie znamy3
4731Sosiński R.: Rozmowy o technice2
4732Wybicki J.: Utwory dramatyczne2
4733Wybicki J.: Utwory dramatyczne2
4734Woodworth R.S., Schlosberg H.: Psychologia eksperymentalna t.II3
4735Woodworth R.S., Schlosberg H.: Psychologia eksperymentalna t.II3
4736Tomaszewski T.: Wstęp do psychologii3
4737Kopczyńska Z., Pszczołowska L.: O wierszu romantycznym3
4738Katalog odmian roslin rolniczych3
4739Nowotny-Mieczyńska A., Gołębiowska J.: Krążenie azotu w przyrodzie3
4740Jagom A.M., Jagłom I.M.: Prawdopodobieństwo i informacja2
4741Dianni J., Wachułka A.: Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej3
4742Tołpa S., Radomski J.: Botanika3
4743Zajda K.: Wychowanie techniczne w klasach I-IV2
4744Grunwald E., Johnsen R.H.: Atomy, cząsteczki i przemiany chemiczne2
4745Brehm A.: Życie zwierząt: ssaki2
4746Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej2
4747Margul T.: Sto lat nauki o religiach świata2
4748Margul T.: Sto lat nauki o religiach świata2
4749Szewczuk Wł.: Atlas psychologiczny 4
4750Życie i człowiek: zwierzę3
4751Bates M.: Podstawy biologii współczesnej: człowiek i przyroda3
4752Polska : od Bałtyku do Karpat3
4753Jurkowski H.: Dzieje teatru lalek3
4754Encyklopedia wiedzy o prasie3
4755Opolski A.: Astronomiczne podstawy geografii2
4756Opolski A.: Astronomiczne podstawy geografii2
4757Historia powszechna T.33
4758Warszawa 19453
4759Krzewy ozdobne5
4760Jakimowicz I.: Tadeusz Kulisiewicz3
4761Grafika szkół obcych w zbiorach polskich5
4762Pisarze i czytelnicy2
4763Kostrowiccy I. i J.: Polska2
4764Puchalski Wł.: Puszcza3
4765Kien H., Rytlowa J.: Ćwiczenia słownikowe oraz ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach I-IV3
4766Kowalski J.: Zarys historii Polskiego Ruchu Robotniczego 1918-19393
4767Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej3
4768Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej3
4769Tykacz J.: Poznajemy motyle3
4770Tykacz J.: Poznajemy motyle3
4771Polski wrzesień antologia pamięci 1939-19453
4772Historia Polski T.1 do roku 1764 cz. III, pod red. H. Łowmiański3
4773Historia Polski T.II 1764-1864 cz. IV, pod red. St. Kieniewicza, W. Kuli3
4774Koprowski J.: Z południa i północy2
4775Wojnar I.: Wstetyka i wychowanie2
4776Stęborowski St. P.: Geneza centrolewu2
4777Atlas chorób i szkodników zbóż i kukurydzy3
4778Górski A.: Chemia ogólna3
4779Kotłowski K.: Podstawowe prawidłowości pedagogiki2
4780Kotłowski K.: Podstawowe prawidłowości pedagogiki2
4781Kosiński T.: Chemia3
4782Kosidowski Z.: Opowieści biblijne3
4783Newton Friend J.: Człowiek i pierwiastki chemiczne3
4784Neergaard P.: Życie roślin3
4785Sobolewski M.: Od drugiego cesarstwa do piatej republiki2
4786Skowron S., Rogulski H.: O regeneracji utraconych części organizmu2
4787Stęślicka W.: Rodowód człowieka uzupełniony2
4788Woolley L.: W poszukiwaniu przeszłości2
4789Melville H.: Duże cząsteczki2
4790Tazbir J.: Świat i zmierzch polskiej reformacji3
4791Szacki J.: Historia jednego romansu: opowieść o Mochnackim3
4792Zahorski A.: Paryż lat rewolucji i Napoleona3
4793Dryński T.: Doświadczenia pokazowe z fizyki3
4794Dryński T.: Doświadczenia pokazowe z fizyki3
4795Haiduc I.: Wstęp do chemii nieorganicznych zwązków pierścieniowych3
4796Okóń J.: Analiza czynnikowa w psychologii2
4797Okóń J.: Analiza czynnikowa w psychologii2
4798Frendowska J.: Moje wspomnienia3
4799Zarys pedagogiki T.1, pod red. B. Suchodolskiego2
4800Dańcewiczowa J.: Metodyka nauczania składni w szkole podstawowej2
4801Lepine P.: Wirusy2
4802Jaworowski Z.: Radioaktywność a zdrowie ludzkie2
4803Rostand J.: Biologia twórcza2
4804Biegeleisen-Żelazowski B.: Zarys psychologii pracy2
4805Czerwiński W.: Technologia materiałów do szkolnych prac ręcznych2
4806Flora słodkowodna Polski: charophyta-ramienice, red. K. Starmach2
4807Empacher A.B.: Potęga analogii2
4808Elliott F.C.: Hodowla roślin i cytogenetyka5
4809Historia nowożytna T.III: 1870-1918, pod red. I.Galkina, N. Zastienkiera, W. Chwostowa5
4810Historia Powszechna T.II5
4811jankowski E.: Eliza Orzeszkowa4
4812Kijowski A.: Arcydzieło nieznane3
4813Kądzielski J.: O problemie modelu rewolucji kulturalnej2
4814Klafkowski A.: Granica polsko-niemiecka a konfrontacja z lat 1929-19333
4815Kieniewicz St.: Dramat trzeźwych entuzjastów: o ludziach pracy organicznej3
4816Łepkowski T.: Archipelagu dzieje niełatwe: obrazy z przeszłosci Antyli XV-XX w.3
4817Mysliborskie-Wołowski St.: Szkice Grudziądzkie2
4818Tomaszewski T.: Wstęp do psychologii2
4819Tomaszewski T.: Wstęp do psychologii2
4820Zarys Pedagogiki T.2: System, pod red B. Duchodolskiego2
4821Zootechnika T.14
4822Zootechnika T.24
4823Zootechnika T.34
4824Zaborowski J., Poznański St.: Sonderaktion Krakau: w dwudziestą rocznicę 6 listopada 19392
4825Zaborowski J., Poznański St.: Sonderaktion Krakau: w dwudziestą rocznicę 6 listopada 19402
4826Bobińska C.: Historyk, fakt, metoda2
4827Basham A.L.: Indie od poczatku dziejów do podboju muzułmańskiego3
4828Cipolla C.M.: Historia gospodarcza ludności świata2
4829Djakow W.A.: Polscy przyjaciele Tarasa Szewczenki2
4830Dzipanow R.: I Armia WP w Bitwie o Wał Pomorski2
4831Dziedzictwo literackie Powstania Styczniowego2
4832Ehrenfeucht A., Stande O.: Algebra: liczby i funkcje2
4833Galston A.W.: Życie roślin zielonych2
4834Galston A.W.: Życie roślin zielonych2
4835Kowalska L.: 500 zagadek z chemii2
4836Kurkowska H., Skorupka St.: Stylistyka polska: zarys3
4837Joseph Conrad Korzeniowski, opracowała R. Jabłkowska3
4838Heslop R.B., Robinson P.L.: Chemia nieorganiczna3
4839Krzyżanowski J.: Historia literatury polskiej5
4840Szerszeń St.: Nauka o rzutach4
4841Szewczyk W.: Literatura niemiecka w XX wieku4
4842Szewczyk W.: Literatura niemiecka w XX wieku4
4843Penrose L.S.: Wstep do genetyki człowieka2
4844Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1960, pr. zb. pod red. W.Okoń2
4845Łęski R.: Terminarz ochrony sadów3
4846Trusz J.: Teletechnika: podręczna encyklopedia2
4847Helsztyński St.: Człowiek ze Stratfordu2
4848Grzymała-Siedlecki A.: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim2
4849Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza2
4850Bazylow L.: Historia Rosji XIX i XX w. (do roku 1917)2
4851Heslop R.B., Robinson P.L.: Chemia nieorganiczna3
4852Zonn Wł.: Astronomia dziś i wczoraj2
4853Szajewski J.M.: Miażdżyca2
4854Sabliński J.: Przeszczepoianie tkanek2
4855Penrose L.S.: Wstep do genetyki człowieka2
4856Kupisiewicz Cz.: O efektywności nauczania problemowego2
4857Kupisiewicz Cz.: Niepowodzenia dydaktyczne2
4858Janiszowska J., Kuligowska K.: Jak kontrolować osiągnięcia uczniów2
4859Hanson E.D.: Świat zwierząt2
4860Grzyby, opracował St. Domański3
4861Markiewicz H.: Główne problemy wiedzy o literaturze3
4862Gumkowski J., Kułakowski T.: Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym2
4863Fichtenholz G.M.: Rachunek różniczkowy i całkowy T.23
4864Chudoba St.: Zoologia2
4865Arnold St., Żychowski M.: Zarys historii Polski2
4866Leja F.: Geometria analityczna3
4867Nowotny F., Samotus B.: Biochemia ogólna3
4868Najnowsze dzieje Polski: materiały i studia z okresu II wojny światowej VII2
4869Najnowsze dzieje Polski: materiały i studia z okresu II wojny światowej IX2
4870Najnowsze dzieje Polski: materiały i studia z okresu II wojny światowej IX2
4871Skowron St.: Biologia ogólna2
4872Van Name F.W.: Fizyka współczesna2
4873Wilkoński A., Maciejewska Z., Kaczorowski Z.: Zbiór zadań z matematyki wyższej2
4874Wierzbicka A.: O jęcyku - dla wszytskich2
4875Ciupak E.: Kult religijny i jego społeczne podłoze3
4876Domanska H.: Chwasty i ich zwalczanie3
4877Danin D.: W dzwinym świecie2
4878Demel M.: Propedeutyka wychowania fizycznego2
4879Doros A., Łużny S.: Zapobieganie błędom syntaktycznym przy nauczaniu języka rosyjskiego2
4880Dobson G.M.B.: Badania atmosfery3
4881Fizjologia mineralnego żywienia roślin, pod red. prof.. dr A. Nowotny-Mieczyńskiej3
4882Frisz S., Timoriewa A.: Kurs fizyki T.II3
4883Flesznerowa E.: Czy masz pojęcie2
4884Glinka N.: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej2
4885Historia Polski T.II 1764-1864, cz.1: 1764-17952
4886Historia Polski T.I do roku 1764, cz.II od połowy XV w.2
4887Karpowicz W.: Metodyka nauczania biologii2
4888Kozłowska A.: Botanika3
4889Mańczak W.: Polska fonetyka i morfologia historyczna3
4890Milska A.: Pisarze polscy3
4891Odmianoznawstwo warzywne4
4892Rudnicki A.: Ryby wód polskich: atlas3
4893Szmydtowa Z.: Cervantes3
4894Trzebiatowski Wł.: Chemia nieorganiczna3
4895Trzebiatowski Wł.: Chemia nieorganiczna3
4896Wolski J.: Historia powszechna: starożytność3
4897Wołczek O.: Izotopy3
4898Wojciechowski M.: Stosunki polsko-niemieckie 1933-19383
4899Wrona Wł.: Matematyka T.13
4900Żywczyński M.: Historia powszechna 1789-1870 t.IV3
4901Żarnowski J.: O inteligencji poslkiej lat międzywojennych3
4902Lange O.: Człowiek i technika w produkcji2
4903Lange O.: Człowiek i technika w produkcji2
4904Skrzypczak E.: Fizyka wielkich energii2
4905Machowski J.: Paragrafy dla kosmosu2
4906Machowski J.: Paragrafy dla kosmosu2
4907Schreider E.: Biometria2
4908Schreider E.: Biometria2
4909Albinowski St.: Handel światowy2
4910Albinowski St.: Handel światowy2
4911Astration E., Simonow P.: Niezawodnosć mózgu2
4912Burnet F.M.: Nienaruszalność żywego orgqanizmu2
4913Whittaker E.T.: Od Euklidesa do Einsteina2
4914Whittaker E.T.: Od Euklidesa do Einsteina2
4915Le Thomas P.: Metalurgia2
4916Le Thomas P.: Metalurgia2
4917Finley M.I.: grecy2
4918Rosset E.: Polska roku 1985 wizja demograficzna2
4919Page R.M.: Powstanie radaru2
4920Page R.M.: Powstanie radaru2
4921Miller Balley H., Nasatir A.P.: dzieje Ameryki Łacińskiej2
4922Historia Wielkiej Wojny Narodowej Związku Radzieckiego 1941-1945 t.32
4923Historia Wielkiej Wojny Narodowej Związku Radzieckiego 1941-1945 t.42
4924Klemensiewicz Z.: Historia języka polskiego T.22
4925O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII 2
4926Nowakowski St.: Historia rozwoju horyzontu geograficznego4
4927Szaflarski J.: Zarys kartografii5
4928Wołoszynowa L.: Psychologia ogólna i rozwojowa3
4929Chauvin R.: Życie i obyczaje owadów2
4930Zarys pedagogiki T.1, praca pod red. B.Suchodolskiego2
4931Zarys pedagogiki T.1, praca pod red. B.Suchodolskiego2
4932Informator geologa3
4933Michajłow Wł.: Zarys parazytologii ewolucyjnej3
4934Włodzimierz Majakowski2
4935Sośnicki K.: Poradnik dydaktyczny2
4936Sośnicki K.: Poradnik dydaktyczny2
4937Fizyka współczesna dla inżynierów, pod red. L.N. Ridenoura, W.A. Nierenbęrga3
4938Podstawy życia4
4939Księga pierwiastków4
4940Woroszylski W.: Życie Majakowskiego4
4941Widowiskowe układy gimnastyczne2
4942Widowiskowe układy gimnastyczne2
4943Sosiński R.: Fizyka wokół nas2
4944Ochęduszko St.: Termodynamika stosowana3
4945Lewin A.: Metodyka wychowania w zarysie2
4946Lech K.: Rozwijanie myślenia uczniów przez łączenie teorii z praktyką2
4947Łapińska R.: Psychologia wieku dorastania2
4948Obuchowski K.: Psychologia dążeń ludzkich2
4949Tazbir J.: Historia kościoła katolockiego w Polsce (1460-1795)3
4950Dąbrowski Z.: Czas wolny dzieci i młodzieży2
4951Mieszałkin L.D.: Zadania z rachunkowości prawdopodobieństwa2
4952Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego w latach 1939-19453
4953Szewczyk W.: Psychologia t.12
4954Szewczyk W.: Psychologia t.22
4955Sierotwiński St.: Słownik terminów literackich2
4956Sokołowska A.: Tarcza na rękawie2
4957Władysław Broniewski2
4958Jędrzejewicz J.: Noce ukraińskie albo rodowód geniusza2
4959Jędruszczyk T.: Powstanie Śląskie 1919-1920-19211
4960Kupisiewicz Cz.: Nauczanie programowe2
4961Kaczanowscy J. i A.: Pierwiastki małe ale…2
4962Kaczanowscy J. i A.: Pierwiastki małe ale…2
4963Krzyżanowski J.: Historia literatury polskiej2
4964Kosidowski Z.: Gdy słońce było bogiem2
4965Otto F., Otto E.: Zbiór zadań z geometrii wykreślnej2
4966Strzałkowa M.: Historia literatury hiszpańskiej2
4967Sierotwiński St.: Słownik terminów literackich2
4968Wroczyński R.: Wprowadzenie do pedagogiki społecznej2
4969Zarys dziejów religii, praca zb. pod red. Z. Poniatowskiego5
4970Antonow N.P. i in.: Zbiór zadań z matematyki elementarnej3
4971Racinowski S.: Problemy oceny szkolnej2
4972Racinowski S.: Problemy oceny szkolnej2
4973Skowron St.: Ewolucjonizm3
4974Skowron St.: Ewolucjonizm3
4975Malraux a.: Dola człowiecza2
4976Burchett W.G.: Wietnam2
4977Kultura Polski Ludowej2
4978Henryk Sienkiewicz, opr. J. Kulczycka-saloni3
4979Landau L., Kitajgorodski: Fizyka dla wszytskich2
4980Moscati S.: Kultura Starożytna ludów semickich3
4981Jan Kochanowski: życie, twórczość, epoka2
4982Okoń W.: Proces nauczania2
4983O wychowaniu estetycznym w szkole podstawowej, pr. zb. pod red. I. Słońskiej2
4984Racinowski S.: Problemy oceny szkolnej2
4985Arnold St. I in.: Polska w rozwoju dziejowym3
4986Pojawska K.: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach V-VIII3
4987Srobar V.: Przygoda matematyczna3
4988Zasady pedagogiki T.2, pr zb. Pod red. B. Suchodolskiego3
4989Zasady pedagogiki T.2, pr zb. Pod red. B. Suchodolskiego3
4990Zasady pedagogiki T.2, pr zb. Pod red. B. Suchodolskiego3
4991Dziewięć wieków geografii polskiej: wybitni geografowie polscy3
4992Holzer J., Molenda J.: Polska w pierwszej wojnie światowej3
4993Kupisiewicz Cz.: Niepowodzenia dydaktyczne2
4994Kupisiewicz Cz.: Niepowodzenia dydaktyczne2
4995Leśnodorski B.: Historia i nwspółczesnosć2
4996Markuszewicz A.: O szeregach w matematyce3
4997Proektor D.M.: Wojna w Europie 1939-19413
4998Cervantes: Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy t.13
4999Cervantes: Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy t.23
5000Dianni J., Wachułka A.: Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej3
5001Głowiński M, Okopień-Sławińska A.I., Sławiński J.: Zarys teorii literatury3
5002Gamow G.: Biografia fizyki3
5003Koźmiński K.: Lelewel3
5004Kott J.: Szekspir współczesny3
5005Mostowski A., Stark M.: Algebra liniowa3
5006Mostowski A., Stark M.: Elementy algebry liniowej3
5007Hellwig Z.: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej3
5008Kuratowski K.: Wstęp do teorii mnogości i topologii3
5009Kurkowska H., Skorupka St.: Stylistyka polska: zarys4
5010Okoń W.: Podstawy wykształcenia ogólnego2
5011Otto E.: Geometria wykreślna2
5012Przetacznikowa M.: Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży2
5013Przetacznikowa M.: Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży2
5014Przetacznikowa M.: Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży2
5015Podbielkowski Z.: Rośliny owadożerne2
5016Podróż w krainę pierwiastków4
5017Stanisławska St.: Polska a Monachium2
5018Zand H.: Spór o władzę po Rewolucji Październikowej w Rosji 2
5019Teksty literackie do praktycznej nauki języka rozyjskiego2
5020Teksty literackie do praktycznej nauki języka rozyjskiego2
5021Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego T.13
5022Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego T.43
5023Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego T.33
5024Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego T.2 cz.13
5025Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego T.2 cz.23
5026Brewster R.Q., McEwen W.E.: Podstawy chemii organicznej2
5027Cydzik Z.: Metodyka nauczania początkowego: matematyka2
5028Maciejewski J.: trzy szkice romantyczne4
5029Niewiadomski M.: Metoda gimnastyczna bezpśr. celowości ruchu3
5030Wolski J.: Historia powszechna: starożytność3
5031Żywczyński M.: Historia powszechna 1789-18703
5032Maneli M.: Sztuka polityki2
5033Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pod red. M. Żebrowskiej5
5034Anderson I.: Dzieje Szwecji4
5035Krzyżanowski J.: Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy4
5036Przyboś J.: Sens poetycki T.13
5037Przyboś J.: Sens poetycki T.23
5038Wołoszynowa L.: Rozwój i wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym3
5039Historia Polski T.III cz.1: 1850/1864 - 19002
5040Bloch R.: Etruskowie2
5041Crussard J.: Energia termojądrowa2
5042Historia Polski T. I, cz.3: chronologia, bibliografiua, indeksy2
5043Historia Polski T.II, cz. 2, 1795-18312
5044Historia Poslki T. II, cz.IV, zestawienie monet i miar użyuwanych na ziemiach polskich2
5045Gabriel A.: Tajemnice świata pustyni2
5046Historia Polski T.III cz.1: 1850/1864 - 1900: mapy2
5047Kuszner W.: Odkrywanie tajników życia biopolimery2
5048Malec-Olecha J.: Mechanizmy obronne organizmu2
5049Mączak A.: U źródeł nowoczesnej gospodarki europejskiej2
5050Newsom C.V.: Istota matematyki2
5051Szerszeń St.: Nauka o rzutach3
5052Taubman J., Blum A.: Ropa naftowa w świecie wspólczesnym2
5053Talansky S.: Osobliwości promieni i fal świetlnych2
5054Encyklopedia: przyroda i technika3
5055Kosidowski Z.: Królestwo złowtych łez3
5056Kocówna B.: Polskość Conrada3
5057Kijas J.: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w szkoleśredniej3
5058Matematyka w świecie współczesnym2
5059Mały słownik biologiczny3
5060Szafer Wł., Kulczyński St., Pawłowski B.: Rośliny polskie3
5061Szober St.: Gramatyka języka polskiego3
5062Szober St.: Gramatyka języka polskiego3
5063Wroczyński R.: Wprowadzenie do pedagogiki społecznej3
5064Wspomnienia o Janie Kasprowiczu, opr. R. Loth3
5065Encyklopedia techniki: teleelektryka3
5066Czechowski T.: Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii3
5067Życie i człowiek: człowiek i filozofia3
5068Arct B.: Poczet wielkich lotników3
5069Gierkowski J.: Historia Polski 1492-18642
5070Gierkowski J.: Historia Polski 1492-18652
5071Greb K.: Poczet wielkich biologów3
5072Riber M.: Praca w Biblii2
5073Kultura i literatura dawnej Polski3
5074Piers A.: Zakochany golem2
5075Norton A.: Troje przeciw Światu Czarownic2
5076Norton A.: Strzeż się sokoła2
5077Norton A.: Kryształowy gryf2
5078Zelazny R.: Znak jednorożca2
5079Silverberg R.: Królestwa ściany2
5080Haggard H.R.: allan i Bogowie Lodów2
5081Sienkiewicz H.: Quo Vadis T.11
5082Sienkiewicz H.: Quo Vadis T.21
5083Zającówna J.: Podróż poślubna2
5084Korczak J.: Król Maciuś Pierwszy2
5085Shakespeare W.: Poskromienie złośnicy2
5086Budzyńska M.: Ala Makota zakochana 12
5087Stresau N.: Eddie Murphy2
5088Historia Powszechna T.43
5089Historia Wielkiej Wojny Narodowej Związku Radzieckiego 1941-1945 t. 62
5090Ihnatowicz I.: Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku t.14
5091Koblewska J.: Szkoła i środki masowego oddziaływania2
5092Koblewska J.: Szkoła i środki masowego oddziaływania2
5093Kozakiewicz M.: Halo, młody przyjacielu2
5094Lech K.: Nauczanie wychowujące2
5095Lech K.: Nauczanie wychowujące2
5096 Leśnodorski B.: Rozmowy z przeszłością: dziesięć wieków Polski2
5097Matysik Z., Lenarcik B., Bałka M.: Doświadczenia chemiczne w szkole podstawowej2
5098Metodyka nauczania poczatkowego cz.III: wiadomości o przyrodzie, geografia…2
5099Orłowski B.: Poczet wielkich inżynierów lądowych i wodnych3
5100Niebojewski J.: Prace ręczne z drewna w szkole ogólnokształcącej3
5101Miller J.: Poczet wielkich podrózników3
5102Pajewski J.: Historia powszechna 1871-19183
5103Aleksjiejew W.: Analiza jakosciowa3
5104Jopowicz Z.: Nauczanie problemowe w zespołach na lekcjach języka polskiego w szkole średniej2
5105Juszczyk Wł.: Traszki1
5106Juszczyk Wł.: Traszki1
5107Juszczyk Wł.: Traszki1
5108Kartasiński S., Okołowicz M.: Analiza matematyczna3
5109Katscher F.: Fizyka popularna3
5110Maślankiewicz K.: Kamienie szlachetne3
5111Hyman R.: Badania naukowe w psychologii2
5112Józefowicz E.: Chemia nieorganiczna3
5113Krygowska Z.: Geometria: podstawowe własnosci płaszczyzny T.22
5114Metraux A.: Inkowie2
5115Lanczas C.: Albert Einstein i porządek świata2
5116Lanczas C.: Albert Einstein i porządek świata2
5117Lipiński J.: Druga wojna światowa na morzu2
5118Rogers E.M.: Fizyka jądrowa i atomowa2
5119Spionek H.: Rozwój i wychowanie małego dziecka2
5120Szczawiej J.: Antologia współczesnej poezji ludowej3
5121Mulezin H.: Elektrotechnika: przykłady obliczenia zadania3
5122Ćwczenia laboratoryjne z fizyki, pod red. T. Dryńskiego3
5123Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, pod red. Z. Jastrzębskiego3
5124White G.K.: Technika doświadczalna w fizyce niskich temperatur3
5125Foltys M.: Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym3
5126Gajewski W.: Jak poznawano zjawisko dziedziczności3
5127Gajewski W.: Jak poznawano zjawisko dziedziczności3
5128Jeżewski M.: Fizyka: uzupełnienie3
5129Jeżewski M.: Fizyka ogólna3
5130Kotłowski K.: Filozofia wartości a zadania pedagogiki3
5131Maciszewski J.: Polska a Moskwa 1603-16183
5132Matysik Z., Lenarcik B., Bałka M.: Doświadczenia chemiczne w szkole podstawowej3
5133Łempicki Z.: Wybór pism T.1: renesans, oświecenie, romantyzm i inne studia z historii kultury2
5134Łempicki Z.: Wybór pism T.2: studia z teorii literatury2
5135Okoń W.: Zarys dydaktyki ogólnej2
5136Otto F., Otto E.: Zbiór zadań z geometrii wykreślnej2
5137Kotlarczyk M.: Podstawy sztuki żywego słowa5
5138Pomian K.: Przeszłość jako przedmiot wiary5
5139Rasiowa H.: Wstęp do matematyki współczesnej2
5140Romanowski Ś., Wrona W.: Matematyka wyższa dla studiów technicznych cz.III2
5141Romanowski Ś., Wrona W.: Matematyka wyższa dla studiów technicznych cz.III2
5142Różycka J.: Badania nad rozwojem współzależnością międzyrozwojem umysłowym a fizycznym dzieci2
5143Szczepkowski A., Szczepkowski W.: Nauczanie rysunku technicznego w 8-klasowej szkole podstawowej2
5144Wasilewska D., Karolak St.: Pobiesiedujtie z nami2
5145Davies W.: Użytki zielone: ich rozwój, uprawa i użytkowanieq3
5146Kieniewicz St: Historia Polski 1795-19183
5147Marshall P.T., Hughes G.M.: Filozofia kręgowców3
5148Mikrobiologia mleczarska5
5149Sinelnikow R.D.: Atlas anatomii cieławieka t.II3
5150Smith J.M.: Teoria ewolucji3
5151Słupecki J., Garbaj Z., Sawicki T.: Arytmetyka i algebra3
5152Słupecki J., Garbaj Z., Sawicki T.: Arytmetyka i algebra3
5153Wyka K.: Norwid w Krakowie3
5154Wojnar I.: Nauczyciel i wychowanie estetyczne2
5155Young J.Z.: Model mózgu5
5156Człowiek T.II: patologia4
5157Zonn Wł.: Kosmologia współczesna3
5158Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych cz.III, pod red. W. Niemczynkowa3
5159Skrzywan St.: Teoretyczne podstawy rachunkowości3
5160Dzieje Pomorza Wschodniego i Kujaw w wypisach4
5161Rżewska I.: O kształtowanie upodobań artystycznych młodziezy2
5162Urbańczyk St.: Szkice z dziejów języka polskiego4
5163Paszkowska I., Mazurkiewicz Z.: Hodowla roslin warzywnych4
5164Auerbach E.: Mimesis: rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu T.13
5165Auerbach E.: Mimesis: rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu T.23
5166Encyklopedia techniki: teleelektryka3
5167Klafkowski A.: Ściganie zbrodniarzy wojennych w Niemieckieh Republice Federalnej w świetle prawa międzynarodowego3
5168Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej3
5169Krzyż J.: Zbiór zadań z funkcji analitycznych3
5170Pieniążek S.A.: Sadownictwo4
5171Jarosław iwaszkiewicz, opr.J. Rohoziński3
5172Wierzbicka A., Wierzbicki P.: Praktyczna stylistyka2
5173Rybicki Z.: Elektrotechnika ogólna4
5174Arnold St.: Z dziejów średniowiecza4
5175Dąbrowska M.: Noce i dnie T. III2
5176Dąbrowska M.: Noce i dnie T. II2
5177Dąbrowska M.: Noce i dnie T. V2
5178Dembowski J.: Okiem biologa3
5179Dubińczuk E.S.: Rozwiązywanie trójkątów opracowane metodą programowania rozgałęzionego3
5180Gray H.B.: Elektrony i wiązania chemiczne3
5181Frings H. i M.: Mowa zwierząt3
5182Grzybowski K.: Historia doktryn politycznych i prawnych3
5183Kosidowski Z.: Królestwo złotych łez3
5184Mann W.B., Garfinkel S.B.: Promieniotwórczość i jej badanie3
5185Marcinkowska J.: Język rosyjski: podręcznik do praktycznego opanowania języka3
5186Murray J.E.: Motywacja i uczucia3
5187Nowak T., Wimmer J.: Dzieje Oręża Polskiego do roku 17935
5188Obrona warszawy w 1939 r.: wybór dokumentów wojskowych4
5189Parrington V.L.: Główne nurty mysli amerykańskiej 1620-18003
5190Płochiński N.: Oszczędzalność2
5191Sczaniecki M.: Powszechna historia państwa i prawa T.1: państwo feudalne4
5192Śliwowski r.: Dawni i nowi: szkice o literaturze radzieckiej3
5193Turlejska M.: Prawdy i fikcje3
5194Brandenberger E.: Chemia ogólna dla inżynierów3
5195Campbell D.P.: Dynamika procesów3
5196Doetsch G.: Praktyka przekształcenia Laplace'a4
5197Gałecki J.: Chemia ogólna nieorganiczna3
5198Goddard L.S.: Metody matematyczne w badaniach operacyjnych3
5199Górski E.: Narzędzia i oprzyrządowanie narzędziowe: automatyzacja obróbek skrawaniem3
5200Harvey B.G.: Chemia jądrowa3
5201Harvey B.G.: Chemia jądrowa3
5202Konopnicki J., Ziemba m.: Zadania (testy) słownikowe i ich zadania2
5203Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji, opr. J.S. Kopczewski4
5204Landau Z., Tomaszewski J.: Anonimowi władcy: zdziejów kapitału obcego w Polsce (1918-1939)4
5205Lewiński K., Lewińska A.: Stabilizatory napięcia2
5206Matuszewski R.: Literatura współczesna2
5207Matysik Z., Lenarcik B.: Nauczanie chemii2
5208Struble R.A.: Równania rózniczkowe nieliniowe3
5209Struble R.A.: Równania rózniczkowe nieliniowe3
5210Mieszczerski I.W.: Zbiór zadań z mechaniki2
5211Mierzeński St.: Gangsterzy2
5212Michajłow Wł.: Zarys parazytologii ewolucyjnej4
5213Nowacki T. i in.: Podstawy nauczania programowanego2
5214Oberhettinger F., Magnus W.: Zastosowania funkcji eliptycznych w fizyce i technice2
5215Oberhettinger F., Magnus W.: Zastosowania funkcji eliptycznych w fizyce i technice2
5216Pilarczyk J.: kurs spawania elektrycznego w pytaniach i odpowiedziach3
5217Skorny Zb.: Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się 4
52181000 pytań i odpowiedzi z dziedziny techniki2
5219Struble R.A.: Równania rózniczkowe nieliniowe3
5220McLachlan N.W.: Równania różniczkowe zwyczajne nieliniowe w fizyce i naukach technicznych3
5221Swiesznikow A.A.: Podstawowe metody funkcji losowych3
5222Swiesznikow A.A.: Podstawowe metody funkcji losowych3
5223Szücs J.: Telemechanika w energetyce2
5224Turowicz A.: Geometria zer wielomianów2
5225Turowicz A.: Geometria zer wielomianów2
5226Turowicz A.: Geometria zer wielomianów2
5227Wierszyłowski J.: zarys psychologii muzyki4
5228Zaczyński Wł.: Praca badawcza nauczyciela2
5229Zaczyński Wł.: Praca badawcza nauczyciela2
5230Dyboski R.: Wielcy pisarze amerykańscy4
5231Historia Powszechna T.V3
5232Simon I.: Promieniowanie podczerwone2
5233Allard R.W.: Podstawy hodowli roślin5
5234Brotherton M.: Masery i lasery2
5235Cary M., Warmington E.H.: Starożytni odkrywcy4
5236Encyklopedia techniki: budowa maszyn4
5237Engelking R.: Zarys topologii ogólnej4
5238Gomułka Wł.: O problemie niemieckim3
5239Kiljańska I.: Rośliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie2
5240Kiljańska I.: Rośliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie2
5241Kiljańska I.: Rośliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie2
5242Kleiner J.: Zarys dziejów literatury polskiej od początków do roku 1918 r.5
5243Konopczyński Wł.: Polscy pisarze polityczni XVIII w.2
5244Kotarbiński T.: Hasło dobrej roboty1
5245Kruczkowski L.: Kordian i cham2
5246Lyndon R.C.: O logice matematycznej2
5247Lyndon R.C.: O logice matematycznej2
5248Oparin A.I.: Powstanie życia na ziemi2
5249Sartre J.P.: Czym jest litertura?3
5250Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu3
5251Szepietowski D.: Kuchnia jarska3
5252Urbanowicz B., Zawadzka L., Morawiec J.: Analiza chemiczna3
5253Warszawa II Rzeczypospolitej t.1: 1918-19393
5254Warszawa POPOWSTANIOWA Z.1: 1864-19183
5255Witkowska M.: Palmy2
5256Wysocka B., Kwiczala M.: Szlak Piastowski3
5257Babicz J., Walczak W.: Zarys historii odkryć geograficznych3
5258Życie i człowiek: Człowiek T.III: leczenie3
5259Bielawski J.: Historia literatury arabskiej3
5260Czerniewski K.: Statystyka rolnicza3
5261Danowski W.: Moim dzieciom szyję sama3
5262Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami T.1: Fonetyka, słowotwórstwo, pod red. W. Doroszewskiego 3
5263Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami T.2: Fleksja, składnia, pod red. W. Doroszewskiego 3
5264Konopnicka M.: Publicystyka literacka i społeczna3
5265Leowski J.: Fizjologia pracy a kształcenie zawodowe3
5266Godlewski J.: Życie płciowe człowieka3
5267Jodłowski S., Taszycki W.: Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym2
5268Jurgielewicz W.: Organizacja Ludowego Wojska Polskiego (22.VII.1944-9.V.1945)3
5269Nultsch W.: Botanika ogólna3
5270Radlicz-Rühlowa H.: Co to jest kamień ?3
5271Suchodolski B.: Wychowanie dla przyszłości3
5272Suchodolski B.: Wychowanie dla przyszłości3
5273Szczepański J.: Socjologia3
5274Więckowski R.: Zapobieganie opóźnieniom w nauczaniu poczatkowym3
5275Ericson D.B., Wollin G.: Głębina mórz a przyszłość ziemi3
5276Bernaś F., Mikulska-Bernaś J.: Bydgoski wrzesień2
5277Bayliss L.E.: Podstawy fizjologii ogólnej4
5278Batowski H.: Austria i Sudety 1919-19392
5279Materiały do nauczania psychologii t.2: psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna, pod red. L. Wołoszynowej3
5280Żeromski St.: Wierna rzeka2
5281Kaczmarek St.: O przedmiocie i zadaniach historii filozofii3
5282Mendygrał Z.: 1000 słów o radiu i elektronice2
5283Klonowicz St.: Wstęp do filozofii pracy2
5284Klonowicz St.: Wstęp do filozofii pracy2
5285Kubik J., Klimaszewski M.S.: Podręcznik zootomii4
5286Libera Z.: Problemy polskiego Oświecenia3`
5287Mały słownik pisarzy świata2
5288Mały słownik pisarzy świata2
5289Niemcewicz L.: Podręczna encyklopedia radioamatora2
5290Pallotino M.: Etruskowie3
5291Pietrzak M.: Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-19263
5292Kisielew E.W., Karetnikow G.S., Kudriaszow I.W.: Zbiór zadań z chemii fizycznej2
5293Pozner A.: Świat w oczach materialisty2
5294Sadkowski W.: Drogi i rozdroża literatury Zachodu2
5295Schorer M.: Sinclair Lewis3
5296Sienkiewicz dzisiaj3
5297Wakar A., Wilamowski B.: Węgorzewo z dziejów miasta i powiatu3
5298Zagórski J.: Zarys techniki cieplnej4
5299Dryński T.: Ćwczenia laboratoryjne z fizyki3
5300Dryński T.: Ćwczenia laboratoryjne z fizyki3
5301Dąbrowska K.: Zagadnienie aktywizacji w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej2
5302Ajmenkiel A., Leśnodorski B., Rostocki W.: Historia ustroju Polski (1764-1939)4
5303Cofalik J., Tabakowska I.: Kształtowanie języka polskiego w procesie nauczania języka polskiego2
5304Dąbrowska M.: Ludzie stamtąd1
5305Dubiel P.: Wyzwolenie Śląska w 1945 roku2
5306Gogol M.: Martwe dusze3
5307Lee J.D.: Zwięzła chemia nieorganiczna3
5308Makrofizyka kwantowa3
5309Łomniewski K.: Oceanografia fizyczna4
5310Meyer G.: Cybernetyka a proces nauczania2
5311Sawyer W.W.: Droga do matematyki współczesnej2
5312Henryk Sienkiewicz: twórczość i recepcja światowa, pod red. A. Piorunowej i K. Wyki4
5313Henryk Sienkiewicz: twórczość i recepcja światowa, pod red. A. Piorunowej i K. Wyki4
5314Socjologia kierownictwa, praca zb. pod red. A. Matejki2
5315Sołodownikow A.S.: Wstęp do algebry liniowej i programowania liniowego3
5316Sołodownikow A.S.: Wstęp do algebry liniowej i programowania liniowego3
5317Tołpa St., Radomski J.: Botanika Cz.23
5318Wójcik Z.: Historia powszechna XVI-XVII wieku T.33
5319Wójcik Z.: Historia powszechna XVI-XVII wieku T.33
5320Historia Polski T. IV 1918-19392