Czytaj wydarzenia: 2012 r. :: 2011 r.    
 Promocja książki  
22 listopada odbyła się w Monieckim Ośrodkiem Kultury promocja publikacji wydanej przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach pt. "Twórcy ludowi i mistrzowie rękodzieła z Moniek i nadbiebrzańskich gmin powiatu monieckiego". Publikacja wydana była dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pani Wiesława Filipkowska - Dyrektor BP w Mońkach szczegółowo przybliżyła zawartość książki, w której zebrane zostały informacje o twórcach ludowych naszego powiatu. Promocja połączona była z wystawą pokonkursową XII Powiatowego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej. Dzięki temu wielu twórców, których sylwetki zostały zamieszczone w książce, mogło odebrać osobiście pamiątkowe egzemplarze. Publikacja trafiła do rąk wszystkich gości zainteresowanych tematem. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tego wydawnictwa.Wiesława Filipkowska
 IV Kongres Bibliotek Publicznych 
 Spotkanie z Robertem Cichowiczem 
  Spotkanie z Bogdanem Rymanowskim  
14 października Biblioteka Publiczna w Mońkach miała przyjemność gościć Bogdana Rymanowskiego, znanego dziennikarza telewizji TVN, absolwenta Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją drogę dziennikarską rozpoczął w 1990 roku od pracy w Radiu Kraków, następnie prowadził programy publicystyczne w Radiu RMF FM. W roku 1994 debiutował w Programie Pierwszym TVP programem "Puls dnia”. Kilka lat później rozpoczął pracę w telewizji Wisła i telewizji TVN ("Kropka nad i”). Stworzył i prowadził program informacyjny "Wydarzenia” w TV Puls. Od roku 2001 związany jest z telewizją TVN, gdzie prowadzi programy publicystyczne ”Jeden na jeden” i ”Kawa na ławę”. Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
Jako dziennikarz, poszukując ciekawych tematów, dotarł do różnych ludzi, wysłuchał wielu historii – czego efektem jest jego nowa książka pt. ”Ubek”, której bohaterem jest Janusz Molka – były funkcjonariusz służb bezpieczeństwa PRL. Wydanie książki stało się główną przyczyną zaproszenia Pana Bogdana Rymanowskiego na spotkanie do biblioteki w Mońkach, które odbyło się w sali Monieckiego Ośrodka Kultury. Dziennikarza przywitała dyrektor biblioteki Wiesława Filipkowska. Podczas rozmowy z Panią Filipkowską redaktor opowiadał o swoim życiu, o pracy w radio i telewizji i wreszcie o powstawaniu książki ”Ubek”. Odpowiadał też na pytania zadawane przez licznie przybyłych uczestników spotkania. Na zakończenie nasz gość, wraz z podziękowaniami, otrzymał koszyk regionalnych smakołyków, po czym zajął się podpisywaniem książek swojego autorstwa. Było to jedno z ciekawszych spotkań zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach i mamy nadzieję, że spełniło wszelkie oczekiwania jego uczestników.
Katarzyna Grzegorczyk
 Spotkanie z Markiem Kietlińskim 
Monieckie Towarzystwo Historyczne zaprasza 24.09.2013r na godzinę 17.30 do Biblioteki Publicznej w Mońkach (dział dla dorosłych) na wykład dr Marka Kietlińskiego, pt.: „NSZZ Solidarność w województwie białostockim w latach 1980-1981”.

Marek Kietliński od 01.09.1999r. jest dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku. Cały czas prowadzi aktywną pracę naukową. Skupia się na badaniach najnowszej historii regionalnej. Jest autorem m. in. Kalendarium NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-1999, Białystok 2000; Stan wojenny na Białostocczyźnie 13 grudnia 1981 r. 22 lipca 1983, Białystok 2001, współautorem W drodze do demokracji. Białostocczyzna w latach 1988-1990, Białystok 2010 oraz kilkunastu artykułów o problematyce regionalnej.Wiesława Filipkowska
 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOŃKACH
ZAPRASZA

OSOBY DOROSŁE NA BEZPŁATNY

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Agnieszką Michaluk Tel. 85-716-2743
Spotkanie organizacyjne: 25 września (środa) o godz. 11:00 w czytelni Biblioteki Publicznej w Mońkach.Wiesława Filipkowska
 KOMPUTER BEZ TAJEMNIC 
Biblioteka Publiczna w Mońkach zaprasza wszystkich zainteresowanych na
bezpłatny kurs obsługi komputera od podstaw.


Dowiesz się, jak:
• Posługiwać się myszą i klawiaturą
• Tworzyć dokumenty i umieszczać je w folderach
• Otwierać przeglądarkę internetową i wpisywać adresy stron
• Obsługiwać pocztę elektroniczną i komunikatory
• Korzystać z map i rozkładów jazdy zamieszczonych w Internecie
• Odtwarzać filmy, zdjęcia oraz muzykę
• Nagrywać płyty, korzystać z przenośnych pamięci

Proponujemy indywidualne zajęcia w godzinach od 9:00 do 13:00.
Czekamy na Państwa w Bibliotece Publicznej w Mońkach przy ul. Białostockiej 25.
BliĹźsze informacje pod nr tel.: 85-716-2743.Wiesława Filipkowska
 Spotkanie z Małgorzatą Iwanowicz 
21 marca Biblioteka Publiczna w Mońkach zaprosiła klasę IIIa z gimnazjum z Panią Joanną Kisło na spotkanie z dr Małgorzatą Iwanowicz. Były to warsztaty poświęcone komunikacji pod hasłem: ”Pokonaj krytyków i przekonaj do swoich racji. O asertywnym zachowaniu i słownej szermierce”. Młodzież w dużym skrócie poznała zasady rządzące komunikacją werbalną i pozawerbalną. Ćwiczyła sztukę argumentacji pod okiem Małgorzaty Iwanowicz, która ma tytuł doktora nauk humanistycznych, jest autorką wielu książek dla dzieci, obecnie z pasją realizuje się jako trenerka umiejętności lekkich, specjalizując się w pracy z młodzieżą. Pani Małgorzata gościła w Mońkach po raz kolejny, była m. in. bohaterką jednego ze spotkań z cyklu „Żyj z pasją”.Wiesława Filipkowska
 Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich 
Biblioteka Publiczna w Mońkach
20 maja (poniedziałek) o godzinie 16:00 zorganizowała spotkanie autorskie z
Katarzyną Enerlich
Autorka przyjechała do nas w ramach działalności DKK (Dyskusyjny Klub Książki). Bohaterka spotkania pracuje i mieszka w Mrągowie. Pisała od zawsze, pierwsze opowiadanie napisała do "Płomyka" w wieku 9 lat, zostało ono tam zamieszczone, a autorka dostała pierwsze w życiu honorarium. Później był czas dojrzewania - nigdy nie traciła kontaktu z piórem, ale pierwszą książkę "popełniła" w wieku 37 lat. Ta i następne powieści bezbłędnie trafiły do serc naszych czytelniczek i czytelników. Autorka pisze historie, których kanwą są prawdziwe wydarzenia, fascynuje Ją historia i jej wpływ na ludzkie losy, w jej książkach znajdujemy wiersze, stare zdjęcia, rysunki, a ostatnio i przepisy. Kocha Mazury i jest wielbicielką prowincji, to tu znalazła spokój i ukojenie, choć łatwo nie było. Wie jak wygląda bezrobocie w małych miasteczkach, ale wie też, że mniej tu materializmu i szpanu, żyje się wolniej i w bliższym związku z naturą, którą uważa za najlepszego lekarza ludzkich dusz i ciał. Jest autorką takich książek jak "Prowincja pełna marzeń", "Prowincja pełna słońca", "Prowincja pełna smaków", "Czas w dom zaklęty", "Kwiat Diabelskiej Góry", "Oplątani Mazurami", "Kiedyś przy Błękitnym Księżycu", "Czarodziejka Jezior". Pani Kasia bardzo szybko nawiązała kontakt z przybyłymi gośćmi - spotkanie autorskie szybko przekształciło się w spotkanie przyjaciół mających wspólnych znajomych wśród bohaterów książek lub tych realnie żyjących ludzi.
Serdecznie dziękujemy MOK za udostępnienie nam sali.


Wiesława Filipkowska


 Konkurs historyczny 
Konkurs "Historie rodzinne"

Organizatorzy: Monieckie Towarzystwo Historyczne

Patronat nad konkursem: Starosta Powiatu Monieckiego, Burmistrz Moniek, Biblioteka Publiczna w Mońkach, ZSOiZ w Mońkach.

Cele konkursu:
- ukazanie życia społeczności lokalnej, dorobku historycznego i ważnych dokonań w celu ich przekazania młodemu pokoleniu,
- kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, szacunku do rodzimej kultury, tradycji i obyczajów,
- uchronienie przed zapomnieniem historii rodzinnych, które nie zapisane mogą zostać zaprzepaszczone.

Regulamin konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich zainteresowanych. Historie rodzinne będą oceniane w trzech kategoriach:
- dzieci i młodzież gimnazjalna,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
- dorośli.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w wersji elektronicznej i papierowej do Biblioteki Publicznej w Mońkach. Praca powinna zawierać, poza główną treścią, czyli opisaną historią rodzinną, imię i nazwisko autora, adres, telefon, zaznaczoną kategorię, w której się bierze udział i ewentualnie wiek autora.
3. Praca powinna zawierać minimum 1 stronę napisaną na komputerze, czcionka 12, odległości między wersami – 1,5.
4. Praca powinna dotyczyć historii rodzinnej, ale osoba będąca jej autorem, nie musi być spokrewniona z tą rodziną.
5. Rodziny, których dotyczą opisane historie powinny być związane z powiatem monieckim.
6. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały bądź biorą udział w innych konkursach, bądź też były publikowane.
7. Historie rodzinne mogą dotyczyć losów pojedynczych osób, kilku przedstawicieli rodziny lub całej rodziny.
8. Historie rodzinne mogą sięgać daleko w przeszłość, ale powinny ograniczać się do końca PRL, czyli do 1989 r.
9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
10. Prace mogą zawierać zdjęcia, rysunki, szkice czy zeskanowane dokumenty.
11. Po zakończeniu konkursu prace mogą zostać opublikowane w wersji elektronicznej lub papierowej.
12. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wynikających z przygotowania pracy konkursowej.
13. Udział w konkursie jest bezpłatny.
14. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
15. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
16. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione listownie lub telefonicznie.
17. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody głównej czy dodatkowych wyróżnień.
18. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
19. Uczestnik przystępujący do konkursu wraz z pracą konkursową przesyła oświadczenie, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej w zakresie umożliwiającym przeniesienie na organizatora praw autorskich majątkowych, oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu rozpowszechniania pracy konkursowej.
20. Prace należy wysyłać na adres elektroniczny: e-mail: "bpmonki@wp.pl" do dnia 31 lipca 2013 r. i na adres Biblioteki Publicznej w Mońkach: ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki, z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Historie rodzinne".
21. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- samodzielność wykonania pracy
- ogĂłlna koncepcja stworzonej pracy
- ciekawie ujęta historia rodzinna
- walory dokumentalne i poznawcze
- materiały uzupełniające (zdjęcia, rysunki, dokumenty w załącznikach, szkice)
- styl i poprawność języka
22. Przewidziane są 3 główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii.
23. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi jesienią 2013 r. Termin i miejsce zostaną później.
24. Wszystkie osoby, które znajdą się na ogłoszeniu wyników przybywają na koszt własny.
25. Członkowie Monieckiego Towarzystwa Historycznego lub ich rodziny mogą dostarczać prace do publikacji, ale nie będą one brane pod uwagę w konkursie.
26. Ostateczna interpretacja regulaminu naleĹźy do komisji konkursowej.

Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
2. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swych danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.
4. Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
Wzór oświadczenia uczestnika konkursuWiesława Filipkowska
 Natura 2000 
 Polacy na Syberii wczoraj i dziś 
 Komputer bez tajemnic 
 Aktualności, wydarzenia 
7 stycznia br. Czytelnia dla Dorosłych Biblioteki Publicznej była gospodarzem spotkania "Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera". Projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany przez Fundację Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy "YouthSpark" oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W warsztatach wzięła udział klasa I d z monieckiego liceum. W ramach przedmiotu "Przedsiębiorczość" prowadzonego przez Pana Krzysztofa Falkowskiego.
Po przywitaniu się i przedstawieniu naszego wyjątkowego gościa Jakuba Jakubowskiego, nadszedł czas na przymiarkę do swego przyszłego zawodu. Każdy z uczestników wylosował swój "zawód przyszłości", a następnie miał za zadanie zastanowić się i opisać dlaczego mógłbym/mogłabym być dobrym przedstawicielem zawodu. O to kilka odpowiedzi: "Mógłbym/mogłabym być dobrym animatorem kultury/czasu wolnego, bo lubię pracować w grupie, zarządzać nią, jestem pomysłowa i dobrze zorganizowana" "Mógłbym/mogłabym być dobrym elektromechanikiem, bo interesuję się nowoczesną technologią i budową urządzeń elektromechanicznych" "Mógłbym/mogłabym być dobrym/dobrą pielęgniarką, bo jestem cierpliwa, lubię pomagać ludziom".
Większość osób wykazała się dobrą znajomością zawodów. Nie obyło się jednak bez problemów. Zawody tj. spedytor, kosmetolog, teleinformatyk, merchandiser, epidemiolog, rezydent sprawiły nie małą trudność. Zaproponowano więc grupie uzupełnienie wiedzy korzystając indywidualnie z technologii informatycznych.
Po rozgrzewce nadszedł czas na wystąpienie naszego Młodego Profesjonalisty. 31-letni Jakub Jakubowski z wykształcenia jest grafikiem, projektuje książki, plakaty, strony internetowe. Zajmuje się także formami filmowymi i animacją – tak na potrzeby artystyczne jak i komercyjne. Jest właścicielem firmy 3J-Studio Grafiki, kawiarni "Kofi&Ti", od 5 lat z grupą znajomych prowadzi stowarzyszenie kulturalne "Stuk-Puk". Kuba opowiedział nam o swej drodze do sukcesu, o dążeniu do wyznaczonych celów. Zachęcał młodzież, by realizowała swoje pasje, nie bała się ryzyka i robiła to co przynosi im satysfakcję.
Po krótkiej przerwie klasa podzieliła się na cztery drużyny. Rozpoczęła się niezwykle zaciekła rywalizacja. Grupy miały przed sobą trudne pytania m.in. jakie zawody obecnie są narażone na bezrobocie, jakie języki są najczęściej wymagane w ofertach pracy, co to jest startup, ile razy młody współczesny amerykanin zmienia pracę, co to jest geoarbitaż. Zwycięska drużyna otrzymała piłeczki antystresowe ufundowane przez firmę Orange.
Na koniec czekało nas jeszcze ćwiczenie podsumowujące. Każdy uczestnik anonimowo wpisał na karteczce coś, co najbardziej zainspirowało go, zainteresowało, zaciekawiło. Jakub wybrał najciekawsze i uzasadnił swój wybór. O to kilka z nich: "Spotkanie skłoniło mnie do refleksji. Muszę pomyśleć co naprawdę lubię robić" "Warto szukać swoich zainteresowań i rozwijać je, bo w przyszłości będą bardzo potrzebne" "Warto robić to co się lubi i to co nas interesuje. Zainteresowało mnie spełnienie się zawodowe pana Jakuba" "Warto rozwijać się zgodnie z zainteresowaniami i pasją".
Po rozdaniu materiałów edukacyjnych w postaci listy przydatnych linków do stron internetowych, młodzież otrzymała również materiały z propozycją wzięcia udziału w konkursie na samodzielne zorganizowanie spotkania z lokalnym młodym profesjonalistą. Najciekawsze relacje z tego spotkania zostaną nagrodzone przez fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Spotkanie zakończone zostało wspólnym zdjęciem. W miejscu tym chciałabym podziękować młodzieży, za tak fantastyczną atmosferę, zaangażowanie i swobodne wypowiedzi. Przebieg spotkania pozwala żywić nadzieję, iż wyniesiona z warsztatów wiedza ułatwi start i planowanie kariery w przyszłości.Agnieszka Michaluk
Czytaj wydarzenia: 2011 roku i wcześniejsze :: 2012 r.